Simulace a agravace při audiologickém vyšetření

Simulace a Agravace při audiologickém vyšetření

simulace je úmyslné předstírání neexistující poruchy sluchu

agravace je vědomé udávání horšího sluchu, než-li je skutečný stav existující poruchy

Se simulací a agravací se běžně v audiologické praxi nesetkáváme a to vede k nejčastější chybě ve vztahu k tomuto problému. Totiž, na simulaci a agravaci nemyslíme a přicházíme na ni někdy opožděně, někdy až po delší době. Jednou ze základních charakteristik simulanta nabo agravanta je nejistota při vyšetření, zvláště při udávání audiometrických hodnot. Pokud lékař nebo sestra zjistí při vyšetření nesrovnalosti (v poslední době se lze setkat ale i se snahou existující vadu bagatelizovat, zlehčovat či zlepšovat, viz. článek o profesní nedoslýchavosti) a získají podezření ze simulace nebo agravace či naopak bagatelizování, je třeba tuto skutečnost dalším postupem vyloučit nebo potvrdit.

Podezření na zkreslení stavu sluchu může vyplynout z kterékoliv části vyšetření (komunikace, audiometrie atd.). Většinou dochází k tomu, že vyšetřovaný komunikuje jinak, než je u dané vady či poruchy obvyklé. Výsledky audiologických měření jsou značně nejistá, nepřesná a zavádějící. Již ze samotné anamnézy (potíží, které pacient udává) lze simulaci či agravaci vytušit. Při oboustranné předstírané hluchotě je vhodné provést úlekový reflex (lékař či sestra vyvolá zcela nečekaně silný akustický podnět v bezprostřední blízkosti pacienta, např. bouchnutí do stolu, upuštění hlasitého předmětu na zem atd.). Při klasické sluchové zkoušce je velice snadné odhalit simulaci a agravaci na základě přeslechu. Od 50 dB výše dochází automaticky k přeslechu tónu do druhého nevyšetřovaného ucha, což většina pacientů neví. Pokud vyšetřovaný pouze předstírá hluchotu jednostrannou, nechá se lehce nachytat. Jak, to samozřejmě neprozradím, protože by to zhoršilo možnost simulaci a agravaci odhalit. Dalšími způsoby, jak odhalit simulaci a agravaci jsou jak ladičkové zkoušky, tak především audiologické nadprahové testy. Vhodné je provést Stengerovu či Lombardovu zkoušku nebo Leeův efekt. Těch možností, jak se dopátrat skutečného stavu sluchu u vyšetřované osoby je opravdu hodně, záleží pouze na zkušenostech a metodě, kterou vyšetřující osoba zvolí. Velkými pomocníky jsou v audiologii také šumy. Audiologické setry a lékaři jsou pravidelně školeni, aby uměli simulaci, agravaci a bagatelizaci přesně a včas odhalit. Na straně druhé mají někdy pacienti strach, že audiologické vyšetření podstoupit nedokážou, že je to pro ně příliš obtížné. Je pravda, že vyšetření potřebuje značnou soustředěnost, která někdy není úplně možná (především u malých dětí, starých osob, lidí se závratí či tinnitem). Ale obávat se nemusíte. Zkušená audiologická sestra má dost možností, jak stav vašeho sluchu zcela přesně vyšetřit, i když vyšetření neprobíhá zcela standardně.

Přestože je audiologické vyšetření závislé na spolupráci vyšetřovaného pacienta a vyšetřující osoby (audiologické sestry), je zcela přesné a spolehlivé. Je velice obtížné (většinou spíš nemožné) ze strany vyšetřované osoby výsledek vyšetření  „ošidit“.

Další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

B/Klasická sluchová zkouška

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

2 komentáře: „Simulace a agravace při audiologickém vyšetření

  1. Můj obvodní lékař mně do dotazníku napsal agravace. Domnívá se tak z toho, že chodím s chodítkem doporučeného ortopedem. Tím mě velice poškodil!!!! Chci udělat vše pro to, abych dokázala, že tomu tak není. Existuje nějaká metoda, jak dokázat, že se o agravaci u mne nejedná. Jestli by to pomohlo, šla bych i na detektor lži, ale nevím, jak o to zažádat… Děkuji za brzkou odpověď.
    Věra Tichá Pardubice

    1. Dobrý den. Na zjištění simulace a agravace existují speciální audiologické testy. Zkušená audiologická sestra by to měla umět potvrdit. Pokud s výsledky svého vyšetření nesouhlasíte, můžete požádat o nové audiologické vyšetření na jiném specializovaném pracovišti. Děkuji za dotaz.

Napsat komentář