21. až 31. Den narození

21. až 31. Den narození

21. den narození = POCHOPENÍ = Dvacet jednička je číslem vesmíru, jednoty a řádu. Číslo 21 se skládá ze dvou čísel s širokou symbolickou platností:  ze ztrojené  sedmičky, což tomuto číslu propůjčuje zcela zvláštní charakter a silnou energii. Ve Starém zákoně se objevuje 21 dokonalostí moudrosti. 

Klady:

 • tato osoba má velký potenciál
 • umí být velice laskavá, citlivá a tolerantní
 • snaží se chápat druhé, je společenská a diplomatická
 • ideální práce pro ni je ta, kde může uplatnit své vynikající komunikační a organizátorské schopnosti
 • umí se prosadit, takže dosáhne dobrého postavení v zaměstnání
 • je optimista s pozitivním přístupem k životu
 • řídí se instinktem
 • má ráda úspěch a líbí se jí přijímat nové, těžké výzvy

Zápory:

 • někdy až příliš lpí na rodině
 • pro zájmy druhých nevidí sebe
 • má nedostatek sebedůvěry, i když je úspěšná
 • je hněvivá, má sklon ke snadnému rozzlobení se
 • pozor na střídání nálad, na nadřazenost a konfrontace, vyvolávání sporů a chamtivost

Ideální povolání:

 • podnikatel, vyjednavač, správce majetku, kuchař, umělec, fyzioterapeut…

Nemoci:

 • kožní problémy, alergie, astma, stres, hormonální poruchy, svalové problémy…

22. den narození = VYTRVALOST = Číslo 22 bývá většinou číslem síly a úspěchu. Skládá ze dvou dvojek čímž se atributy čísla 2 zesilují. Číslo 2 se vztahuje k  božskému smyslu, k účelu života a k životnímu poslání. Jedná se o číslo mistrovské a magické.

Klady:

 • tato osoba je citlivá a laskavá
 • potřebuje ke svému životu partnera (zesílená dvojka znamená zesílenou potřebu sdílet)
 • je praktická a důkladná, metodická a má skvělé organizační schopnosti
 • ve svém povolání je výkonná a přesná, úspěšná je především v politice a podnikání
 • důležitou roli hraje materiální zajištění a rodina
 • vyhovuje jí rutinní činnost, řád a pravidelnost
 • nemá ráda velké a dramatické změny

Zápory:

 • má sklon k hromadní materiálních hodnot a k nereálnosti
 • potřebuje pocit jistoty, pokud ho nemá, trpí výbuchy emocí (zlost, agrese, vztek, pláč, hysterie)
 • je umíněná a neústupná, což ji dělá potíže v partnerském vztahu (problémy v manželství)
 • má potřebu manipulovat s druhými, je nedůtklivá, krutá a pokud potřebuje, tak i nečestná
 • je necitlivá k potřebám druhých
 • je zranitelná

Ideální povolání:

 • poradce, terapeut, zdravotník, lékař, zemědělec, politik, stavitel…

Nemoci:

 • plíce, kůže, ruce…

23. den narození = SAMOSTATNOST = lidé zrození v tento den si v sobě nesou dvojku a trojku, tedy především intuici a mentální postřeh. Jinak však toto číslo žádný zvláštní historický ani mystický význam nemá. Snad jen to, že 23 ranami byl zavražděn Gaius Julius Ceasar

Klady:

 • tato osoba se nedá snadno zmanipulovat a ovlivňovat
 • žije si svůj vlastní život
 • projevuje se jako osoba toužící po volnosti a svobodě, ale nenechte se klamat, partnera velice potřebuje a touží po něm
 • je citlivá, něžná, milá a chce být milovaná
 • je chápavá, bystrá a společenská
 • je pracovitá, má důvtip a inteligenci, často je velice populární a slavná
 • projevují se u ní výjimečné schopnosti

Zápory:

 • někdy se chová dětinsky a má sklon k nepořádku
 • city skrývá před ostatními, je snílkem
 • často pracuje až do úplné vyčerpanosti, což se jí podepisuje na zdravotním stavu
 • někdy je obtížné jí porozumět, má ošidnou povahu
 • nedá se s ní jednat o věcech, které neodpovídají její představě
 • má hluboký vztah ke svému majetku, ale k lidem je to již poněkud horší
 • je sobecká a výbušná, utíká před vlastní zodpovědností, ve vztazích je nestálá a přelétavá (vinu za ukončený vztah nese v jejích očích samozřejmě vždy partner)

Ideální povolání:

 • advokát, právník, pečovatel, pracovník služeb, prodejce zboží, marketing a reklama, učitel, účetní, instruktor…

Nemoci:

 • štítná žláza, dýchací potíže, bolesti v krku, ekzémy, alergie, stres…

24. den narození = PŘÍVĚTIVOST = o je zdvojená a tedy znásobená, zesílená dvanáctka, která je vnímána jako sluneční číslo. Den má 24 hodin. Ve Zjevení Janově se mluví často o 24 starcích, sedících na 24 trůnech, jejichž úkolem je klanět se Bohu. Jsou tedy ztělesněním  církve a vůbec té oblasti, která ustavičně vzdává čest Bohu. 

Klady:

 • tato osoba je velice kamarádská, ochotná, velkorysá a starostlivá
 • je citlivá, něžná, štědrá a laskavá
 • má metodický a praktický přístup k práci
 • má ráda harmonii a krásu
 • velmi důležitá je po tuto osobu rodina
 • je vytrvalá a má skvělé organizátorské schopnost, je rozeným vůdcem
 • je systematická a výkonná, praktická, pilná a konstruktivní
 • snaží se pomáhat druhým
 • je romantik se sklonem k hudbě a umění

Zápory:

 • je přesvědčená, že vše má svůj čas, proto nikam nespěchá (ani v práci)
 • má sklon oddalovat problémy
 • zodpovědnost a práci bere až příliš vážně
 • lpí na blahobytu a na prestižním zaměstnání
 • často se víc jak na sebe spoléhá na druhé
 • pozor na práci pod vlivem stresu
 • je unáhlená, hněvivá, trpí nedostatkem jistoty a sebedůvěry
 • je tajnůstkář
 • má výbuchy emocí : hněvu,agrese, pláče, depresí, je náladová a často bez zjevného důvodu rozmrzelá
 • někdy je pasivní až líná a nezodpovědná

Ideální povolání:

 • diplomat, právník, poradce, umělec, geolog, archeolog, historik, spisovatel, herec…

Nemoci:

 • problémy se sluchem, dýchací cesty, zažívací potíže, stres, deprese…

25. den narození = NENÁROČNOST = v biblické oblasti je to číslo jedné lidské generace. Proto také levítové začínali svou službu u stánku či v chrámě ve 25 letech a v 50 ji končili. Také řada králů nastoupila na trůn právě v 25 letech.

Klady:

 • tato osoba je velice skromná a nenáročná
 • je citlivá, laskavá a pro svůj život potřebuje stabilního partnera
 • je tvořivá, zábavná a má sklon k umění
 • má neuvěřitelnou představivost a nadání
 • má ráda bohatství (často ho získává výhodným sňatkem nebo dědictvím)
 • ráda komunikuje s lidmi, často i prostřednictvím PC a telefonu
 • umí naslouchat druhým, je velice společenská, intuitivní a přitažlivá
 • je praktická a trpělivá, má smysl pro detail
 • skvěle dovede využít všechny příležitosti a nabídky, které dostane

Zápory:

 • má často zmatek ve svém životě, někdy reaguje velice nepředvídatelně
 • vše si chce vyzkoušet na vlastní kůži
 • má snahu odkládat vše, co odložit jde
 • je přehnaně emocionální a nerozhodná
 • nedovede čelit stresovým situacím
 • často má obtížné dětsvtí
 • je roztěkaná, nestálá, projevuje se u ní dvojakost a nejasnost
 • je přehnaně náladová, zlostná, pociťuje ublíženost, myslí hodně na sebe
 • bojí se změn
 • pozor na závislost na druhých a především pak na závislost na komunikačních technologiích ( na mobilech, internetových komunikačních sítích atd.)

Ideální povolání:

 • obchodník, reklama, cestovní ruch, novinář, moderátor, učitel, psycholog, terapeut, finančník…

Nemoci:

 • ekzémy, zažívací potíže, astma, štítná žláza, kožní poruchy…

26. den narození = PRŮRAZNOST = 26 písmen má latinská abeceda. Jinak toto číslo žádný zvláštní význam nemá.

Klady:

 • tato osoba má velkou vnitřní sílu, která ji umožňuje překonávat všechny potíže
 • má organizátorské a vůdčí schopnosti
 • vyznačuje se pronikavým úsudkem, nic jí neunikne
 • je bystrá, ctižádostivá a velkorysá
 • je zároveň citlivá, chápavá a laskavá
 • je nezávislá, houževnatá, pracovitá a úspěšná
 • ve zralém věku často dosáhne na vedoucí a vrcholné postavení v práci
 • kariéra, úspěch a materiální zabezpečení je pro tuto osobu velice důležité
 • touží po citovém bezpečí, je mírná, šlechetná a podporuje druhé

Zápory:

 • potřebuje, aby o ni druzí projevovali zájem, aby byla v očích lidí skvělá a jedinečná
 • je závislá na druhých, jejich názor je pro ni vším
 • je příliš horlivá a posedlá svými pocity, vše bere až příliš vážně
 • má problémy s výběrem partnera, měla by být v tomto ohledu opatrnější
 • je arogantní, krutá a mstivá, pokud se jí někdo znelíbí, pokud jí někdo ublíží
 • ve vedoucím postavení bývá až nesnesitelná, pyšná a agresivní

Ideální povolání:

 • diplomat, sociální pracovník, práce s dětmi nebo zvířaty, pečovatel, obchodník, asistent…

Nemoci:

 • páteř, kolena, hormonální poruchy, plíce, vzácné nemoci (malárie…)

27. den narození = SVĚDOMITOST =přesně tolik dní trvala od časů egyptské 20. dynastie hlavní slavnost boha Amuna v Thébách. A dvacátý sedmý den po velké potopě světa oschla země. 27 knih má Nový zákon. 

Klady:

 • tato osoba je pragmatická a konzervativní, nepodléhá novým směrům
 • vyhýbá se povrchním vztahům
 • je podnikavá, umí prosadit své nápady a plány
 • velmi důležitou roli pro ni hraje partner, rodina a domov
 • cítí se dobře v přírodě
 • je chápavá, citlivá a intuitivní, je bystrá a ráda pomáhá druhým
 • neustále hledá smysl života
 • touží získat bohatství, často se jí to i podaří

Zápory:

 • sama sebe trestá, myslí si, že je k ničemu, má sklon k sebemrzačení se a k sebevraždám
 • pozor na závislosti na alkohol, léky a drogy
 • pozor na nervové zhroucení a úzkostné stavy
 • tato osoba neustále hluboce prožívá zklamání ze všeho kolem ní (ze vztahů, z práce, ze sebe sama)
 • velmi snadno podléhá iluzím, je naivní a vše bere příliš vážně
 • je náladová, zranitelná a uzavřená, je nerozhodná a má sklon kritizovat druhé

Ideální povolání:

 • lékař, zdrav. sestra, učitel, duchovní, léčitel, výtvarník, umělec, návrhář, úředník…

Nemoci:

 • plíce, bolest hlavy, cukrovka, kožní problémy…

28. den narození = ROZPORNOST = za 28 dní proběhnou všechny čtyři jeho fáze měsíce. 28 je také počet písmen arabské abecedy. A 28 je počet let v jednom cyklu gregoriánského kalendáře.

Klady:

 • tato osoba se řídí citem i rozumem, je nezávislá a snaží se vždy uspět
 • důležitá je pro ni rodina
 • má smysl pro humor
 • ráda má vše pod svojí kontrolou
 • rozhoduje se sama za sebe, brání práva svoje i druhých
 • je milující, starostlivá a vřelá
 • má velké množství přátel a známostí
 • má zájem o vše nové, moderní a pokrokové
 • má skvělé vlohy pro podnikání, rychle se rozhoduje a je chápavá
 • nelze ji nijak omezovat a k něčemu nutit

Zápory:

 • tato osoba bývá často konfliktní a dominantní
 • mohou se u ní projevovat stavy osamělosti, uzavřenosti a přecitlivělosti
 • je tvrdohlavá, impulzivní, prchlivá, agresivní, je nositelem hněvu a zášti
 • pozor na diktátorské sklony
 • uráží a sekýruje druhé, je nepřizpůsobivá a nepříjemná

Ideální povolání:

 • úředník, voják, novinář, bankéř, manažer…

Nemoci:

 • ledviny, močové cesty, hlava…

29. den narození = NEPŘEHLEDNOST = 29 znaků, především bílých skvrn, musel mít na sobě černý býk, měl-li být v Egyptě uznán za Apise (býčí božstvo). V nejstarších dobách byl tento býk považován za ztělesnění božské plodnosti. Proto podle představ velké magie byl veden po polích a tím se pole stala plodná. V historii a bibli se pak číslovka 29 vyskytuje jen ve výčtech, tedy vesměs bez symbolického významu.

Klady:

 • tato osoba má dar mimosmyslového vnímání, je citlivá a vnímavá
 • má schopnost vidět pravdu a moudrost
 • vyniká myšlenkovými postupy, je pro ni důležitá duchovní činnost
 • je pracovitá, vynalézavá a vytrvalá
 • po stránce hmotného zabezpečení bývá většinou úspěšná
 • má mnoho nápadů a silnou intuici
 • má logické uvažování a je bystrá
 • snadno navazuje nové kontakty

Zápory:

 • měla by se vyhýbat nudě a výstřednosti
 •  ráda otupuje svoje smysly alkoholem a drogami
 • je tajnůstkářská a uzavřená
 • má vysoké nároky na druhé, což vede k častým hádkám a konfrontacím
 • v manželství bývá často nestálá, výbušná a má pocity osamění a nepochopení
 • má snahu manipulovat s jinými
 • pohlcuje ji strach ze ztráty materiálních hodnot

Ideální povolání:

 • vyjednavač, pečovatel, charita, podnikatel, umělec, herec…

Nemoci:

 • infekce horních cest dýchacích, cukrovka, bolesti hlavy a břicha, stres…

30. den narození = RÁZNOST = je číslo důležité, a to hned v několika oblastech: 30 dnů, 30 roků, 30 mužů a 30 stříbrných. Ve staré Mezopotámii byla třicítka číslem boha měsíce Sina. Třicet dní je i v bibli doba velice neblahé lhůty, kdy po třiceti dnech vstupuje v platnost královské nařízení, podle něhož byl Daniel předhozen lvům. Třicet dní truchlili Izraelští na poušti pro Arona  a později pro Mojžíše. V katolické církvi je zvykem slavit právě po třiceti dnech zádušní mši za mrtvého. Třicet let je doba zralé dospělosti – na rozdíl od 25, o nichž jsme si již řekli, že to je  číslo generace. 

Klady:

 • tato osoba vyniká tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí
 • nejdřív myslí, teprve potom jedná
 • má radikální názory na život
 • je vynalézavá, má své kouzlo
 • tvrdě pracuje, protože materiální zabezpečení je pro ni až na prvním místě
 • dělá mnoho věcí najednou
 • má filozofický způsob myšlení
 • pomáhá trpícím, je přátelská, vřelá se smyslem pro humor
 • je společenská a temperamentní, činorodá. přizpůsobivá a tvořivá
 • ráda spí
 • nepřipouští si prohru

Zápory:

 • chce být vždy středem pozornosti a je proto často výstřední
 • často mrhá svojí energií, nedokončí to, co začala
 • druhé sráží svojí neustálou kritikou
 • je to složitá osobnost, není snadné jí pochopit
 • v některých situacích se chová jako tyran, má ostrý jazyk a je vypočítavá
 • má sklony manipulovat s druhými
 • necítí soucit, bývá povrchní a nesoustředěná
 • pozor na chorobnou žárlivost
 • je nepořádná se sklonem k lenošení
 • je partnersky a sexuálně nevyrovnaná

Ideální povolání:

 • fotograf, umělec, cestovní ruch, návrhář, poradce, manažer…

Nemoci:

 • krevní tlak, zuby, svaly, pozor na poranění a nehody

 

31. den narození = MOTIVACE = kde nic není, tam ani smrt nebere. Tedy ani žádná skrytá symbolika.

Klady:

 • tato osoba vyniká vysokou mentální bystrostí
 • je nenápadná, inteligentní, přímá, poctivá a velkorysá
 • miluje bohatství a proto dělá vše pro dosažení úspěchu
 • má ráda společnost a ráda komunikuje s inteligentními lidmi
 • je něžná, věrná a ohleduplná
 • má filozofické sklony
 • je zodpovědná, praktická, odvážná a má vůdcovské sklony
 • důležitá je různorodost v její činnost a dobrá komunikace
 • obvykle vystupuje v opozici

Zápory:

 • často nedokončí to, co začala
 • vzdává se svých snů, plánů, ale i vztahů
 • pro dosažení svého se nebojí lhát, klamat a manipulovat
 • je panovačná, využívá bezbrannosti druhých
 • časté jsou pocity osamění, nepochopení a deprese
 • pokud u ní dojde ke zklamání, může se stát naopak velice nespolečenskou a morousovitou osobou
 • pozor na pocity nadřazenosti a své výjimečnosti

Ideální povolání:

 • technik, farmář, zemědělec, sportovec, novinář, léčitel, lékárník, manažer…

Nemoci:

 • krevní oběh, hlava, alergie, svalstvo…
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *