Jícen anatomie

Jícen anatomie

Jícen (oesophagus) je trávicí trubice dlouhá asi 25 cm, která navazuje na hltan ve výši obratle C6 a dolního okraje hrtanu (prstencové chrupavky), sestupuje před páteří hrudníkem, prochází bránicí ve výši obratle Th 10 a končí ve výši Th 11 vyústěním do žaludku v místě zvaném ostium cardiacumkardie). V klidu má jícen průměr okolo 1,5 cm, je předozadně zploštělý, nad bránicí mírně vřetenovitě rozšířený. Při průchodu potravy (dělá peristaltické pohyby)  je však schopen se roztáhnout na dvojnásobný průměr. Při pohledu ze strany je jícen zakřiven v souladu s páteří. Sbíhají se v něm žilní pleteně, tepny, mízní cévy a nervy. Podle průběhu má jícen tři části (úseky):

  • pars cervicalis: místo, kde před jícnem sestupuje průdušnice. Jícen je vůči ní posunut lehce doleva a v místech styku průdušnice s jícnem probíhá po obou stranách nerv lyryngeální (nervus laryngeus recurrens). řídké vazivo za jícnem je pokračování retrofaryngového prostoru.
  • pars thoracica: je místem, kde jícen probíhá v mediastinu a to kraniálně těsně při páteři. Za jícnem je v těchto místech aorta, před ním je trachea.
  • pars abdominalis:  je úsek od průchodu bránicí do žaludku dlouhý cca 1-2 cm. Dotýká se vzadu bránice, vpředu levého laloku jater a plynule přechází do žaludku.

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *