Císařovna a Císař

Císařovna

IMG_0036_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_35_13IMG_0038IMG_0040

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Náš Blázen doputoval k bohyni Démétér, která je v Tarotu představována jako Císařovna, Velká Matka Země. Její otec Kronos ji spolkl stejně jako předtím její sourozence Hestii, Héru, Háda a Poseidóna. Vedl ho k tomu strach, že jeho děti se mu vzepřou a zbaví ho moci. Jako božské bytosti v něm přežívaly až do doby, kdy je vysvobodil jejich nejmladší bratr Zeus. V řecké mytologii byla Démétér skutečnou matkou, která dávala lidem obilí a jiné plody, učila lidi orat pole či péct chléb. Byla velice starostlivá a laskavá a tedy i oblíbená. Žila se svojí překrásnou dcerou Persofonou, kterou měla s Diem, a stranila se  všech střetů a svárů jak s lidmi, tak i s bohy. Jednoho dne se však její nádherná dcera nevrátila z procházky. Jen skutečná matka dokáže plně pochopit strach a žal, jaký prožívala Démétér. Byla nesmírně zoufalá a velice trpěla. Teprve po mnoha letech bezútěšného hledání se Démétér podařilo zjistit osud svojí dcery. Zjistila, že byla Persefona unesena do podsvětní říše, kam ji unesl bůh podsvětí (bratr Zeuse) Hádés. Velice se do Persefony zamiloval a tak ji učinil svojí manželkou a bohyní podsvětí. Dal jí vypít pohár tajemného moku z granátového jablka a ona tak po čase přivedla na svět našeho Blázna -Dionýse. Takže se Persefona stala druhou matkou Blázna a Démétér byla vlastně jeho babičkou. Démétér (přestože Hádés svoji Persefonu nesmírně miloval a ctil) propadla do hlubokého smutku a seslala na svět strašlivou neúrodu a hladomor. Odmítala vrátit Zemi plodnost a úrodu. Nebyla schopna se smířit se změnou, která přišla tak náhle a kterou si nepřála. Zdálo se, že celé lidstvo bude vyhubeno hladem. Jen díky chytrému zásahu boha Herma (našeho Mága) dospěly všechny znesvářené strany ke kompromisu. Persefona měla žít devět měsíců v roce se svojí matkou a zbývající tři měsíce v podsvětí se svým mužem. Přesto se Démétér s tímto řešením úplně nesmířila a v době nepřítomnosti své dcery se vždy pohroužila do smutku, který se projevoval opadáváním listí ze stromů, vadnutím květin i trávy  posléze i neúrodou. Jakmile se však Persefona k matce vrátila, země zase ožila.

Co  tedy karta Císařovny znamená:

 • karta je symbolem mateřství a plodnosti, což se může projevovat v mnoha oblastech (skutečné mateřství, vznik nějakého díla např. knihy, sochy či obrazu, postavení domu aj.)
 • Císařovna je zdrojem něhy a trpělivosti a učí nás čekat, než něco uzraje (obilí musí dozrát, dítě v lůnu matky musí vyrůst…)
 • Císařovna je obdařena moudrostí a rozumem, ale pokud jí vezmou to nejcennější, tedy dítě, je plna hořkosti, zloby a zášti
 • nedokáže se smířit se změnou, která je proti její vůli, nechápe, že nic netrvá věčně
 • Blázen je při setkání s Velkou Matkou konfrontován se světlými a tmavými vlastnostmi žen/matek

Pozitivní významy karty:

 • karta zvěstuje narození dítěte nebo vznik něčeho důležitého pro osobní rozvoj osoby (nejčastěji pro rodinu)
 • karta předvídá finanční růst
 • finance této karty mají téměř vždy nějakou souvislost s rodinou (půjčka na přestavění domu, zakoupení chaty či rodinné dovolené atd.)
 • v práci a podnikání říká karta „Pokračuj v práci a ve svém úsilí a vyčkej plodů svého snažení“
 • ve zdraví naznačuje první úspěchy našeho snažení např. při cvičení či dietě aj.
 • karta představuje osobu podobného charakteru, jako je Démétér

Negativní významy karet:

 • nesoulad v rodině, neschopnost se přizpůsobit změnám, nepřijetí partnera dětí
 • předčasné zastavení našeho úsilí, plány dále nepokračují
 • rizikové či odložené těhotenství
 • psychické problémy způsobené nehezkým domácím prostředí aj.

Zda má karta pozitivní či negativní význam nám napoví ostatní karty ve výkladu.

Náš Blázen díky Císařovně vstoupil do říše zasvěcené tělu a intimitě a seznámil se tak se světem žen. S jejich myšlením a chováním, s jejich hodnotami. Nyní je čas poznat svět mužů a ten mu ukáže Císař. Tak pojďme spolu s ním.

Císař

IMG_0037_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_36_02IMG_0039IMG_0041

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Na své další pouti se Dionýs setkává se svým nebeským otcem Diem (říká si též Zeus). Byl to on, kdo ho dvakrát zachránil před smrtí a kdo ho nakonec poslal na tuto strastiplnou cestu. A nyní  dá sám Bláznovi další životní lekci. Podle mytologie byl Zeus nejmladším synem Titána Krona a jeho manželky Rheie. Kronovy bylo předpovězeno, že jeden z jeho synů ho svrhne z trůnu a zaujme jeho místo. Aby tomu zabránil, rozhodl se, že své děti ihned po narození sprovodí ze světa. A tak ať přivedla jeho žena na svět dceru nebo syna, Kronus je hned po narození pozřel. Rheiu to samozřejmě velice trápilo, a tak se rozhodla to změnit. Když byla před porodem, uchýlila se do jeskyně. Tam porodila malého Dia, ale ihned po porodu ho důkladně schovala a do pleny zabalila kámen. Kronus se na svého nového potomka ani nepodíval a ihned jej také spolykal. A tak mohl Zeus nerušeně vyrůst v mladého a statného muže. Nakonec proti svému otci skutečně povstal a po dlouhém boji ho přemohl. Poté osvobodil z útrob Krona všechny svoje sourozence, kteří přežili díky tomu, že je vladař polykal celé. Zeus pak začal vládnout jako Bůh bohů z Olympu, kde ustanovil novou hierarchii bohů a bohyní a začal tvořit nové zákony, na jejichž  dodržování přísně dohlížel. Symbolem jeho moci se staly hrom a blesk. Zeus měl jednu velice špatnou vlastnost. Měl rád ženy a nedokázal být věrný své manželce. Seznam jeho milenek a jejich potomků je velice dlouhý. S některými jsme se již setkali a některé ještě poznáme.

Co  tedy karta Císaře znamená:

 • Zeus představuje prvek mužství a otcovství
 • Císařovna se upíná k tělu, Císař spíše k duchu
 • Zeus představuje muže jak hodného, vlídného a milujícího, tak i zuřivého, hněvivého a trestajícího
 • Zeus je symbolem zrušení zastaralých pořádků a ideálů, aby mohl vytvářet pořádky a hodnoty nové
 • pod vedením této karty pociťujeme touhu něco vykonat (najít si novou práci, založit rodinu…)
 • Císař učí Blázna si věřit, nepodceňovat vlastní schopnosti, být zodpovědný a mít mravní zásady
 • Císařovna představuje výchovu a péči, Císař představuje ochranu a materiální zabezpečení
 • ona vládne světu přírody a on zase světu financí, politiky a materiálních zdrojů

Pozitivní významy karty:

 • úspěch na základě sebeovládání a kázně
 • tento úspěch je jistý především v oblasti financí, práce a politiky
 • je potřeba do projektu či činnosti vložit zkušenost, disciplínu a plné soustředění
 • karta symbolizuje muže podobných vlastností
 • v pozici zdraví karta slibuje sílu a vitalitu
 • ve vztahu pevné a mravní základy

Negativní významy karet:

 • započetí projektu bez dokončení (chybí pevná vůle a dobré ovládání se)
 • člověk, kterému je karta určena, jedná příliš bezohledně a tvrdohlavě, prosazuje tvrdě své zájmy, pro mnohé je tyranem
 • v dalším postupu brání někdo velice vlivný
 • ve vztahu je partner příliš dominantní, někdy až despotický, není vyloučena ani nevěra

Zda má karta pozitivní či negativní význam nám napoví ostatní karty ve výkladu.

Náš Blázen poznal svět mužů. Pochopil, co je to zodpovědnost a naučil se, že dokáže všechno, ale jedině tehdy, pokud bude sám sobě důvěřovat. Uvědomil si své schopnosti a možnosti a našel tak mnohem větší odvahu v další cestě.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář