Střídmost a Spravedlnost

Střídmost (Mírnost)

IMG_0026_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_41_26IMG_0021IMG_0024

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Další zastávka Blázna-Dionýse bude opravdu velice náročná. Setkává se totiž s překrásnou Iris, bohyní duhy a poselkyní bohů. Je ženským protějškem boha Herma (Mága). Jejích služeb využívají především Zeus a jeho manželka Héra. Té dokonce někdy Iris radí, jak se pomstít za zálety svého muže.  Iris je pro svoji přátelskou povahu nesmírně oblíbená a to jak u bohů, tak i u lidí. Pokud chce Zeus zvěstovat lidem své přání, posílá za nimi Iris, která vytvoří duhu jako most mezi nebem a zemí a snese se mezi lid. Dokonce i podsvětí se před ní na rozkaz Dia občas otevře, to aby mohla nalít do svého zlatého poháru vodu z řeky Styx, při níž nesmrtelní bohové pronášejí své strašlivé přísahy. Úkolem Iris je vytvářet na Zemi i v nebi harmonii. Spolu s Athénou tvoří důležitou dvojici. Jsou dvěma protikladnými obrazy, z nichž jeden slouží svému Otci, z jehož hlavy se zrodil, a druhý Matce. Bohyně Athéna, bohyně Spravedlnosti, musí být objektivní, rozumná a spravedlivá. To Iris je plna mírnosti, laskavosti a milosrdenství. Její soucit však není sentimentální. Iris je ztělesněním lidského cítění, nikoliv emocí, což není totéž. Iris neúnavně přelévá vodu z poháru do poháru na znamení, že city nesmí nikdy ustrnout, musí neustále plynout a vyvíjet se. A tak zatímco Athéniny mravní zásady musí být neměnné a univerzální, cílem Iris je vytvořit harmonii v nebi i na Zemi. A to vyžaduje neustálou změnu a úsilí.

Co  tedy karta Střídmost znamená:

 • Iris přelévá vodu z jednoho poháru do druhého, což vyjadřuje její snahu o dosažení správné směsi spojováním protikladů, hledá harmonii a rovnováhu
 • Iris a Athéna (Spravedlnost) stojí často proti sobě, ale zároveň musí být neustále spolu. Iris radí řídit se citem, Athéna rozumem. Nejsou spolu znepřátelené, jen mají obě na stejný problém různý názor. Máme činit svá rozhodnutí na základě racionálního myšlení, a nebo máme naslouchat vlastnímu srdci?
 • Blázen se musí naučit mezi Iris a Athénou rozhodovat
 • Blázen musí poslouchat střídavě obě, jen je pro něj těžké určit, kdy a proč dát té které právě v tuto chvíli přednost
 • Střídmost (na některých kartách Mírnost) znamená správné množství, ani moc, ani málo, ani světlo, ani tma…
 • Iris je umírněná, postrádá touhu po přehánění, je krásná a příjemná. To ale může být problém, nikomu se od ní k Athéně moc nechce, ale poslouchat jen jednu je nebezpečné

Pozitivní významy karty:

 • karta naznačuje, že partnerský vztah volá po osvěžení a po nutné proměně – vztah uvízl na mrtvém bodě
 • nutno hledat v práci i v rodině partnerskou harmonii a spolupráci
 • něco spěje k postupu a prohloubení (např. možný vstup do manželství, ve firmě nové zakázky či partnerská spolupráce…)
 • je čas důkladně se zamyslet nad problémem či nastalou situací
 • potřeba spolupráce a partnerství
 • nutnost uklidnit se, najít náhled na věc a hledat kompromis
 • potřeba nezvat si do života zmatky a chaos

Negativní významy karty:

 • někdo vás chce ošálit, dostat na svojí stranu
 • neschopnost se přizpůsobit novému proudu, nemožnost najít rovnováhu
 • život vás vláčí sem a tam a vy to neumíte zastavit

Blázen to má těžké. Je mu s Iris dobře a rád by u ní zůstal napořád, ale pokud tak učiní, zůstane navždy jenom bláznem. Musí se od ní někdy odpoutat. V náručí Iris nesmí zůstat navždy, musí se znovu vydat na cestu a hledat sám sebe. Je nutné se setkat a poznat také Athénu.

Spravedlnost

IMG_0025_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_40_25IMG_0022IMG_0023

Blázen, ač velice nerad, opustil krásnou, něžnou a milující náruč bohyně duhy Iris, aby se setkal s Pallas Athénou, bohyní moudrosti, vítězně vedené války, práva a spravedlnosti.

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Otcem Athény nebyl nikdo jiný než sám Zeus, jenž byl varován Úranem, že dítě, které se zrodí ze  spojení jeho a  první manželky Métis, bohyní rozumu, bude moudřejší a mocnější než on sám. Aby zabránil naplnění této věštby, spolykal Métisu ještě předtím, než stihla jejich potomka přivést na svět. (Zdá se, že šel Zeus ve šlépějích svého otce). Krátce nato však přepadla Dia mučivá bolest hlavy, až mu hrozilo její prasknutí. Zavolal proto  boha Héfaista, božského kováře, aby mu pomohl. Ten vzal sekeru a rozpůlil mu hlavu. Jakmile se tak stalo, z hlavy vyskočila Athéna v plné zbroji. Všechny přihlížející bohy, včetně Velkého boha Dia, naplnila posvátná úcta. Athéna se stala otcovou nejoblíbenější dcerou. Jako jediné nikdy nic netajil, neustále s ní rozmlouval a ve všem jí vždy vyhověl. Není však divu, že Athéna vzbuzovala u ostatních bohů žárlivost a závist.

Co  tedy karta Spravedlnost znamená:

 • Athéna se stala bohyní války tak jako byl bohem války i Area. Ten však vedl válku pro boj  jako takový, pro vraždění a řinkot zbraní. Bohyně Athéna vedla válku na základě střízlivého zhodnocení situace, jako poslední možnost jak obhájit pravdu. Její války byly založeny na vyšších principech
 • Athéna jako jediná z bohů byla neposkvrněna a byla cudná. Naučila lidi pracovat a  dělat řemesla. Stala se jejich ochránkyní
 • bohyně moudrosti měla vždy racionální uvažování, objektivní úsudek, ale chyběly jí jakékoliv osobní emoce (byla pravým opakem bohyně Iris)
 • nepoznala matku a tak jí chybí mateřský a ženský pohled na věc
 • Athéna se řídí mravními zásadami, které určují pevné hranice pro jakékoliv řešení či rozhodnutí
 • Iris přelévá vodu z jednoho poháru do druhého, Athéna symbolizuje totéž tím, že drží v jedné ruce váhy a v druhé meč. Naznačuje tím nutnost udržet vyrovnanost a rovnováhu všemi prostředky (i silou)

Pozitivní významy karty:

 • karta je jednou ze čtyř karet Velké Arkány, která předvídá „morální lekci“ (dalšími kartami jsou  Střídmost, Síla a Poustevník). Všechny tyto karty souvisejí s vývojem individuálních možností a s formováním ega
 • karta Spravedlnost učí “ uvědomění si svého já“, ukazuje talenty a schopnosti, osvojuje si logické myšlení a učí vnitřní vyrovnanost. Nutí podívat se pravdě do očí
 • potřeba uplatnit svoje schopnosti na základě logického úsudku
 • potřeba podívat se na věci nestranným pohledem, nastal klíčový okamžik
 • co nevidět se Blázen  setká s výsledky svých činů
 • Jenom sám Blázen je strůjcem svého osudu, pokud se mu současný stav nelíbí, pouze on sám se musí podívat na věc očima Athény a situaci může změnit
 • karta radí nehledat viníky jinde, ale zamést si před vlastním prahem
 • cokoliv nyní Blázen zvažuje udělat, bude mít mnohem větší důsledky, než si sám myslí

Negativní významy karty:

 • karta se vztahuje k právním či obchodním potížím
 • blíží se nějaký osobní problém, který je nutný řešit logickým myšlením a rozumem
 • možnost naplnění karmy

Blázen se setkal s Iris i Athénou. Bylo mu řečeno: „Karty máš rozdány, nezbývá než hrát. Jen na tobě teď záleží, jak se bude hra vyvíjet“. Blázen se tak od této chvíle musí neustále potýkat s těžkou volbou při řešení svých potíží. Ale právě o tom je přeci život.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář