Poleptání hltanu a dutiny ústní

Poleptání hltanu a dutiny ústní

Dutina ústní úzce souvisí s hltanem jak funkčně, tak i anatomicky, proto jsou v případech POLEPTÁNÍ tyto struktury zasaženy společně. K poleptání dojde nejčastěji vypitím žíraviny záměnou obsahu lahví (např. pokud je žíravina nalita v lahvích od pití) nebo při sebevražedném úmyslu.

Při napití se žíraviny vznikají extrémně rychle silné bolesti  v dutině ústní a hltanu, které naprosto znemožňují polykání, a proto pozorujeme vytékání slin z úst při strnulé pozici obličeje.

Při vyšetření pozorujeme hyperemii (překrvení) sliznice až povláčky či dokonce nekrózy podle rozsahu poleptání, koncentrace a druhu působící žíraviny.

Při diagnostice musíme jako první opatření provést i vyšetření dalších partií polykací cesty, protože žíravina často pronikne při polknutí až do jícnu nebo dokonce do žaludku a těžké změny v těchto orgánech by mohly způsobit při přehlédnutí smrtelné komplikace (perforace žaludku či jícnu).

První pomoc:

  1. Nevíme, o jakou žíravinu jde: vyplachujeme (nepijeme) nejméně 10 minut ústa velkým množstvím z kohoutku tekoucí vlažné čisté vody (nikdy nepoužíváme bublinkatou vodu!) a neprodleně voláme záchranou službu 155 nebo 112. V žádném případě se nesnažíme vyvolat zvracení!!!
  2. Víme zcela bezpečně, že se jedná o kyselinu: k neutralizaci kyseliny lze použít natrium bicarbonát či roztok magnezia ( např. Anacid sáček či roztok jedlé sody nebo vaječný bílek)
  3. Víme zcela bezpečně, že se jedná o poleptání louhem: neutralizujeme citronovou šťávou či zředěným octem

Příklady kyselin:  dezinfekce, hnojiva

Příklady zásad: bělidla,  čističe odpadů, sloučeniny čpavku, cement

 V případě, že víte, jaká látka byla požita, můžete zavolat toxikologické informační centrum, kde vám rádi a ihned poradí, co dělat: telefon je 224  91 92 93   nebo   224 91 54 02   

Nemocný je podroben celkové protišokové terapii s nasazením antibiotik a kortikoidů

Anatomie hltanu

Vyšetření hltanu

Adenoidní vegetace

Nádory nosohltanu

Angína a její komplikace

 

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář