Soud a Svět

Soud

IMG_0017IMG_0009IMG_0010

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Jak se Blázen pomalu blížil ke konci cyklu Velkých Arkán, znovu se setkal s Mágem Hermem, který ho tentokrát odvedl do podsvětí. Byl to hluboko pod zemí obrovský, nekonečný prostor, chmurný, temný a plný hrůzy. Tomuto smutnému místu vládl bůh podsvětí Hádés se svojí bohyní Persefónou.  Jen málo bytostí se smělo po vstupu do podsvětí opět vrátit na Zem či na Olymp. Dokonce ani nejvyšší z bohů Zeus tuto možnost neměl. Ale Mág Hermes ano. Nejenže doprovázel duše mrtvých do Hádovy říše, ale jeho moc sahala dokonce tak daleko, že duše zemřelých mohl za jistých okolností také navrátit k životu. Jedna báje vypráví, jak se Tantalos, lýdský král, dopustil strašných zločinů, za něž musel být potrestán a nestačil pouze pozemský trest, ale byl odsouzen k věčným mukám. Mimo jiných zločinů také zabil vlastního syna, nakrájel ho na plátky, opekl a v chutné úpravě jej předložil bohům jako jeden z chodů božské hostiny. Bohové to však poznali a pokrmu se ani nedotkli, jednotlivé kousky mladého prince v obrovském kotli spojili a Hermés mu znovu vdechl život. Za své zločiny byl Tantalos potrestán ztrátou království a byl vyřčen nejhorší možný ortel. Tantalos byl svržen do temné podsvětní říše boha Háda a tam musel až na věky trpět. Hermes byl tedy zvěstovatel, a často i vykonavatel vůle bohů.

Co  tedy karta Soud znamená:

 • Hermés ztělesňoval proces zúčtování, který se obvykle spouštěl  v kritických životních obdobích. Toto zúčtování ale nemělo nic společného s rozumovým posuzováním. Odráželo spíše schopnost a zkušenost zrání vnitřní osobnosti.
 • Hermés odváděl duše zemřelých k Poslednímu soudu, ale zároveň měl tu moc je přivést i ke znovuzrození, pokud to situace vyžadovala a bohové si to přáli
 • Kartu Soud lze chápat jako symbolickou odplatu za své činy a za způsob svého myšlení. Každý platí nejen za své vědomé prohřešky, ale je konfrontován i sám se sebou. Kdykoliv kdokoliv odmítne přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, důsledek tohoto konání se vždy vrátí. Tato filozofie to nazývá KARMOU
 • Ačkoliv byl Hermés znám svými šibalskými kousky i prolhaností, ve své roli průvodce mrtvých duší na onen svět lež nepřipouštěl. Při rekapitulaci života přihlížel ke každé, byť sebemenší maličkosti. A tak i Blázen na konci své cesty musel nakonec přijmout všechny důsledky, jež vyvolaly jeho rozhodnutí a volby, které kdy učinil.

Kladné i záporné významy karty:

 • Karma, vzkříšení a obnovení
 • Slyšet a vyslyšet volání, dokončit započaté, zhodnotit získané
 • Karta přináší nutnost sebeposuzování a sebehodnocení. Přichází doba, kdy je nutné se ohlédnout do minulosti a posoudit dosažené výsledky
 • Přichází konečné urovnání záležitostí, čas splácení dluhů a čas na nové začátky
 • Budou odměněna minulá úsilí, vše, co dosud dřímalo, se probudí k životu, zasetá semena práce a snahy dozrají
 • Přichází zneklidňující konfrontace se všemi útěky a zradami, kterých jsme se sami na sobě dopustili

Blázen se nyní postavil tváří v tvář své Cestě, kterou ušel. Všechny omyly i úspěchy se spojily v jeden celek, z něhož jednou zase vyroste nová budoucnost. Ať už prožil cokoliv, ať sám udělal dobré i zlé, nyní přišlo období zúčtování, protože Mág Hermés ohlásil konec. 

Svět

IMG_0011IMG_0012 IMG_0013

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen se dostal na úplně samý konec své pozemské pouti. Tento konec mu již zvěstoval na kartě Poslední soud Mág-Hermes. Na své poslední zastávce se Blázen-Dionýs setkal s Hermafroditem, synem boha herma a bohyně lásky Afrodity. O způsobu, jak se stal oboupohlavním, existují dvě verze. Podle první z nich se Hermafroditos jako oboupohlavní již narodil. Avšak druhá verze má za to, že se jím stal až za svého života. Báje vypráví, že se narodil jako chlapec z nemanželského spojení zmíněných bohů, kteří byli již jinde vázáni manželským slibem. Afrodita jej tedy ihned po narození svěřila do péče nymfám žijícím na hoře Ída. Když dosáhl věku patnácti let, byl krásným nezkrotným mladíkem plným síly. Jednoho dne ho spatřila nymfa Salmakis, paní křišťálového průzračného jezera. Ihned se do něj bláznivě zamilovala. On ale její city neopětoval a snažil se před ním uniknout. Ona ho však dostihla a vášnivě ho objala a celé jeho tělo pokryla svými polibky. Když i nadále protestoval, vykřikla svou prosbu k bohům, aby se jejich těla spojila v jediné a aby je nic na světě nemohlo rozdělit. Bohové její prosbu vyslyšel a tak se jejich těla spojila v jediné.

Co  tedy karta Soud znamená:

 • Karta je uzavřením cyklu Velké Arkány, neboli velké pozemské pouti. Předměty, které Hermafrodita v objetí hada obklopují, představují všechny čtyři základní mocná božstva: Afroditu, bohyni lásky a krásy, Dia, nejvyššího z bohů Olympu, otce a vládce v jednom, Athénu, bohyni moudrosti a Poseidóna, boha moří a zemětřesení. Všechny tyto čtyři předměty-symboly najednou najdete ještě na jedné kartě Velké Arkány. Tou kartou je Mág-Hermés. Tyto symboly představují:  poháry lásky, hole mající moc nad tvůrčí představivostí, meče pronikají rozumem a pentakly zajišťují hmotné statky.
 • Hermafroditos ztělesňuje obraz jednoty, která se uskuteční v nitru člověka  ve chvíli, kdy vědomě přijme všechny protikladné aspekty své osobnosti jako rovnocenné. Posledním úkolem Blázna tedy bylo najít ve svém nitru vnitřní jednotu. Bylo nutné, aby své poznatky a zkušenosti získané na pozemské pouti spojil v jeden velký celek poznání.
 • Hermafroditus se stal novým zárodkem v nitru Blázna, aby se nakonec znovu vynořil coby malý  bezbranný chlapec z Bláznovy jeskyně. Cyklus Velkých Arkán končí tam, kde je současně nový začátek. Nekonečno života symbolizuje kruh, který je okolo Hermafrodita.

Kladné i záporné významy karty:

 • Úspěšné zakončení cyklu, zkušenosti, úkolu…
 • Čas oslav a krásných pocitů z vykonaného díla či cesty. Hluboké uspokojení a naplnění
 • Odměna za poučení ze životních lekcí a následná nová chuť do života a reinkarnace
 • Konec však také přináší smutek a pocit prázdnoty. Stesk, neboť cíle již bylo dosaženo a sen se naplnil.

Bláznova cesta byla završena. Na jejím konci Dionýsa jeho božský otec Zeus pozvedl na Olymp a určil mu místo po své pravici.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář