Stanovení stupně sluchové ztráty

Stanovení stupně sluchové ztráty

proč se stanovuje stupeň sluchové ztráty:

 1. pro jednoduchost = představu tíže sluchové ztráty
 2. pro porovnání = mezi jednotlivými vyšetřeními, pracovišti, v době atd…
 3. pro porozumění mezi odborníky a laiky
 4. z důvodů hodnocení např. vhodnosti výkonu, velikosti poškození, právní normy atd.

Zásadním důvodem pro posuzování stupně sluchové ztráty  je nutnost jednoznačné kategorizace poruchy sluchu. Grafické vyjádření stavu sluchu = audiogram=byť by byl sebepřesnější, v mnohých situacích nevyhovuje. Existuje celá řada předpisů, které vyžadují přesné vyjádření stavu sluchu jednoduchým symbolem (jedním číslem). Je to nutné např. pro vystavení řidičského průkazu, při zaměstnání v riziku hluku, ve vojenské službě, při žádání odškodného atd. Kromě toho musí také existovat možnost vzájemného porovnání jednotlivých výsledků mezi různými pracovišti nebo u jednotlivých pacientů v čase. Posuzování sluchu je možné podle různých kritérií:

 1. Z hlediska komunikace: hodnotíme, při jaké komunikaci je porucha sluchu patrná (v tichu, při telefonování, v hlasité místnosti atd.). Odhadujeme, zda-li se domluvíme bez problémů, zda-li budeme k mluvení potřebovat určitého úsilí či se nedokážeme domluvit vůbec. Takový  způsob posuzování komunikačních dovedností a jejich poruch je pro reálnou komunikaci nezbytný. Komunikaci hodnotíme jako: a) volná řeč + námaha       b) možná řeč + námaha        c) omezená řeč + námaha          d) pojmová řeč              e) mimoslyslová řeč             f) nemožná řeč. Co si pod těmito pojmy představit? Volná řeč = normálně mluvíme. Možná komunikace = příklad mluvení cizince (J-A-K-S-E-M-Á-T-E = pomalá rozkouskovaná mluva). Omezená komunikace = sice se postupně na všem domluvíme, ale je to zdlouhavý proces, tzv. těžká domluva. Pojmová komunikace = opět příklad cizince (Já-Mít- Hlad), znalost a použití jednotlivých slov, malá slovní zásoba. Mimosmyslová řeč = beze slov, pouze ukazuje, posuňky. Nemožná řeč = nelze se domluvit žádným způsobem.
 2. Z hlediska sluchové zkoušky: hodnotíme a) normální sluch = šepot +řeč na 6 m o intenzitě 20dB           b) lehká porucha = řeč na 4-6 m při intenzitě 40 dB   c) středně těžká porucha = řeč na 2-4 m při intenzitě 60 dB                 d) těžká porucha = 1-2 m při intentitě 80 dB         e) velmi těžká porucha= řeč na méně než 1 m při intenzitě zvuku 90 dB          f) praktická hluchota = slyší jen zvuky nad 100 dB bez jejich rozlišení (nerozezná např. zda šlo o ránu, tlesknutí atd.)           g) totální hluchota = neslyší ani zvuky nad 100 dB
 3.  Z hlediska prahového tónového audiogramu : posouzení může být a) přímým odečtením ztráty sluchu podle polohy prahové křivky  b) stanovením průměru sluchové ztráty
 4. Z hlediska procent:  porovnání komplexních vlastností jednoho čísla, viz Fowlerova tabulka
 5. Ze slovního audiogramu:  výhodou této metody je možnost posouzení sluchové ztráty nejenom jako funkce slyšení, ale především rozumění. Podle rozlišení (diskriminace) slov je možno sluchové poruchy dělit.

stanovení sluchové ztráty ze sluchové zkoušky
normální sluch šepotem i hlasitou řečí na vzdálenost 6 m intenzitou 20 dB
lehká nedoslýchavost rozumění řeči na 4-6 m intenzitou 40 dB
středně těžká nedoslýchavost rozumění řeči na 2-4 m intenzitou 60 dB
těžká nedoslýchavost rozumění řeči na 1-2 m intenzitou 80 dB
velmi těžká nedoslýchavost rozumění řeči na méně než 1 m intenzitou 90 dB
praktická hluchota slyší zvuk o intenzitě okolo 100 dB, ale nerozumí zvukům
totální hluchota neslyší ani zvuk o intenzitě 100 db

stanovení sluchové ztráty z tónového audiogramu
normální sluch prahové křivky jsou do 20dB
lehká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 20-40 dB
středně těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 40-60 dB
těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 60-80 dB
velmi těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 80-90 dB
praktická hluchota jsou patrné pouze zbytky sluchu
totální hluchota audiogram je bez jakéhokoliv záznamu

vady sluchu podle vývoje řeči
30 dB ztráta sluchu vada řeč zpomalí, ale kvalita řeči neutrpí
50 dB ztráty sluchu vada omezí vývoj řeči, ale lze řeč zachránit sluchadly
80 dB vada i s použitím sluchadel zpomalí či omezí vývoj řeči
nad 80dB i s použitím sluchadel je vývoj řeči ohrožený
nad 90 dB zbytky sluchu znemožňují vývoj řeči

klasifikace sluchových vad pro pojišťovny
0-25 dB normální sluch
26-40 dB lehká vada sluchu
41-55 dB středně těžká vada sluchu
26-70 dB těžká vada sluchu
71-90 dB velmi těžká vada sluchu
nad 90 dB zbytky sluchu
nad 100 dB totální hluchota

klasifikace sluchových vad ze slovního audiogramu
práh rozumění SRT 90 – 100% normální sluch
práh rozumění SRT 75 – 90% lehká vada sluchu
práh rozumění SRT 60 – 75% středně těžká vada sluchu
práh rozumění SRT 50 – 60% těžká vada sluchu
práh rozumění SRT pod 50 % velmi těžká vada sluchu

sluchová ztráta v % dle Fowlera

ztráta sluchu v dB odpovídající frekvence v Hz
500 1000 2000 4000
10 0,2 0,3 0,4 0,1
15 0,5 0,9 1,3 0,3
20 1,1 2,1 2,9 0,9
25 1,8 3,6 4,9 1,7
30 2,6 5,4 7,2 2,7
35 3,7 7,7 9,8 3,8
40 4,9 10,2 12,9 5,0
45 6,4 13,0 17,3 6,4
50 7,9 15,7 22,4 8,0
55 9,6 19,0 25,7 9,7
60 11,3 21,5 28,0 11,2
65 12,8 23,5 30,2 12,5
70 13,8 25,5 32,2 13,5
75 14,6 27,2 34,0 14,2
80 14,8 28,8 35,8 14,6
85 14,9 29,8 37,5 14,8
90 15,0 29,9 39,2 14,9
95 15,0 30,0 40,0 15,0

 K hodnocení sluchové ztráty podle Fowlera se používá výpočet podle vzorce (a+b+c) :3

a= hodnota ztráty na 500 Hz    b= hodnota ztráty na 1000 Hz       c= hodnota ztráty na  2000 Hz

Vyjádření procenty odpovídá komunikační důležitosti příslušné frekvence ( např. ztráta 50 dB je na komunikačně významné frekvenci 2000 Hz 22,4%, zatímco na frekvenci 4000 Hz je to jenom 8%).   Za základ bereme ztráty sluchu odečtené z prahového tónového audiogramu pro vzdušné vedení na frekvenci 500,1000,2000 a 4000 Hz. Procentuální hodnoty na jednom uchu se sčítají. Výpočet celkové ztráty sluchu  v procentech se provede tak, že se obě hodnoty pro jednotlivé uši vzájemně sečtou, rozdíl se dělí čtyřmi a takto získaná hodnota se přičte k lépe slyšícímu uchu.

 

[ (B-A) : 4] + A

A = % ztráty lépe slyšícího ucha   B= % ztráty hůře slyšícího ucha

Materiály použité ve všech článcích z oblasti ORL Ušní problematika a audiologie jsou čerpány především z následujících zdrojů :
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

17 comments on “Stanovení stupně sluchové ztráty

 1. Dobrý den měl bych takový malý a jednoduchý dotaz ohledně sluchu. Mám vrozenou hluchotu na jedno ucho, tedy na jedno ucho slyším 100% a na druhé 0%, mám nějaký nárok na důchod nebo něco podobného, když mě třeba kvuli tomu sluchu nechtějí někde zaměstnat jelikož se jedná o hlučný provoz??
  Dkuji

 2. Dobry den kdyz mam ztratu sluchu na levym90% a na vpravo92,2% celkove 91,2% mam narok na invalidni duchod. Mam vazne potize komunikasi. Dekuji bekeova

 3. Dobrý den. Chtela bych poprosit.Na levem uchu mam ztratu sluchu 78.5 a na pravem 8.8%.Kdyz udelam vypocet tak jsem mela 26.2%..od jineho lekare nez nemocnice kde jsem mela hodnotu 40. %… Takze rozdilnou. Kolika %se hodnoti do invalidniho duchodu.Je tam i znevyhodneni, ze jsou zavrate.Dejuji moc Dospivova

 4. Moje dcera (41 let) má dědičnou vadu sluchu po svém otci, která se stále zhoršuje. V současnosti má ztrátu 80%, resp. 90% na každém uchu, bez sluchadel prakticky neslyší. Pracuje na recepci v rehabilitačním centru a k 31. 1. 2017 dostala výpověď z důvodu reorganizace, ale ve skutečnosti kvůli této vadě. Jak by měla požádat o změnu pracovní schopnosti, ev. o částečnou invaliditu. Děkuji za radu.

  1. Na tento dotaz bohužel odpověď neznám, ale možná ho bude umět zodpovědět někdo ze čtenářů těchto stránek. Přesto děkuji za dotaz a přeji příjemný den.

 5. O2 poskytuje slevu na pevnou linku tf Kč 410,-. Podmínkou je Průkazka ZTP a lékařské potvrzení o praktické hluchotě.
  Zajímalo by mě, jaké parametry v dB i % musí podmínku praktické hluchoty splňovat.. Je mně 86 let.
  Děkuji za odpověď. Zswněk Knesl

  1. Praktická hluchota znamená, že jsou patrné pouze zbytky sluchu, tedy hodnoty nad 90 dB v řečových frekvencích 500 HZ až 4000 HZ (alespoň u většiny z nich). Hezký den.

 6. Děkuji za odpověď. Chtěla bych však poprosit ještě o upřesnění. Dle toho, jak uvádíte, jsem si našle z taublky hodnoty….
  500Hz = 70dB = 13,8%
  1000Hz= 60dB=21,5%
  2000Hz=60dB=28,0%
  4000Hz=70dB=13,5%

  Tzn. 13,8+21,5+28+13,5 = 76,8% ztráta na P ucho…..ALE dle zprávy z ORL je ztráta na P ucho 88,5%, tzn. že nerozumím, jak je možný tento rozdíl? Mohla byste mi to, prosím, objasnit?

  zprávu mám i v jpg formátu, ale zde nelze vložit…zde je uvedeno, ztráta sluchu dle Fowlera…P ucho – 88,5%, L ucho 96,7%, těžká nedoslýchavost.

  Děkuji
  Bára

  1. Moc se omlouvám, ale v tomto případě odpověď neznám. V předchozím dotazu jste uvedla pouze hodnoty v dB, ale ne upřesnění , k jaké frekvenci hodnoty patří. Vydedukovala jsem, které hodnoty v dB patří k té které frekvenci podle standardních postupů. Zda ale byly tyto postupy takto dodrženy ( a dané dB patří k příslušné frekvenci) opravdu nevím. Pokud máte ale jakékoliv dotazy či nejasnosti, mohu pouze poradit navštívit vaše ORL a nechat si tam audiogram ukázat, podrobně vysvětlit popř. hodnoty dle Fowlera přepočítat. Tabulka výpočtu sluchové ztráty dle Fowlera je jednoznačně daná a neměnná Přeji hezký den.

 7. Dobrý den,

  chtěla bych spočítat ztrátu sluchu dle Fowlera, na lékařském nálezu z nemocnice mám tyto údaje:

  P – 60dB 60dB 70 75 75 75 75 70 70 80dB
  L – 45 50 70 80 80 90 85 90 95

  Dle rady na tomto webu …bych sečetla údaje z tabulky (odpovídající frekvence v Hz) pro frekvence 500Hz, 1000Hz, 2000Hz a 4000Hz. Toto je mi jasné, ale nevím, zda lze z takto napsaného lék. nálezu zjistit, kolik dB odpovídá jednotlivým Hz. Děkuji Bára

  1. Dobrý den. Klasická audiologická zkouška se provádí běžně v tomto pořadí: 1000 Hz →2000 Hz →4000 Hz →8000 Hz. Po dosažení horní vyšetřované hranice pokračujeme 6000 Hz → 3000 Hz → 1500 Hz → 1000 Hz (zkontrolujeme opět práh na frekvenci 1000 Hz a pokračujeme do oblastí frekvenčně nižší) → 500 Hz → 250 Hz → 125 Hz. Takže pokud bylo u Vás provedeno vyšetření standardně, lze přečíst Váš audiologický záznam takto:
   P= 1000 Hz 60dB, 2000 Hz 60dB, 4000 Hz 70 dB, 8000 Hz 75 dB, 6000 Hz 75 dB, 3000 Hz 75 db, 1500 Hz 75 dB, 500 Hz 70 dB, 250 Hz 70 dB a 125 Hz 80 dB.

   U levého ucha mám trochu problém s tím, že uvádíte pouze devět frekvencí místo běžných deseti. Netuším, která frekvence Vám chybí. Postup je ale jinak stejný. Podrobnosti o tomto vyšetření najdete na stránce http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=605. Děkuji Vám za Váš dotaz a přeji hezký den.

 8. Dobrý den,
  na audiometrii mi zjistili sluchovou ztrátu dle Fowlera pro pravé ucho 5,4%, pro levé ucho 0,9 %, pro obě uši 2,0%. Co to znamená pro můj sluch? Jak mohu výsledky interpretovat?
  Děkuji.

 9. Neznám bohužel výsledek Vašeho audiogramu, takže Vám bohužel odpovědět nemohu. Pokud by byl váš sluch na všech frekvencích 20 db (to je normální sluch), vypadal by výsledek dle Fowlera takto: 1,1+2,1+2,9+0,9 = 7 . Takže takto by to bylo OK (u pravého ucha dokonce ještě lépe), ale výsledek audiogramu by mohl být také na prvních třech frekvencích normální např. na 15 db, ale na frekvenci 4000 HZ by mohl být sluch na např. 35 db. Pak by výsledek vypadal takto: 0,5+0,9+1,3+3,8=6,5. Konečný výsledek dle Fowlera je sice dokonce ještě lepší, než v prvním případě, ale ne ve skutečnosti. Ztráta sluchu na frekvenci 4000 Hz již signalizuje problém se sluchem u např. zaměstnanců pracujících v hlučném prostředí. Takže v tomto druhém případě bych výsledek úplně za OK nepovažovala. Je potřeba si uvědomit, že hodnocení ztráty sluchu dle Fowlera nemá hodnotu diagnostickou, ale spíše „úřední“. Podrobně jsem to již popisovala v předchozím dotazu. Rozhodně Vám doporučuji podstoupit audiologické vyšetření, jehož výsledek by s vámi měl následně probrat Váš audiologický specialista. Děkuji Vám za dotaz a přeji hezký den.

 10. Dobrý den, je mi 49 let, muž, mám ztrátu sluchu dle Fowlera 6,6 procent (dx 6,4%, sin 7,0%). Je to o.k. ??? Děkuji za odpověď.

 11. Dobrý den. Existuje celá řada předpisů, které vyžadují přesné vyjádření stavu sluchu jednoduchým symbolem (ideálně číslem). Je to nutné např. na řidičské průkazy, určení vhodnosti zařazení do zaměstnání, při vstupu do armády atd. Kromě toho musí také existovat možnost vzájemného porovnání jednotlivých výsledků mezi různými pracovišti nebo u jednotlivých pacientů v čase. Hodnocení tónového audiogramu se provádí v zásadě třemi možnými způsoby. První je hodnocení podle průběhu prahové křivky vzdušného vedení a velikosti ztrát v řečové frekvenční oblasti (500-2000Hz). Tímto způsobem zhodnotíme sluch na: normální, lehkou nedoslýchavost,středně těžkou nedoslýchavost, těžkou nedoslýchavost… (podrobně je to již popsáno v článku výše). Tento způsob je z hlediska diagnostiky a následné léčby nejdůležitější, ale určuje se slovně, nikoliv číslem. Druhý způsob hodnocení tónového audiogramu je výpočet průměru. K hodnocení stupně sluchové ztráty lze užít výpočet průměrné ztráty prahových hodnot vzdušného vedení pro frekvence 500,1000,2000Hz. Vzorec je jednoduchý: (a+b+c):3= výsledek průměru
  a=hodnota ztráty na 500Hz, b=hodnota ztráty na 1000 Hz, c= hodnota ztráty na 2000 Hz. Hodnotí se samozřejmě pouze vzdušné vedení a každé ucho zvlášť. Tento způsob se dnes již téměř nepoužívá, v dřívějších dobách byl však vyžadován pro potřeby vojenské zprávy.
  Třetím způsobem hodnocení tónového audiogramu je Vámi zmiňovaný výpočet dle Fowlera. Provádíme ho pomocí tabulky, kde se přiřadí každé sluchové ztrátě v dB příslušný počet procent. Opět se hodnotí každé ucho zvlášť a pouze vzdušné vedení! Vyjádření procenty odpovídá komunikační důležitosti příslušné frekvence (např. ztráta 50 dB je na komunikačně významné frekvenci 2000Hz hodnocena 22,4%, zatímco na méně významné řečové frekvenci 4000 Hz jen 8.0%). Za základ bereme ztráty sluchu odečtené z prahového tónového audiogramu pro vzdušné vedení na frekvencích 500-4000 Hz. Procentuální hodnoty na jednom uchu se zapíší a pak se sčítají. Pak se udělá totéž na druhém uchu. Následuje výpočet celkové ztráty sluchu v procentech. Ten se provede tak, že obě hodnoty pro jednotlivé uši se vzájemně odečtou (odečte se ztráta hůře slyšícího ucha mínus ztráta lépe slyšícího ucha), rozdíl se dělí čtyřmi a takto získaná hodnota se přičte k lépe slyšícímu uchu. Snad to lépe pochopíte na názorném příkladu:
  Vzala jsem si jako vzor první audiogram v mém článku „klasické audiologické vyšetření“.
  Pravé ucho je vždy značeno červeně , levé modře. Vzdušné vedení je značeno kolečkem, někde křížkem či čtverečkem (záleží na jednotlivých audiologických pracovištích) a kostní vedení je značeno vždy hranatou závorkou. V našem případě nás kostní vedení (tedy hranaté závorky) nezajímá. Sledujeme tedy pouze kolečka. Takže audiogram pro pravé ucho (červená kolečka) říká tyto hodnoty:
  500Hz=10dB= ztráta v tabulce 0,2%
  1000 Hz=20dB= ztráta v tabulce 2,1%
  2000Hz = 20dB = ztráta v tabulce 2,9%
  4000Hz= 25dB = ztráta v tabulce 1,7%

  0,2%+2,1%+2,9%+1,7%= ztráta na pravém uchu je 6,9%

  Nyní uděláme totéž pro levé ucho (na tomto konkrétním audiogramu modré čtverečky):
  500Hz=40dB= ztráta v tabulce 4,9%
  1000 Hz=55dB= ztráta v tabulce 19%
  2000Hz = 60dB = ztráta v tabulce 28%
  4000Hz= 65dB = ztráta v tabulce 12,5%

  4,9%+19%+28%+12,5%= ztráta na levém uchu je 64,4%

  Následuje výpočet binaurální ztráty:
  (64,4%-6,9%):4=57,5″4=14,375
  14,375+6,9%=21,275 zaokrouhlím na 21,3%

  Takže binaurální ztráta, kterou lékař zapíše do dokumentace pro administrativní účely je 21,3%.

  Snad se mi podařilo Váš dotaz zodpovědět, pokud si však stále nebudete umět vypočítat výsledek binaurální ztráty sám, můžete se zcela určitě obrátit na vašeho ušního lékaře či audiologického specialistu, který Vám jistě rád s vaším problémem pomůže a vše podrobně vysvětlí. Tyto stránky jsou pouze informační a nemohou v žádném případě lékaře nijak nahradit. Přeji krásný den.

 12. Dobrý den, zkouším si spočítat ztrátu dle Fowlera dle naměřených hodnot z Audiogramu. Nemohu se dopočítat. Mohu někam (na e-adresu) zaslat hodnoty a požádat o přesný výpočet ? A co tato hodnota v praxi znamená ?
  Děkuji.

  1. Dobrý den. Podobný dotaz již psal pan Rybník. Nemohu Vám odpovědět jinak, než jsem odpověděla jemu. Hodnoty ztráty sluchu podle Fowlera nemají diagnostickou hodnotu (tu má pouze audiogram nebo např. BERA), ale slouží pro úřady ke zjednodušení popisu stavu Vašeho sluchu. Děkuji za Váš dotaz. Přeji hezký den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *