PITNÁ VODA

 Voda

12

Voda je chemickou sloučeninou vodíku a kyslíku. Spolu s kyslíkem, teplem a světlem tvoří základní podmínky existence života na Zemi.  Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvou a čirou kapalinou bez zápachu a chutě. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led a sníh), v plynném (pára) a v kapalném (voda).

Podle způsobu použití lze rozdělit vodu na pitnou, užitkovou a odpadní. Užitková voda je hygienicky nezávadná voda, které se však nepoužívá jako pitná voda na vaření a pití, ale jen na mytí, koupání a pro výrobní účely. Může pocházet z jakéhokoliv zdroje, pokud vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům. Užitkovou vodu lze upravit složitými procesy na vodu pitnou. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu vodu, která vzniká každodenní lidskou činností a pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Tato voda je odváděna do tzv. čističek odpadních vod, kde je filtrována a čištěna proto, aby mohla být následně vypuštěna do přírody a přitom neznečistila životní prostředí.

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanoví, že „pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“ Vyhláška 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že „pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví.“

„Nejlepší vodu najdete na poušti.“ Proč? Protože pouze tam ji lidé zatím neznečistili. Je jí tam tak málo, že si ji tam ochraňují a hýčkají. A tak by to mělo být všude. Tyto stránky se vám budou snažit ukázat, jak úžasná, důležitá a cenná je voda. Jak velký dar nám příroda dává. Jak může být voda lékem i jedem zároveň.

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak čistit domácí vodárnu

Dehydratace a bolest hlavy

Čím je voda zajímavá

Za vším hledej vodu

Alergie na vodu

Množství vody v lidském těle

Máte v koupelně legionellu?

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář