Vestibulární závrať

Vertigo = závrať

Závrať je vědomý stav nejistoty při udržování rovnovážné osy těla v klidu i při pohybu. K udržení správné rovnováhy těla potřebujeme

 • vestibulární ústrojí jako složku percepční
 • kmenový a kortikální analyzátor, který sladí rovnovážné vjemy s pohotovými reakcemi svalového tonu, který vzniklé výchylky ihned vyrovnávají
 • mozeček, který vylaďuje start a závěr pohybu a reguluje vztahy svalových antagonistů
 • bazální ganglia jsou součástí koncového mozku a také mimopyramidového systému hybnosti a podílejí se na řízení motorických funkcí, mají obecně tlumivý vliv na motoriku
 • v mozkové kůře ve frontálních lalocích se pak celý proces rovnováhy stává vědomým. Teprve zde svou vlastní závrať pochopíme, pojmenujeme ji a rozhodneme se, jak na ni budeme reagovat

Závratě mohou být

 1. periferního vestibulárního původu, kdy je porušen labyrint vnitřního ucha + sluchový nerv.  Závratě periferního vestibulárního systému se vyšetřují na ORL
 2. centrálního mozkového původu, vyšetřují  se na neurologii. (více zde)
 3. interního původu ( anémie, poruchy srdečního rytmu, ischemická porucha srdeční, oběhová insuficience, metabolická encefalopatie, hypoxémie, bronchopulmonální choroby atd.)
 4. jiného původu (závrať z výšek, z opilosti, z vyčerpání, jako důsledek nízkého krevního tlaku atd.)

Vestibulární závrať

Vnitřní ucho obsahuje pět tekutinou vyplněných útvarů: tři polokruhovité kanálky a váčky sakulus a utrikulus. Všechny obsahují receptorové buňky, které zaznamenávají pohyby hlavy a předávají tyto informace nervovými vlákny do mozku. Utrikulus a sakulus obsahují vláskové buňky, které mají na svém povrchu malé částečky uhličitanu vápenatého = otolity. Je-li hlava vzpřímená, otolity tlačí na určitý úsek receptorů. Při úklonu se přesouvají a dráždí tak jiné receptorové buňky.

 

 Otolity se volně vznášejí v endolymfě (tekutina, která vyplňuje prostor blanitého hlemýždě). Při pohybu hlavy tlačí endolymfa na vláskové buňky, které následně rozhýbají perilymfu (hranice mezi hlemýžděm blanitým a kostěným). Otolity tedy dráždí vláskové buňky a tím zprostředkovávají informaci o poloze hlavy v prostoru či o lineárním zrychlení. Otolity se postupem času rozpouštějí a vstřebávají . Pokud však nejsou rezorbovány, nahromadí se v polokruhovitých kanálcích.  Při prudkém pohybu hlavy se dostanou otolity endolymfou do některého z polokruhovitých kanálků  (vzhledem k anatomickým poměrům nejčastěji do zadního kanálku) a tím dojde k náhle vzniklé závrati, kterou odborně nazýváme benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV).

Příznaky BPPV

 • je typická rotační chvilková (několik sekund) silná prudká závrať, vázaná na změnu polohy hlavy
 • první záchvat bývá ráno při posazení se na posteli
 • následně se jednotlivé sekundové závratě opakují při každém pohybu hlavy nebo očí i po dobu několika hodin
 • vznikají mžitky před očima a nystagmus (rytmický kmitavý pohyb očních bulbů)
 • závrať doprovází nauzea či dokonce prudké zvracení
 • každý pohyb závrať výrazně zhoršuje
 • stav se většinou postupně zklidní, závrať ustoupí, ale v 50% případů se opět  po několika dnech vrací, většinou několik sekund po nějakém prudkém pohybu (předklon, záklon, položení se, rychlé otočení se atd.)
 • po odeznění závrati může několik hodin přetrvávat stav opilosti a nejistota při chůzi

Diagnóza BPPV

 • typická anamnéza
 • prudká, několik sekund trvající rotační závrať doprovázená nystagmem a nauzeou
 • spolehlivě určí tuto diagnózu tzv. Dixové-Hallpike manévr: pacient sedí na lůžku s nataženými nohami, lékař za jeho zády otočí pacientovu hlavu o cca 45° doprava nebo doleva. Následně je pacient vyzván, aby se upřeně díval otevřenýma očima na lékaře, který pacienta prudce během 2-3 sekund položí na záda s přesahem hlavy přes okraj lůžka. Pacient má na očích Frenzelovy brýle, přes které lékař sleduje nystagmus očí pacienta. V případě, že jde o BPPV, dochází při tomto manévru k prudké závrati, doprovázené silným nystagmem a často i nevolností
 • doplňující jsou další cvičení s pacientem (např. sledování chůze, pochodování na místě se zavřenýma očima, předpažení rukou se zavřenýma očima atd.)
 • vyšetření bývá doplněno tympanometrií a audiologickým vyšetřením, někdy se provádí i BERA

Léčba BPPV

 • závrať BPPV způsobují „přesypané“ otolity do některého polokruhovitého kanálku. Žádná medikamentózní léčba je neumí vrátit zpět. Proto se v případě akutní závratě léčí pouze symptomy (příznaky): podává se vazodilatační léčba (většinou v infuzích) a antiemetika (léky potlačující nevolnost)
 • po odeznění akutní fáze se BPPV léčí rehabilitací: lékař provádí s pacientem tzv. Sémontův uvolňovací manévr (má 4 polohy). Pokud jsou otolity v pravém či levém zadním polokruhovitém kanálku, cvičí pacient doma tzv. EPLEYHO manévr (popsán je níže)
 • důležitá jsou též režimová opatření, např. nepředklánět se, nezaklánět se, nedělat prudké pohyby, vyhýbat se výškám či chůzi po tmě, neležet na postižené straně atd.
 • někdy (v krajním případě, kdy je poškozen polokruhovitý kanálek) je nutná chirurgická léčba

EPLEYHO manévr

 • provádí se na postiženou stranu!
 • pacient cvičí manévr doma 3x po sobě 2-3x denně (ideálně ráno, v poledne, večer)
 • v prvních dnech cvičení je vhodné požádat o pomoc druhou osobu (rodinný příslušník, kamarád, soused…), aby pacienta se závratí jistil a pomáhal mu překonávat závrať spojenou s nevolností
 • v prvních dnech je cvičení pro pacienta obtížné (komu by se líbilo vyvolávat si dobrovolně závrať?), ale při pravidelném a důsledném cvičení se otolity brzy vrací na své místo a většinou do několika dnů (zpravidla za 1-3 týdny) dochází k úplnému uzdravení

EPLEYHO manévr při postižení pravé strany:

 • manévr zahajujeme vsedě na lůžku s nataženýma nohama
 • otočíme hlavu 45°k pravé straně
 • co nejrychleji (během 2-3 sekund) se položíme na záda, která můžeme pro zvýšení efektu mírně podložit pod lopatkami (stočený ručník, deka…), aby byla hlava v mírném záklonu. Uvedená poloha by měla vyvolat závrať. Je nutné počkat, dokud závrať (a nystagmus) neodezní, což trvá většinou několik sekund
 • jakmile závrať odezní, počkáme půl minuty a pak se otočíme na levý bok a hlavu stočíme tak, aby se nosem dotýkala lůžka. V této poloze opět vyčkáme na odeznění případné závrati
 • Z této polohy na boku spustíme nohy z lůžka a pomalu se posadíme
 • Tento manévr opakujeme celkem 3x

EPLEYHO manévr při postižení levé strany:

 • manévr zahajujeme vsedě na lůžku s nataženýma nohama
 • otočíme hlavu 45°k levé straně
 • co nejrychleji (během 2-3 sekund) se položíme na záda, která můžeme pro zvýšení efektu mírně podložit pod lopatkami (stočený ručník, deka…), aby byla hlava v mírném záklonu. Uvedená poloha by měla vyvolat závrať. Je nutné počkat, dokud závrať (a nystagmus) neodezní, což trvá většinou několik sekund
 • jakmile závrať odezní, počkáme půl minuty a pak se otočíme na pravý bok a hlavu stočíme tak, aby se nosem dotýkala lůžka. V této poloze opět vyčkáme na odeznění případné závrati
 • Z této polohy na boku spustíme nohy z lůžka a pomalu se posadíme
 • Tento manévr opakujeme celkem 3x

Epleyho manévr

Zdroje:
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete