Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce

2

V předchozích tématech jsem se věnovala problému s neplodností obecně, popisovala jsem nejrůznější příčiny neschopnosti přivést na svět vytoužené dítě i možné léčení neplodnosti svépomocí. Dnes se pokusím popsat léčbu neplodnosti různými medicínskými technikami. Ať už zvolíte jakoukoliv metodu, připravte se v každém případě na značnou finanční, ale především i psychickou zátěž. Cesta k vytouženému miminku není rozhodně lehká, ale pokud se nakonec podaří, je to skutečné zrození toho nejkrásnějšího zázraku na světě a žádná cena za takový dar není dost vysoká. V tom se mnou bude jistě souhlasit většina maminek, které si tuto cestu již prošly.

První krok, pokud nemůžete otěhotnět, je návštěva u gynekologa. Ten by měl provést první vyšetření ke zjištění, proč se vám nedaří otěhotnět. Tato návštěva je většinou plně hrazena pojišťovnou. Pokud vás však lékař odešle do centra asistované reprodukce, chystejte si peněženku. Jen málo z úkonů, kterými tam projdete, nebude vyžadovat vaše peníze. Pokud vám však z nějakého důvodu bude opravdu neplodnost prokázána, není třeba mít obavy z finanční náročnosti vyšetření. Jde sice o celou řadu testů v ceně mnoha tisíc korun, ale prakticky vše je kryto ze zdravotního pojištění. Kromě regulačních poplatků v rámci vyšetřovacího procesu v prvních měsících nehradí pár ze svého nic. Po nějakém čase se však může stát, že dojde na vyčerpání limitů úhrady vyšetření ze zdravotního pojištění. To je totiž hrazeno pouze 4x za čtvrtletí nebo 7x za rok, což při vyšetřování a léčení neplodnosti velice často nemusí stačit. Pak si přece jenom budete do peněženky muset sáhnout. Pokud se na zdroj potíží nepřijde a o miminko skutečně stojíte, žádný finanční obnos pro vás určitě nebude dost velký. Takže teď se přesunu již k metodám, které je možné podstoupit, aby jste konečně získala své vytoužené děťátko.

Asistovaná reprodukce (ART) je jakákoliv léčba neplodnosti, při které se pracuje s vajíčky a spermiemi.  ART zdravotní tým zahrnuje lékaře, psychology, embryology, laboratorní techniky, zdravotní sestry a další zdravotní profesionály, kteří se společně snaží pomoci párům dosáhnout vysněného miminka. Každý rok se v ČR narodí z každých 100 000 dětí přes 2 000 dětí pomocí různých metod ART (což je cca 5% ). Nežli přistoupí lékaři k asistované reprodukci, vždy se nejdříve důkladně ujistí, že byly vyčerpány veškeré konzervativní možnosti léčby, pokud u daného páru o takových metodách uvažovat lze. Asistovaná reprodukce má svoje pevně daná pravidla, protože každá z metod, která je použita, přináší vždy nějaká rizika.

 Intrauterinní inseminace (IUI) je léčba neplodnosti, která je často nazývaná jako „ umělá inseminace“. Inseminace domácích a hospodářských zvířat byla provedena poprvé v roce 1900. Lidská umělá inseminace s mužskou spermií partnera začala být používaná od roku 1940. Při této metodě jsou speciálně připravené spermie uměle vloženy do dělohy ženy. Tato metoda se používá v několika základních případech. Prvním případem je tzv.nevysvětlitelná neplodnost. To znamená, že se nepodařilo najít žádnou příčinu, proč žena nemůže otěhotnět. Druhým důvodem je problém se spermiemi muže (např. je jich málo nebo jsou příliš málo pohyblivé). Dále se používá tato metoda v případě dárcovství spermií (partner nemá žádné schopné spermie, proto se pár rozhodne přijmout darované spermie). Také je možné při této metodě použít zmrazené spermie (např. pokud partner trpí rakovinou prostaty aj.). IUI vyžaduje úspěšnou ovulaci a průchodnost alespoň jednoho zdravého vejcovodu a vzorek spermatu se zdravými spermiemi. Pokud vaječníky produkují vajíčka bez jakýchkoliv problémů, žádné léky na podporu ovulace se nepodávají. Pokud však produkce vajíček není příliš dobrá, nebo je vhodné použít více vajíček (za normálních okolností produkuje vaječník vždy jen jedno vejce za menstruační cyklus), může dostávat žena asi týden před výkonem (před ovulací) léky stimulující ovulaci. Přesný moment uvolnění vajíčka (po prasknutí folikulu) určí lékař jednak hormonálním testem (vykazuje charakteristický nárůst luteinizačního hormonu) a potom ultrazvukovým vyšetřením. Pár se musí na klinické pracoviště dostavit 24 hodin před očekávanou ovulací (někdy i 36 hodin před ovulací). V době ovulace je potřeba, aby své vykonal i partner.Je nezbytně nutné, aby byl schopen dát v určený čas vzorek svého spermatu (vzorek může dát muž až 2- 3 dny před inseminací a to do zkumavky, kterou „naplní„ buď doma, nebo na klinice v místnosti k tomu určené). Pak se v laboratoři se vzorkem spermatu pracuje. Spermie se oddělí od ostatního spermatu a zahustí se na malý objem.  Spermie se takto zpracovávají asi 30 až 60 minut. Jakmile je vajíčko z folikulu uvolněno a vzorek spermatu připraven,přistupuje lékař k samotnému zavedení spermií do dělohy. Lékař použije tenkou, dlouhou trubku (katétr), kterým koncentrovaný vzorek spermií zavede přímo do dělohy přes děložní čípek. Postup je obvykle bezbolestný, ale některé ženy mohou cítit mírné křeče. Inseminace trvá jen pár minut a žena je přitom v poloze v leže. Asi dva až tři týdny po inseminaci se provádí těhotenský test. Správné načasování tohoto výkonu je naprosto zásadní.Vejce je totiž schopno přijmout spermii 12-24 hodin po uvolnění z folikulu, pak již k oplození nedojde, takže pokud se přesně v tomto časovém úseku inseminace neprovede, je neúspěšná. Vše tedy stojí a padá na tom,aby byl lékař schopen s naprostou přesností určit čas ovulace a pár pak musí vše podřídit tomuto času a děj se co děj, musí být v tuto dobu na klinice. To je samozřejmě někdy docela značný problém. V závislosti na příčině problému neplodnosti se mohou uskutečnit tři nebo čtyři IUI cykly. Cyklus je označován jako období od prvního dne menstruace do ovulace. Tato léčba se tedy provádí 3 až 4 měsíce (jsou ale případy,kdy se provádí i 6 krát za rok,více pokusů však již nemá žádný smysl), pokud však tato metoda selže, hledá se jiný způsob léčby, jako je například oplodnění in vitro (IVF).  Někteří lékaři radí ženám, které jsou starší 30ti let, aby se pokusili o IVF již po jednom nebo dvou neúspěšných pokusech IUI . Riziko tohoto výkonu je velice malé, ale přesto existuje. Nejčastější komplikací bývá zánět v děloze (to je však problém spíš tam, kde nejsou dodrženy správné postupy sterilizace katétru, což snad není problém v ČR) Úspěšnost IUI závisí na problému neplodnosti a na věku páru. Studie prokázaly, že páry s nevysvětlitelnou neplodností jsou úspěšné u každého přírodního IUI cyklu jen asi ve 4 až 5 procentech, a když jsou použity podpůrné léky na plodnost, těhotenství nastává v 7-16 procentech. Pro mnoho párů je IUI prvním krokem v léčbě, protože to je nejméně invazivní a nejlevnější metoda asistované reprodukce. Páry, kde je problém s mužskou plodností mají mnohem větší šanci početím pomocí metody IUI, než jen sexuálním stykem. Pokud jsou však před inseminací užívány léky podporující tvorbu vajíček, stává se poměrně často, že se uvolní více vajíček, které vzorek spermatu oplodní, tedy žena potom očekává více potomků najednou. Toto se týká až 30% párů, které mají po inseminaci dvojčata či dokonce trojčata. Je potřeba si uvědomit, že při této metodě se vajíčko a spermie uměle „nespojují“ ve zkumavce, není tedy žádný možný výběr, kterou spermii a kolik jich „použít“. Tato metoda pouze určitým způsobem „supluje“ pohlavní styk. Není tedy ani možné předem určit, kolik vajíček se nakonec vlastně oplodní (je to jako u normálního přirozeného otěhotnění). Cena této metody je : U žen ve věkovém rozmezí 18-39 let (u VZP 18-40 let) pojišťovny plně hradí šest inseminací za rok. V případě samoplatby je to 1000 – 3000 Kč za jeden cyklus podle pracoviště. V případě, že pár použije vlastní zmrazené spermie ,cena stoupne o 2000 – 3000 Kč (cena roste s počtem let, po která jsou spermie uchovány). Pokud muž nemá vlastní spermie a pár se rozhodne pro dárcovství spermií, musí počítat se zvýšením základní léčby o 2000- 3000 Kč za jednu dávku. K těmto cenám je však potřeba započítat ještě nezbytně nutná vyšetření před samotnou inseminací. Tedy u muže je nezbytné provést spermiogram (mikroskopická analýza mužského semene, kde je hodnocen počet spermií v jednom ml= mělo by to být okolo 1 miliónu spermií, pokud je to pod 20 miliónů spermií v 1 ml,ukazuje to na poruchu plodnosti. A dále se hodnotí rychlost, velikost a tvar spermií), jehož cena se pohybuje okolo 1 000 Kč a pojišťovna toto nehradí (v rámci různých akcí však některé kliniky provádí toto vyšetření zdarma jako dar) a u ženy je nutné provést vyšetření ovulace, cena se pohybuje okolo 200 Kč za úkon.

In vitro fertilizace (IVF), je další krok k cestě za miminkem. Tato metoda je již mnohem složitější a také dražší, než IUI. Tento krok znamená, že dochází k oplodnění vajíčka spermií mimo tělo (známá je též pod lidovým názvem „dítě ze zkumavky“). IVF je nejúčinnější a nejběžnější forma umělého oplodnění. Tato technika byla poprvé provedena v roce 1978 a od té doby se samozřejmě zdokonaluje a také se zvyšuje počet jejích provedení každým rokem úměrou k tomu, jak stoupá počet neplodných párů. Kdy se lékaři rozhodnou právě pro tuto metodu? Je to jednak u žen, které mají problémy s vejcovody (nejčastěji jsou neprůchodné, blokované srůsty, cystami atd.), dále je to v případech, kdy má muž problematické spermie (jak do počtu, velikosti tak i rychlosti jejich pohybu) .Také se tato metoda používá u žen, které mají velice problematickou ovulaci. Velice často je tato metoda doporučena starším ženám, které již „nemají čas“ zkoušet jiné, méně jisté metody. A samozřejmě se provádí metoda IVF v případě, že selhala metoda IUI. Těch příčin, které vedou k užití právě této metody bychom našli jistě ještě mnoho, vždy je ale rozhodnutí založené na doporučení lékaře a souhlasu budoucích rodičů. Pokud se rozhodnete pro IVF, čekají vás následující kroky. Nejprve bude muset žena užívat po určitou dobu léky, které jí budou stimulovat vaječníky, aby vytvořily a uvolnily vajíčko. Často se užívá gonadotropin= uvolňující hormon (GnRH), který se užívá denně po dobu asi dvou týdnů před ovulací buď v podobě tablet nebo (ne příliš často) injekcí. Použít se mohou ale samozřejmě i jiné hormony (např. hormon FSH a luteinizační hormon LH, záleží na lékaři, jaký typ hormonu vám určí samozřejmě podle toho, jaký problém máte a co má hormonální léčba řešit). Protože má velká část těchto léčiv silné nežádoucí účinky, měl by vás lékař po dobu jejich užívání důsledně kontrolovat. Následně by vám měla bát odebrána krev na sledování hladiny vašich hormonů a provedeno ultrazvukové vyšetření, které bude sledovat vývoj vaší ovulace. Většinou se přirozenou cestou vytvoří jedno vajíčko v jednom cyklu, ale po těchto lécích se mohou uvolnit i vajíčka tři. Jakmile speciální ultrazvukové vyšetření ukáže, že je vejce připraveno k odběru, odebere vám lékař speciální dutou, tenkou jehlou vajíčka. Celý proces se dělá pod ultrazvukovým vyšetřením. Sonda připojená k ultrazvuku pomáhá lokalizovat folikuly, které obsahují vajíčka. Můžete při zákroku cítit mírné nepohodlí, ale pokud budou nepříjemné pocity a bolest přetrvávat, může vám váš specialista předepsat léky proti bolesti. Souběžně s vaším odběrem vajíček je nutná spolupráce i vašeho partnera. Je potřeba, aby dodal ve stanovené lhůtě vzorek spermatu. Spermie se vyšetří a vybraná (é) nejkvalitnější spermie se extrahují a připravují k oplodnění vajíčka. Jakmile má tým laborantů vajíčka i spermie pohromadě, dochází k jejich spojení v misce a následně jsou uloženy do inkubátoru. V tomto období setrvávají v inkubátoru 2- 5 dní,kdy se z nich vytvoří embryo. Nejzdravější embryo je následně vloženo do dělohy. Některé kliniky nabízejí zkušební preimplantační chromozomální komplexní screening (CCS), kdy se embryo vyšetří geneticky a tím se může snížit riziko vrozených vývojových vad u plodu. Dříve se často vkládaly do dělohy dvě i tři embrya,čímž se zvyšovala šance početí, dnes se ale od toho upouští, protože vícečetná těhotenství jsou značně riziková a úspěšnost početí se předčasným porodem samozřejmě snižuje. Takže dnes se většinou lékař s rodiči dohodne na implantaci pouze jediného embrya .V době, kdy roste v inkubátoru embryo, je žena dále připravována k přijmutí vajíčka. Je nutné podávat progesteron (většinou injekčně), který vytváří silnou děložní výstelku, což je pro uhnízdění vajíčka zcela nezbytné. Obvykle jedno nebo dvě embrya (dvě se doporučují spíš u žen starších 40ti let, kde je snížená schopnost embryo přijmout) jsou přenesena tenkým katetrem (trubkou) přes děložní čípek do dělohy.  Vše se opět provádí pomocí sledovacího zařízení (ultrazvuku).Pokud nějaká další embrya zbudou, většinou se zmrazí pro případné další pokusy. Samotné vložení embrya není složité ani příliš bolestivé, provádí se při vašem plném vědomí,pouze se vyžaduje nejméně 20 minut po zákroku, aby byla žena naprosto v klidu (nikam nechodit, nevstávat). Po dvou až třech týdnech po IVF se provádí těhotenský test, který ukáže úspěšnost zákroku. Pokud je těhotenství potvrzeno, provádí se v šestém týdnu ultrazvukové vyšetření a pak už je další průběh stejný, jako u běžného těhotenství.  Jeden cyklus IVF trvá mezi čtyřmi a šesti týdny. Vy a váš partner strávíte asi půl dne na vaší klinice kvůli odběru vajíček a spermií. Pak se vrátíte na kliniku za dva až pět dnů, kdy budou přenesena embrya do dělohy. Míra úspěšnosti záleží na vašem věku a zdravotním stavu. U žen do třiceti pěti let je úspěšnost cca 30 %,s rostoucím věkem toto číslo klesá. Také nadváha a špatný životní styl (kouření, alkohol či drogy u obou partnerů) úspěšnost snižuje. IVF vám může dát šanci mít dítě, pokud nejste schopni otěhotnět přirozeně. Jaké jsou nevýhody IVF?  IVF zvyšuje riziko vzniku některých komplikací, jako je například: vícečetný porod, je-li vloženo více než jedno embryo do dělohy. Mnoho párů musí zvážit, zda jsou pro ně dvojčata požehnáním. Ale vícečetné těhotenství také zvyšuje riziko vzniku předčasných narození dětí nebo dětí s nízkou porodní hmotností . Vedlejší účinky léků na plodnost jsou obvykle mírné, ale mohou způsobovat nežádoucí účinky, jako návaly horka, bolesti hlavy a nevolnost. Dalším problémem může být někdy nutnost přerušení nebo zrušení léčebného cyklu v případě komplikací a někdy i následný pobyt v nemocnici, než se vaše nad-stimulované vaječníky usadí. Je zde též zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, kde se nepodaří embryo implantáty uložit v děloze, kam patří, ale uloží se ve vejcovodu nebo v břišní dutině. To je více pravděpodobné, pokud jste dříve měla problémy s vejcovody . Existuje také mírně vyšší riziko, že se vaše dítě narodí s vrozenou vadou, ale tomu lze předejít chromozomálním vyšetřením embrya ještě před jeho implantací.Cena: pojišťovny hradí 4 stimulované IVF cykly ukončené embryotransferem (uložením embrya do dělohy), pokud v prvních 2 cyklech bylo uloženo maximálně 1 embryo a pokud ženy odpovídají věkové hranici 18 – 39 let (38 let + 364 dnů), u VZP je horní věková hranice do 40let (39 let + 364 dnů). Pokud si bude pár tuto léčbu hradit sám, bude ho to stát 60-80 tisíc Kč za jeden cyklus. Pokud však pár již vyčerpal možnosti úhrady pojišťovnou, musí počítat s tím, že ho vyjde jedno IVF minimálně na 40 až 50 tisíc korun (za drobné účasti pojišťovny). Bohužel však ani toto číslo nemusí být konečné. Někdy nelze od muže získat spermie běžnou, přirozenou cestou. Pak se musí odebrat spermie mikrochirurgicky z varlat nebo nadvarlat. To však již většina pojišťoven nehradí, je nutné si připlatit několik desítek tisíc korun. Samozřejmě je důležité si pečlivě vybrat pracoviště, kde vám budou s asistovanou reprodukcí pomáhat. Státní zařízení vás vyjde levněji, soukromá však často mohou nabídnout víc, než státní, Volba je na vás. Rozhodně se vyplatí hledat na stránkách konkrétního pracoviště ceník výkonů, které hradí či naopak nehradí pojišťovna a prověřit si,  zda má zvolené pracoviště smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Je dobré také sledovat reference pracoviště, někdy totiž dražší nemusí nutně znamenat i lepší.

In-vitro maturace IVM je to metoda do značné míry podobná IVF, ale rozdíl je v tom, že při IVF se odebírá již zralé plně hodnotné vajíčko po ovulaci, kdežto při IVM se ženě odebírají z vaječníků nezralé oocyty, které potom dozrávají v laboratorních podmínkách a teprve pak jsou oplodněny a vloženy do dělohy. Na rozdíl od IVF se při IVM se stimulační léky používají jen zcela minimálně, někdy se používají vůbec. Z vaječníků se totiž odebírají nezralá vajíčka, která pak v laboratoři během 24 až 48 hodin dozrávají a jsou použita k oplození. Proto není vhodné stimulovat vaječníky k rychlejší tvorbě vajíček. K tomuto kroku se přistupuje u žen, které mají např. syndrom polycystických vaječníků nebo u kterých není možné z nějakého důvodu použít hormonální podpůrnou terapii. Tato metoda přináší jistá úskalí, proto není vhodná pro ženy starší 35.ti let .Také vysoká nadváha může být kontraindikací tohoto výkonu. Metoda IVM je mnohem dražší,než IVF a rozhodně není vhodná pro velkou většinu žen (Pro koho je určena jsem již psala).

Intracytoplazmatická injekce spermií ICSI: poprvé byla tato metoda použita v roce 1992 a dnes se stala velice častým pomocníkem IVF metody. Při přirozené IVF metodě se nechá spojení vajíčka a spermie na přírodě, pouze se dají k sobě do speciální zkumavky. Pokud se však spojení vajíčka se spermií nedaří, přistupuje se k ICSI. Tato technika spočívá v injekčním vpravení jedné spermie do cytoplazmy zralého vajíčka ženy. Provádí se jako řešení neplodnosti u mužů (je málo spermií, jsou nepohyblivé atd.). Metoda výrazně zvyšuje šanci páru na otěhotnění, než pokud se nechá vše na přírodě. Cena jednoho výkonu ( 1 – 10 vajíček) se pohybuje okolo 5000 – 8000 Kč.

IMSI je obdobnou metodou ICSI, pouze spermie jsou vybírány pod větším zvětšením (6 000 x) namísto původního zvětšení (400 x). Velké zvětšení umožňuje podrobněji posoudit morfologii spermií a vybrat pro oplození spermie s normální mikroskopickou stavbou. IMSI používáme v případě, že morfologie spermií je výrazně abnormální.

PZD: Tento výkon se začal provádět v roce 1990. Jedná se o netraumatickou metodu s použitím mechanické síly pro otevření ZP (zona pellicida) protažením ve dvou protilehlých polohách pomocí mikromanipulátorů. K poškození oocytů dochází max. v 10% případů.  ZP je probodnuté podruhé po deseti hodinách. Potom jsou oocyty uloženy v misce s koncentrací spermií 5-10.000.000 / ml. Je to způsob léčby,pokud muž nemá právě dostatečné množství spermií.

SUZI :se provádí, pokud mužské spermie nejsou schopné přirozenou cestou proniknout do vajíčka. Při této metodě se do vajíčka přes zone pellucida vpraví max. 6 spermií a očekává se, zda některá z nich se s vajíčkem spojí.

ICSI : je metoda, kdy se přímo do vajíčka vpraví mikromanipulační technikou 1 spermie spermie. Metoda se může použít při všech cyklech mimotělního oplození. Vysloveně je nezbytná v případech, kdy muž nemá téměř žádné spermie nebo jsou téměř nepohyblivé, dále při zhoršené kvalitě oocytů. Při této metodě nebylo zaznamenáno větší množství vrozených vývojových vad, než u jiných metod asistované reprodukce.

PICSI je obdobnou metodou ICSI a IMSI, rozdíl je v tom, že zatímco u ICSI jsou spermie vybírány na základě vizuálního hodnocení pod mikroskopem, u PICSI musí spermie prokázat svojí životaschopnost tak, že jsou dány do živného roztoku na Petriho misce, na jejímž dně je látka podobná gelu. Pokud se spermie dokáží na tento gel navázat, je to důkaz toho, že jsou kvalitní. Spermie, která prokáže svou životaschopnost je následně injekčně vpravena přímo do vajíčka. Cena takového úkonu (1-10 vajíček) stojí 8-13 tisíc Kč.

Uchování a zmražení vajíček lze udělat za skromný poplatek 2-6 tisíc korun, záleží na době, po kterou se uchovávají. Obdoba je uchovávání spermií (cena stejná jako u vajíček) či dokonce embryí (ceny jsou mezi 3-10 tisíci, záleží na délce a způsobu zmražení).

PGD je genetické vyšetření vzniklých embryí (již jsem zmiňovala u metody IVF, ve většině případů bývá hrazeno pojišťovnou. Cena se je podle množství vyšetřených embryí a způsobu vyšetření okolo 40 – 70 tisíc. Součástí výkonu bývá odběr později vyšetřované buňky, který však už pojišťovny nehradí a jeho cena se pohybuje okolo 10-15 000 Kč.

Asistovaný hatching je další pomoc k těhotenství. Jde o narušení obalu embrya, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho uchycení v děloze. Cena takového zákroku je okolo 3-6 tisíc Kč.

Možností, které asistovaná reprodukce nabízí je velice mnoho, záleží na problému, který řeší. Mám pocit, že dnes jde vyřešit snad úplně všechno. Lze využít darované spermie (cena 2-3 tisíce za dávku), darovaná vajíčka (cena darovaného vajíčka je 25 – 40 tisíc Kč, pokud žena splňuje podmínky pro získání příspěvku od pojišťovny a až 80 – 100 tisíc Kč, pokud žena nesplňuje podmínky pro získání příspěvku od pojišťovny) nebo oocyty (ještě nezralá vajíčka). Lze využít i náhradní (surogátní) mateřství ( proces, kdy embryo biologických rodičů donosí náhradní matka – tedy žena, která svolí k zavedení embrya do své dělohy s úmyslem otěhotnět, dítě donosit a porodit, ale vzdát se rodičovských závazků k tomuto dítěti a umožnit biologickým rodičům, aby toto dítě „adoptovali“. Taková cena záleží na dohodě s náhradní matkou plus samozřejmě placené výkony k tomu potřebné.

Těhotenský test

Prenatální testy

Časné příznaky těhotenství

Emoce v těhotenství

Stravování v těhotenství

Očkování v těhotenství

Sex v těhotenství

Zdravotní problémy v těhotenství

Výpočet data porodu

Pověry o těhotenství

Potrat

Antikoncepce

Neplodnost

Genetika:

Vrozené vývojové vady

Historie genetiky

Trizomie (Downův, Edwardsův a Patauův syndrom)

Syndrom fragilního X

Roberts syndrom

Marfanův sndrom

Hemofilie

Cornelia de Lange syndrom

Příklady genetických sluchových vad:

Pendredův syndrom

Waardenbugův syndrom

Usherův syndrom

Sticklerův syndrom

Treacherův Collinsův syndrom

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.  Kromě informací z oboru genetiky najdete na těchto stránkách také tyto obory
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář