Zkoušky ladičkami

Zkoušky ladičkami

Ladičky jsou kovové nástroje, které jsou zdrojem definovaných jednoduchých tónů. Při vyšetřování pomocí ladiček posuzujeme akustický vjem pacienta při vedení vzdušném – ladička je u ušního boltce, v porovnání  s akustickým vjemem zprostředkovaným vedením kostním – ladička je patkou přiložena na určitou část lebky. U převodní poruchy sluchu je vjem vyvolaný kostním vedením intenzivnější, u senzorineurálních vad sluchu působí silněji vjem zprostředkovaný vzdušným vedením. Při jednostranné poruše sluchu převodního typu vzniká subjektivní pocit intenzivnějšího vnímání  zvuku vedeného kostní cestou na straně postižené. Jak se provádí vyšetření ladičkou? Jsou tři základní zkoušky:

  1. Weberova zkouška: srovnává kostní vedení obou uší. Co je to kostní a vzdušné vedení: člověk slyší jednak  zvukové vlny ze  vzduchu, z okolí (vzdušné vedení) a nebo chvěním kostí např. lebky, což vyvolává pocit , že je zvuk slyšen a nejenom cítěn. Patka ladičky se rozkmitá úderem o jiný předmět (např o kladívko, okraj stolu atd.) a pak se přiloží do střední roviny lebky, nejčastěji doprostřed čela. Lékař se zeptá vyšetřované osoby, kde vjem slyší. U zdravých osob by měl být vjem slyšen (cítěn) uprostřed. Je-li jedno ucha hůře slyšící, vzniká dojem, že je zvuk jednostranný (vyšetřovaná osoba řekne, že slyší vjem např. vpravo). U senzorineurální vady sluchu jde vjem do ucha lépe slyšícího, u konduktivní poruchy sluchu do ucha hůře slyšícího.
  2. Rinného zkouška: srovnává úroveň vzdušného a kostního vedení téhož ucha. Opět lékař rozezní ladičku. Rozeznělou ladičku přiblíží na kost planum mastoideum za vyšetřované ucho (kostní vedení).  Vyšetřovaná osoba musí zvuk slyšet (vnímat). V momentě, kdy ji přestane slyšet to řekne lékaři. Ten stále vibrující ladičku přiloží k ušnímu boltci na vzdálenost několika cm od vyšetřovaného ucha (vzdušné vedení). Lékař hodnotí , jak dlouho a kde vyšetřovaná osoba ladičku vnímala (porovnává tak vzdušné a kostní vedení zvuku). Pak se vše opakuje na druhém uchu.
  3. Schwabachova zkouška: srovnává kostní vedení pacienta a vyšetřující osoby (lékaře). Rozeznělá ladička se přiloží patkou na planum mastoideum (na kost za uchem) pacienta a ihned po skončení vjemu pacienta ji přiloží lékař za svoje ucho. Slyší-li lékař tón ladičky déle než vyšetřovaná osoba, je akustický vjem pacienta zkrácen.

Zkoušky ladičkami jsou orientační, posuzují vzájemný vztah vzdušného a kostního vedení. Zkouška Weberova je vysoce validní (platná). U převodní poruchy sluchu je vjem silnější v hůře slyšícím uchu, u percepční vady je slyšet lépe v uchu lépe slyšícím. Zkouška Rinného je také velmi významná. Lepší subjektivní vjem vzdušným vedením je u senzorineurální poruchy (pacient slyšel ladičku déle u ucha, než na kosti za uchem). Pokud je to obráceně, značí to poruchu převodního typu. Zkouška Swabachova je značně zastaralá a nepřesná a jen málo který lékař ji ještě používá.

1  2 ladičky

Další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

B/Klasická sluchová zkouška

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

Zdroj:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář