Parkinsonské syndromy jiné etiologie

Parkinsonské syndromy jiné etiologie

Asi u 20% pacientů, u kterých se objeví parkinsonské příznaky, se však nejedná o Parkinsonovu chorobu, ale o tzv. sekundární (druhotné) parkinsonské syndromy. Jde o řadu onemocnění, která svými příznaky do určité míry napodobují příznaky Parkinsonovy nemoci, nicméně touto nemocí nejsou a léčí se jinak. Tato skupina chorob má jednu společnou vlastnost. Nejde zde pouze o poškození buněk tvořících dopamín v bazálních gangliích, ale o rozsáhlejší, difúznější postižení celých bazálních ganglií, ba i jiných systémů.

Od Parkinsonovy nemoci – zejména v začátcích onemocnění – tato skupina nemocí liší jen různými, často i drobnými změnami. Jednotlivé příznaky navíc, které do obrazu Parkinsonovy nemoci nepatří, jsou právě typické a podle nich lze správně nemoc určit. Rozeznání těchto přídatných příznaků je často dosti obtížné a je nutno sledovat vývoj zdravotního stavu po delší dobu.

Typické rysy Parkinsonovy nemoci jsou:

 • Jde o pozvolna, pomalu se zhoršující onemocnění
 • Jsou přítomny nejméně dva ze čtyř hlavních znaků
 • Jsou přítomny nejméně dva z vedlejších znaků
 • Dojde ke zlepšení zdrav. Stavu po léčbě L-DOPA (nutno však posuzovat až po 6 až 8 týdnech léčení)
 • Nejsou přítomny příznaky svědčící pro jiné onemocnění
 • Není známa vyvolávající příčina

Příznaky, které diagnózu Parkinsonovy nemoci zpochybňují:

 • Nemoc se zhoršuje v náhlých skocích
 • Časté pády již od počátku nemoci
 • Těžká poruchy řeči již od počátku nemoci
 • Mimovolní kroutivé či škubavé pohyby končetin, které vznikly nezávisle na léčbě
 • Užívání neuroleptik
 • Vysoký výskyt obdobných obtíží v příbuzenstvu
 • Těžká porucha inteligence
 • Řada projevů, které lze posoudit pouze lékařským vyšetřením

Sekundární parkinsonské syndromy lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • Je obsaženo více chorobných stavů vznikajících v důsledku známé zevní příčiny, jako je např. polékový parkinsonský syndrom, poúrazový park. syndrom, po zánětech mozku a po otravách…
 • Druhou samostatnou skupinu tvoří řada chronických mozkových onemocnění, jejichž mechanismy vzniku nejsou vesměs ještě dobře prozkoumány, jako je např.nemoc s difúzními Lewyho tělísky, Wilsonova nemoc atd
 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář