Rovnováha

Rovnovážné ústrojí

vestibular_system

Vnitřní ucho obsahuje 5 tekutinou vyplněných útvarů: tři polokruhovité kanálky a váčky sakulus a utrikulus. Všechny obsahují receptorové buňky, které zaznamenávají pohyby hlavy a předávají tyto informace nervovými vlákny do mozku. Polokruhovité kanálky jsou uloženy v rovinách navzájem kolmých. Mohou proto zaznamenávat pohyby hlavy jakýmkoliv směrem. Na začátku každého kanálku je rozšířený oddíl = ampula= v jejíž stěně jsou smyslové buňky. Utrikulus a sakulus jsou vzájemně propojené a v jejich stěnách jsou smyslové receptory regulující náš pohyb v gravitačním poli. Utrikulus a sakulus obsahují vláskové buňky, které mají na svém povrchu malé částečky uhličitanu vápenatého = otolity. Je-li hlava vzpřímená, otylity tlačí na určitý úsek receptorů. Při úklonu se přesouvají a dráždí tak jiné receptorové buňky. Pohyb hlavy je vnímán receptory v ampule, kde tekutina polokruhovitých kanálků ohýbá vlásky receptorových buněk. Kanálky jsou umístěny ve třech základních rovinách a pohyb hlavy rozproudí tekutinu nejméně v jednom z nich. Vestibulární systém ale sám nerozezná, zda se pohnula jen hlava nebo celé tělo. To umožní nervové spojení s mozečkem a receptory svalů a kloubů šíje. Orientace těla v prostoru závisí též na zrakových vjemech, dále na podnětech přicházejících  z receptorů svalů a kloubů končetin a ze zádových a šíjových svalů.Významně se uplatňují i kloubní receptory krčních obratlů. Je-li vnitřní ucho poškozeno a nevysílá do mozku přiměřené signály, ostatní smysly dokáží rovnovážnou polohu těla do jisté míry zajistit.

Vnitřní ucho kromě hlemýždě obsahuje tři kapalinou vyplněné polokruhovité kanálky a dva váčky sakulus a utrikulus. Tyto orgány pracují nezávisle na sluchu a podílejí se pouze na udržování polohy těla a rovnováhy. Váčky nás informují o poloze a pohybu hlavy vůči zemské gravitaci.

V případě poruchy tohoto rovnovážného systému dochází k  závrativým stavům. Více se dočtete zde.

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Vestibulární závratě

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář