Klasická sluchová zkouška

Klasická sluchová zkouška

Klasickou zkouškou sluchovou nazýváme ocenění sluchu pomocí řeči. Součástí tohoto vyšetření  jsou i zkoušky využívající zvuku kovových ladiček.  Zkouška má dvě neoddělitelné části a při obou zjišťujeme slyšení a rozumění slov (pozor slyšet a rozumět není totéž!). Vyšetřujeme jednak hlasitou řečí a jednak šepotem. Volíme slova známá a dobře srozumitelná, různého počtu slabik a především různé frekvenční skladby. Slova s hlubokými hláskami jsou např. „auto, kolo, voda, okno“, a slova s vysokými hláskami jsou “ tisíc, silnice, měsíc“ atd. Vzdálenost od vyšetřovaného, ze které předříkáváme slova postupně zvětšujeme, až určíme největší vzdálenost, ze které pacient slyší, rozumí a bezchybně opakuje. Výsledek udáváme v metrech, které odhadujeme.

Jak přesně toto vyšetření probíhá:

 • pacient se otočí bokem k lékaři nebo sestře, která vyšetření provádí a jednou rukou si zakryje opačné (vzdálenější) ucho. Lze k tomuto účelu použít i Baranyiho ohlučovač. Druhou rukou si stíní pohled na vyšetřující osobu.
 • sestra nebo lékař předříkává slova a postupně zvětšuje vzdálenost od vyšetřovaného, až nalezne nejvzdálenější bod rozumění
 • vyšetřovaná osoba musí dané slovo vždy zopakovat
 • stejným způsobem se vyšetří i druhé ucho. Vždy se začíná s vyšetřením „lepšího“ ucha a potom toho “ horšího“.
 • Výsledek naprosto posledního bezchybného zopakování slova se udává v metrech (odhadem)

Výsledek: existují tři faktory, které je třeba vždy posuzovat:

 1. vzdálenost, ze které vyšetřovaný bezchybně opakuje, určuje stupeň sluchové ztráty. Čím je tato vzdálenost větší, tím je porucha sluchu menší. Jako normální sluch hodnotíme rozumění šepotu ze 6 m.
 2. Porovnání rozumění šepotu a hlasité řeči naznačuje typ poruchy sluchu. Velký rozdíl v rozumění šepotu a hlasité řeči  odpovídá přítomnosti tzv. recruitment fenomenu, tedy senzorineurální poruše sluchu kochleárního typu. Malá diference pak ukazuje pravděpodobně na nepřítomnost tohoto jevu.
 3. Rozdíl v rozumění vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních hlásek naznačuje např. senzorineurální poruchu  (neschopnost slyšet vysokofrekvenční hlásky), což je nejobvyklejším typem sluchové poruchy či vady.

Značení:

hlasitá řeč……..V (vox)

šepot……………Vs (vox sibilans)

rozumění u ucha………a.s. (ad concham)

normální sluch………6m-V-6m  (hlasitá řeč)

6m-Vs-6m  (šepot)

vada sluchu vlevo………6m-V-4m (hlasitá řeč)

vada sluchu vpravo………..4m-Vs-6m (šepot)

praktická hluchota vlevo……….6m-V-ac. (hlasitá řeč)

6m.Vs-ac. (šepot)
Hodnocení:

 • normílní sluch…………..šepot i hlasitou řeč rozumí na 6m
 • lehká nedoslýchavost……………rozumí řeč (ne šepot) ns 4-6 m
 • středně těžká nedoslýchavost………rozumí řeč na 2-4 m
 • těžká nedoslýchavost……………rozumí řeči na 1-2 m
 • velmi těžká nedoslýchavost……..rozumí řeči na méně než 1m
 • praktická hluchota……….zvuk u ucha sice slyší, ale nerozumí
 • totální hluchota………neslyší ani zvuk těsně u ucha

vady sluchu podle vývoje řeči:

 • 30 db……lehká nedoslýchavost…….zpomalí se vývoj řeči, ale kvalita řeči neutrpí
 • 50db……středně těžká nedoslýchavost…..vada omezí vývoj řeči, pokud nejsou používaná sluchadla
 • 80 db……těžká nedoslýchavost……..řeč se zpomalý a je špatná i při užívání sluchadel
 • nad 80 db praktická hluchota…..i se sluchadly je vývoj řeči značně omezený a ohrožený
 • nad 90 db  totální hluchota (popř. zbytky sluchu)……. znemožňuje jakýkoliv vývoj řeči

další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář