Osudové číslo

Osudové životní číslo

Mezi nejdůležitější čísla vedle čísla dne narození patří tzv. životní nebo též číslo OSUDOVÉ. Jak zjistit, jaké máte osudové číslo? Způsob výpočtu tohoto čísla vychází z celého data narození. Všechna čísla sečteme a redukujeme tak, aby vzniklo redukcí číslo 1-9. Nyní si ukážeme několik názorných příkladů:

 • Osoba narozená dne  18.8.1971 má osudové číslo 8 ,  výpočet: 1+8+8+1+9+7+1 = 35 = 3+5=
 • Osoba narozená dne 6.12.1993 má osudové číslo 4 , výpočet: 6+1+2+1+9+9+3 = 31 = 3+1=4
 • Osoba narozená dne 18.9.1992 má osudové číslo 3 , výpočet: 1+8+9+1+9+9+2 = 39 = 3+9=12 = 1+2=3
 • Osoba narozená dne 2.5.1923 má osudové číslo 22, výpočet : 2+5+1+9+2+3 = 22
 • Osoba narozená dne 28.11.1997 má osudové číslo 11, výpočet : 2+8+1+1+1+9+9+7 =38= 3+8 = 11
 • Osoba narozená dne 27.12.1989 má osudové číslo 3 , výpočet: 2+7+1+2+1+9+8+9 = 39 = 3+9= 12 = 1+2=3 

V případě, že vyjde součtem čísel narození číslo 11 nebo 22, pak se již dále toto číslo na jednociferné NEREDUKUJE!

Nyní se podíváme na význam osudového čísla

Číslo 1 jako životní osudové číslo

 • Na počátku číselné řady stojí jednička, řecky znamená slovo jedna „Mono“ (monarcha-jediný vládce, mono-jediný, monopol-jediný vlastník, monoteismus – jediný bůh atd.). A právě MONO je pro tuto osobu charakteristické.  Je znamením nerozdělenosti, jednoty, sjednocení, a taky i Boha (ten je taky podle křesťanství jen jeden). Jednička je číslem dominance a nadřazenosti.
 • tato osoba má sklon k vůdcovství, je aktivní a tvůrčí
 • přednost dává individuálnímu úspěchu
 • tento člověk má veškeré schopnosti prosadit se vlastní iniciativou a má vůli uspět
 • potřebuje neustále chválit a povzbuzovat
 • často dosáhne společenského postavení a slávy
 • obtížně hledá vlastní cestu, jeho nadřazenost a tvrdohlavost způsobuje, že má malou pomoc a podporu svého okolí
 • měl by se věnovat druhým, jinak bude značně osamělý

Číslo 2 jako životní osudové číslo

 • Dualita tyto lidi charakterizuje. Dvojka je číslo protikladu, polarity, alternativy.
 • tato osoba je snášenlivá, laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí
 • umí naslouchat druhým, má trpělivost a je diplomatická
 • většinou nemá dost odvahy realizovat své sny a plány, iniciativu raději přenechává jiným
 • potřebuje dobrého partnera, kterému je plně oddaná, věrná a stálá
 • vztahy, přátelství, partnerství a domov je pro ni tím nejdůležitějším
 • umí dobře usmiřovat spory
 • její slabostí je pasivita, upínání se na malichernosti a zbytečnosti, lpí na majetku a je značně přecitlivělá
 • neumí se vyrovnat se stresem, hledá klidné a přátelské pracovní prostředí
 • vyhýbá se jakékoliv formě vedení a odpovědnosti

Číslo 3 jako životní osudové číslo

 • Číslo tři má v sobě jakoby počátek, průběh a závěr nebo též zrození, život a smrt. Též označuje rodinu: otec, matka, dítě.
 • tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl
 • je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost
 • vyniká osobním kouzlem
 • je vynalézavá a nápaditá, ráda pracuje v týmu, dobře navazuje vztahy, ale je značně povrchní
 • rychle jedná, rychle se rozhoduje, ale ne vždy správně a úspěšně. Měla by se naučit nejdřív myslet a teprve potom konat
 • měla by se naučit být diplomatická, méně výbušná a roztěkaná
 • svojí zbrklostí je náchylná k úrazům
 • chce po sobě něco zanechat, má ráda úspěch, ráda cestuje
 • ráda se pěkně obléká a pečuje o svůj vzhled

Číslo 4 jako životní osudové číslo

 • Řečtí filosofové viděli čtyřku jako čtyři základní elementy – oheň, voda, země a vzduch. Čtyřka je však především číslem vesmírného řádu.
 • osoby s tímto osudovým číslem dosahují velkých pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematičnosti
 • důležitá je pro ně důslednost, trpělivost, pořádek a řád
 • tato osoba je praktická a konzervativní, nemá chuť ke změnám, i když zároveň nemá ráda monotónní život
 • je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost
 • je pracovitá
 • pozor na nedbalost, nerozhodnost, sobeckost a unáhlenost

Číslo 5 jako životní osudové číslo

 •  tato osoba potřebuje pohyb, změny a cestování
 • vyhledává svobodu a dobrodružství
 • je přístupná novým myšlenkám a věcem
 • má vůdcovské sklony, je ambiciózní, vyhýbá se nudě a rutině
 • nepodléhá okamžitým nápadům, nestálosti, nervozitě a neklidu
 • nesnáší jakákoliv omezení, pravidla, často porušuje řády, nenechá se do ničeho nutit
 • má sklon k úrazům a nehodám
 • nesnáší, když se jí říká, co má dělat
 • je přelétavá jako motýl

Číslo 6 jako životní osudové číslo

 • tato osoba bude stát velice často před volbou a je třeba se naučit dobře se rozhodovat a využívat nabízené příležitosti
 • rodina a domov je u ní na prvním místě, touží po harmonickém vztahu
 • ráda pomáhá druhým
 • má smysl pro obchod
 • miluje romantiku, luxus a krásu
 • má estetické cítění a umělecké sklony
 • pozor na váhavost a roztěkanost
 • přílišná snaha po dokonalosti vede k potížím
 • obvykle je domácím typem

Číslo 7 jako životní osudové číslo

 • tato osoba dává přednost duševní práci
 • pro svůj život potřebuje přátelství a partnera
 • manželství může být nesnadné, protože chce být příliš nezávislá a svobodná
 • měla by rozvíjet svoji sebedůvěru
 • pozor na pesimismus, přílišnou strohost, pýchu a neústupnost
 • nenávidí samotu, ale často se v ní ocitá
 • má sklon k duchovnímu životu, k spiritismu, k životnímu prostředí, k ekologii a k medicíně
 • ráda studuje a cestuje

Číslo 8 jako životní osudové číslo

 • tato osoba je ctižádostivá, touží po moci a penězích
 • občas má nedostatek duševní rovnováhy, odvahy a odolnosti, ale přitom ji riskantní cesty a projekty ji většinou přináší úspěch a ocenění
 • je houževnatá, vytrvalá, má organizátorské schopnosti
 • má tendenci ostatní lidi využívat ve svůj prospěch, umí být útočná, nesnášenlivá a netrpělivá
 • měla by se naučit čekat na úspěch a neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí právní či finanční problémy
 • má o sobě vysoké mínění, je vybíravá a náladová
 • je potřeba udržet v rovnováze dávání a braní
 • je inteligentní, bystrá a podnikavá
 • má skvělou představivost a obrazotvornost

Číslo 9 jako životní osudové číslo

 • tato osoba celý svůj život hledá ideál (ideál lásky, krásy, práce, smyslu života…)
 • ráda cestuje,chce získávat nové zkušenosti a setkávat se s mnoha lidmi
 • má vysokou úroveň mentální energie
 • má citlivou a odhodlanou povahu, co chce, to zpravidla také získá
 • má idealistický přístup k sobě i k okolí
 • je zodpovědná a moudrá, přátelská, ráda pomáhá potřebným
 • láska, pravda a přátelství jsou pro ni velmi důležité
 • pozor na sklon k iluzím, vypjaté citlivosti, náladovým a přehnaným reakcím
 • má sklon k psychickým výstřelkům, citové labilitě, depresím

Číslo 11 jako životní osudové číslo

 • tato osoba je ambiciózní a inteligentní
 • může dosáhnout velkého úspěchu, ale i prudkého pádu
 • je nadaná, inspirativní a intuitivní
 • je velice tvořivá a má umělecké sklony
 • je citlivá, pracovitá, je rozený vůdce
 • pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, hádavost, nesmiřitelnost a pedantské sklony
 • má sice nevšední schopnosti (vize, sny, šestý smysl), ale je potřeba tyto schopnosti správně směrovat a využívat
 • má sklony hromadit majetek, který je pro ni často na prvním místě

Číslo 22 jako životní osudové číslo

 • tato osoba miluje kolektivní činnosti
 • osobní život je na druhém místě, pro lidi by se rozdala
 • je vysoce inteligentní, vidí daleko a v širších souvislostech
 • má sílu a inspiraci, umí naslouchat svému vnitřnímu hlasu
 • pozor na duševní přetíženost až poblouznění
 • je nesoustředěná a zbrklá
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *