Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a horních cest dýchacích nebývají časté a vyskytují se buď samostatně, nebo sdružené s dalšími anomáliemi.

  1. Na zevním nose k nim patří např. střední nosní píštěl (fistula nasi congenita), dále dermoidální cysta, mediální nebo laterální rozštěpy nosní spojené někdy i s rozštěpem rtu a tvrdého a měkkého patra. Zcela ojediněle i proboscis lateralis tzn. chobotnatý neluminizovaný výrůstek nahrazující jednu polovinu nosu.
  2. Do skupiny vrozených vad patří i atrezie nosního vchodu (vrozená neprůchodnost),které způsobují těžké funkční problémy. K tomuto typu vrozené vady řadíme i choanální atrezii jejíž oboustranný výskyt může životně ohrozit novorozence, protože narozené dítě nedovede dýchat ústy a je hned po porodu v těžké suffokaci (udušení). Řešení tohoto stavu je chirurgické.
  3. K další vývojové odchylce v oblasti nosních dutin patří výskyt meningokély nebo meningoencefalokély. Jejich podstatou je chybění části kostěné spodiny jámy lební, čímž dojde k hernizaci (vysunutí části orgánu mimo jeho přirozené místo otvorem ve struktuře ohraničující prostor jeho výskytu)  mozkových plen, nebo i části mozkové tkáně.
  4. S vývojovými poruchami nosu souvisí i většina vývojových poruch rtu a patra. Rozštěpové vady rtu a patra bývají relativně časté, vyskytují se zhruba u 1 promile bělošské populace. Rozštěpy jsou buď částečné nebo úplné, jednostranné nebo oboustranné. S nimi bývají přidružené rozštěpy patra ve střední čáře, nebo těsně vedle ní. Jednoduchý rozštěp je pouze kosmetickou vadou. Naopak úplný rozštěp rtu a patra je velkou překážkou při kojení dítěte, protože dochází k zatékání stravy do nosu, čímž je alternována nosní sliznice a je náchylnější k zánětům. Později bývá u této formy porušen vývoj chrupu a řeči. Na komplexním řešení se podílí plastická chirurgie v úzké spolupráci s otolaryngologem, foniatrem a stomatologem.
 zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu 

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Úrazy nosu paranasálních dutin

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář