Slovní audiometrie

Slovní audiometrie

Člověk slyší a rozumí zvukovému signálu-rozumí lidské řeči.. Vysledkem sluchového vnímání není tedy jen „slyšení“ zvuku, ale ve většině případů to musí být předevěím „rozumění“ řeči. Vlastní slyšení je jen jednou, byť důležitou podmínkou, která umožňuje řečovou komunikaci. Metodu, která dovoluje posoudit schopnost rozumění – diskriminace, nazýváme SLOVNÍ nebo ŘEČOVÁ audiometrie. Stimulačním signálem při tomto vyšetření je většinou slovo. Záznam tohoto vyšetření nazýváme slovní audiogram. Významnou úlohu hraje speciální sestava slov, kterou vyšetření provádíme. Slova musí být obvyklá a obecně známá. Musí být proporcionálně zastoupena jedno-, dvou-, a víceslabičná. Poměr slovních druhů musí odpovídat jejich frekvenci v hovorové řeči a musí být zastoupena slova obsahující hlásky hlubokých a slova obsahující hlásky vysokých frekvencí. Slova jsou dále sestavena do skupin po deseti tak, aby jednotlivé skupiny byly po všech stránkách co nejvíce porovnatelné, aby měly z jazykovědného, fonetického  i audiologického stejnou charakteristiku. Sestava, která je běžně v česky mluvících zemích užívána, byla vypracovaná prof. Semanem a spolupracovníky. Existují dále sestavy pro dětské pacienty, sestavy jednoslabičných slov, čísel a bezvýznamových slov.

Praktické provedení tohoto vyšetření:

 • vyšetřovací zařízení obsahuje většinou magnetofon, ze kterého můžeme pouštět slovní sestavu a audiometr, který dovoluje vést slova do sluchátek a současně zesilovat jejich hlasitost (intenzitu).
 • Po poučení vyšetřované osoby nasadíme pacientovi sluchátka a do lépe slyšícího ucha pouštíme skupinu slov v intenzitě 10 db nad průměrným prahem vzdušného vedení čistých tónů frekvencí 500- 2000 Hz (před tímto vyšetřením je tedy nutné udělat klasické audiologické vyšetření na zjištění sluchového prahu). Nevyšetřované ucho ohlušujeme širokopásmovým šumem podle běžných pravidel. Vyšetřovaná osoba slyší slova. Po zaznění každého slova je několikasekundová přestávka, ve které vyšetřovaný nahlas opakuje slovo, které slyšel. Vyšetřující počítá a označí slova, která byla správně rozuměna. Po přehrání první skupiny deseti slov se zvýší intenzita na audiometru o 10 db a celý postup opakujeme tolikrát, až se dosáhne maximálního rozumění, tedy až vyšetřovaná  osoba správně zopakuje všech deset slov v sestavě. Vyšetřujeme každé ucho zvlášť, nejříve ucho lépe slyšící, potom ucho horší.
 • U převodní poruchy nedochází k postižení schopnosti rozumět řeči, jen vlastní sluchové vnímání je posunuto do vyšších intenzit (o velikosti převodní ztráty). Křivka vypadá jako zdravá, ale je posunuta nad 20 db, dosahuje však 100%.
 • U senzorineutálních vad je vnímání řeči vždy větší nebo menší měrou postiženo. Pacient potřebuje buď vyšší zesílení k odpovídajícímu rozumění, což se projeví křivkou jen pozvolna vzrůstající, nebo může být rozumění trvale poškozeno a křivka nikdy nedosáhne maxima.
 • Vyšetření slovní audiometrií můžeme provádět též z volného pole. Místo sluchátek jsou sestavy slov reprodukovány přímo do vyšetřovací místnosti (tiché komory). Vyšetřovaný při tomto způsobu slyší současně obama ušima – binaurálně. Tak napodobujeme podmínky, které se nejvíce blíží skutečné potřebě.

Výsledky a značení: ve skupině 10 slov má každé správně rozuměné slovo hodnotu 10%. Počet procent skupiny udává výslednou hodnotu rozumění na vyšetřované hladině intenzity. Všechny výsledné hodnoty jsou zapisovány do speciálního formuláře pro pravé a levé ucho. Jednotlivé intenzivní procentuální zisky pro každé ucho dávají spojení, křivku slovního audiogramu, tzv. křivku srozumitelnosti. Výsledek je vyhotoven  ve formě slovního audiogramu.

Kdy se provádí slovní audiometrie:

 • u dospělích : při poruchách rozumění ( lidé říkají: „Já dobře slyším, ale vůbec nerozumím“.), před a po korekci (používání) sluchadel, při podezření na centrální poruchu
 • u malých dětí: pokud nejsou schopny zvládnout klasickou tónovou audiometrii, pokud je potřeba odhad prahu sluchu, při podezření na vývojové vady řeči, při korekci sluchadel

Práh srozumitelnosti se značí SRT (speech reception threshold) a udává se v decibelech

příklad sestav deseti slov (jedna sestava) :

 • koně, vřed, čert, nálada, průvod, dub, oblouk, dík, tisíc, řečník
 • trať, nožka, křen, dělej, vor, obul, pomluva, čest, sice, dívčí
 • váš, voda, ochotně, kleště, hrob, prut, humor, dřív, šicí, tíže
 • kraj, dřevo, čert, chvátá, trup, uhnout, komora, žízeň, sníst, šeřík
 • vlajka, pět, cech, tráva, hudba, kluk, úrok, šest, syčí, šetření
 • den, játra, loďka,koláč, vlk, hůlka, obouvat, nic, cizí, šéf
 • drž, chládek, lež, šátek, brouk, volno, průkop, syč, čistý, dědictví
 • choť, neděle, kaňka, kovář, hrom, mumlat, kloub, řidič, zeď, dítě

22    3

 Další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

B/Klasická sluchová zkouška

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

mohlo by vás ještě zajímat:

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Typy vad a poruch sluchu

Vyšetření sluchu

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluchadla pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Ušní operace

Rovnováha

Onemocnění vnitřního ucha

Ototoxicita

Nitrolební komplikace otogenního původu

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

2 comments on “Slovní audiometrie

 1. Dobrý den. Mám takový problém,že stačí když mluví dvě osoby ,tak já jim nerozumím,a nevím co říkají.Nezdá se mi že bych až tak špatně slyšela.Lékař mi sice řekl, že na levé ucho mám asi 40% slyšítelnosti,Nikdo mi o této slovní audiometrii neřekl.Myslíte,že se mám na to objednat jestli to u nás v České Lípě dělají? Děkuji za odpovědˇ. Kropáčková

  1. Dobrý den. „Slyším, ale nerozumím“, je jedna z nejčastějších vět, které na ORL ambulanci zaznívají. Slyšet je jedna věc, rozumět už druhá. Pokud přijde pacient s Vaším problémem, je nutné vyšetřit SRT = práh rozumění. K němu je zapotřebí jednoznačně udělat slovní audiometrii, bez ní se diagnóza stanovit nedá. Takže moje odpověď zní:“ano, najděte takové zdravotní zařízení, kde Vám toto vyšetření udělají“.Děkuji za Váš dotaz a přeji hezký den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *