Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Mytologie a literatura

1. Kteří zatracení jsou v Dantově Pekle zamrzlí v ledu

 • A/  Násilníci
 • B/  Zrádce
 • C/  Podvodníci

2. Které části knihy se říká epilog

 • A/  Konci
 • B/  Začátku
 • C/  Středu

3.  Jak se jmenuje autor románu Bílá velryba

 • A/  Ernest Hemingway
 • B/  Hermann Melville
 • C/  Vladimír Nabokov

4.  Jak se jmenuje autorka příběhů o Pipi Dlouhé Punčoše

 • A/  Joanne Kethleen Rowlingová
 • B/  Louisa May Alcottová
 • C/  Astrid Lindgrenová

5. Jak se jmenovala žena, která inspirovala milostné básně Franceska Pertarky

 • A/  Laura
 • B/  Silvia
 • C/  Beatrice

6.  Jak se skutečně jmenoval spisovatel Italo Svevo

 • A/  Ettore Schmidt
 • B/  Umberto Poli
 • C/  Alberto Pincherle

7.  Jak se jmenovala Néreovna, s níž se oženil řecký bůh moře Poseidón

 • A/  Galatea
 • B/  Thetis
 • C/  Amfitríta

8. Podle mýtu, který vypráví Ovidius ve svých Metamorfózách, spatřil lovec Aktaión, pronásledující v lese kořist, mezi větvemi bohyni Artemidu a její dívky, jak se u jednoho pramene osvěžují v lázni. Artemis, rozlícená, že ji nějaký smrtelník spatřil nahou, lovce potrestala. Jak

 • A/  Zbavila ho zraku a řeči, aby nikomu nemohl povědět, čeho byl svědkem
 • B/  Proměnila ho ve špičatý kámen, který vyčnívá z vody
 • C/  Proměnila ho v jelena a dala ho rozsápat jeho vlastními psi

9. V jednom známém románu je černému kocourovi jménem Zorba svěřeno vejce. Jak se román jmenuje

 • A/  O rackovi a kočce, která ho naučila létat
 • B/  Z deníku kocoura Modroočka
 • C/  Můj kocourek je velký popleta

10. Podle mytologie byl Orfeus pěvec, který dokázal zvukem své lyry, již dostal darem od boha Apollóna, okouzlit šelmy, zpomalit tok vodních proudů a pohnout háje do pohybu. Aby přivedl zpět k životu nymfu Eurydiku, svou ženu, sestoupil do Hádu (podsvětí). Nepodařilo se mu však milovanou ženu vysvobodit, protože nedodržel zákaz, který mu byl dán při vstupu. Jak zněl

 • A/  Nikdy se neohlížej nazpět
 • B/  Nemluv na žádnou duši v záhrobí
 • C/  Nedotýkej se, a to ani oděvem, stěn v tajemné říši mrtvých

11. Kdo napsal slavnou pohádku Malou mořskou vílu

 • A/  Alexandre Dumas
 • B/  Bratři Grimové
 • C/  Hans Christian Andersen

12. Jedním z mistrovských děl středověké literatury je Boccacciův Dekameron. Jde o soubor sta novel, jež si vypráví deset mladých lidí, aby jim příjemně ubíhal čas trávený na venkově, kam se uchýlili před morem řádícím ve Florencii. Kterou novelou soubor začíná

 • A/  Novelou o falešné zpovědi Sera Ciappelletta
 • B/  Novelou o Nepolských neštěstích Andreuccia z Perugie
 • C/  Novelu o žertu na účet Calandrina, který věří, že našel zázračný heliotrop (minerál)

13. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších knížek pro děti je Alenka v říši divů. Román vyšel poprvé v roce 1865 a autor se pod své dílo podepsal pseudonymem Lewis Carroll. Jak zní jeho pravé jméno

 • A/  Clive Staples Lewis
 • B/  Charles Lutwidge Dodgson
 • C/  Lyman Frank Baum

14.  Anglický spisovatel Charles Dickens vypráví v jednom románu o životních peripetiích nešťastného sirotka. Jak zní jeho jméno

 • A/  Remi
 • B/  Harry Potter
 • C/  Oliver Twist

15. Kdo by neznal pohádku Peter Pan, kterou v roce 1911 napsal James Matthew Barrie. Jak se jmenuje dcera náčelníka indiánů, které Peter zachrání život při jednom z mnoha dobrodružství na ostrově v zemi Nezemi

 • A/  Růžový obláček
 • B/  Lilie Tygrovitá
 • C/  Měsíční srpek

16. Tisíc a jedna noc je velký soubor arabských novel, pohádek a bajek zasazených do rámcového příběhu, jehož hlavními postavami je krutý král Šahriár a překrásná dcera jeho vezíra, vypravěčka okouzlujících příběhů, kterými po tisíc a jednu noc udržuje panovníkovu pozornost a napíná jeho zvědavost. Jak se tato dívka jmenuje

 • A/  Dunjazád
 • B/  Šehrazád
 • C/  Jasmína

17. Námořník Robinson Crusoe, který jediný přežije ztroskotání své lodi, se ocitne sám na opuštěném ostrově. Po čase se setká s jedním domorodcem. Jak se jmenuje

 • A/  Mokul
 • B/  Středa
 • C/  Pátek

18. Ve 12. století nedokončil Chrétien de Troyes veršovaný román, který líčí dobrodružství jednoho mladého rytíře a jeho cestu za moudrostí. Přestože byl dotyčný mladík na matčino přání držen daleko od nástrah rytířského života, rozhodl se vyhledat krále Artuše a nechat se jím pasovat na rytíře. Na zpáteční cestě z Camelotu má na hradě Krále Rybáře vidinu, která ho přiměje k dlouhému hledání smyslu vlastního života. O jakém románu je řeč

 • A/  Yvain aneb Rytíř se lvem
 • B/  Lancelot aneb Rytíř na káře
 • C/  Parsifal aneb Vyprávění o Grálu

19. Spisovatel Mark Twain, jehož pravé jméno znělo Samuel Langhorne Clemens, převzal svůj pseudonym od lodníků na Mississippi, kteří měřili olovnicí hloubku říčního dna: když byla výška pro parník bezpečná, volali „Mark twain!“ (Dva sáhy!). Které z následujících děl napsal

 • A/  Dobrodružství Huckleberryho Finna
 • B/  Don Quijote
 • C/  Ostrov pokladů

20. Sfinga je mytologická bytost s ženskou hlavou, orlími křídly, lvím tělem a dračím ocasem, která nelítostně rozsápala každého, kdo nedokázal rozluštit její hádanku, jejíž zodpovězení bylo podmínkou, aby mohl dotyčný volně projít do Théb. Který rek dokázal odpovědět na otázku a přimět tak zahanbenou Sfingu, aby si zvolila smrt

 • A/  Eteoklés
 • B/  Polyneikés
 • C/  Oidipus

21. Emilio Salgari je nejznámější italský autor dobrodružných románů odehrávajících se v exotických a divokých scenériích. Jedním z jeho 80 románů je román o Sandokanovi zvaném Malajský tygr. Jakou přezdívku měla Lady Mariana, překrásná dívka, do níž se chrabrý pirát Sandokan bezhlavě zamiloval

 • A/  Perla Labuanu
 • B/  Hvězda Araukánie
 • C/  Růže Dong-Giangu

22. Kdo je autorem románu pro mládež Ostrov pokladů

 • A/  Hermann Melville
 • B/  Robert Louis Stevenson
 • C/  henry James

23. Anglická prozaička Frannes Hodgson Burnettová je autorka knih proslavených po celém světě. Z jejího pera vzešla také Tajná zahrada, příběh přátelství, jež spojí tři opuštěné děti a vnese štěstí do ponurého sídla Lorda Cravena. Jak se jmenuje holčička, která je hlavní hrdinkou tohoto příběhu

 • A/  Lucy
 • B/  Mary
 • C/  Sara

24. Sherlock Holmes a jeho věrný pomocník dr. Watson jsou detektivové, které nemusíme vůbec představovat. Ve kterém městě se většinou odehrává policejní pátrání této dvojice slavných detektivů

 • A/  V Yorku
 • B/  V Paříži
 • C/  V Londýně

25. Rytířské eposy z doby italské renesance líčí neobyčejný svět, v němž udatní rytíři bojují za svého panovníka, na obranu ideálu a pro srdce milované ženy. „Rytíře zpívám, ženy, lásky, zbraně, i dvorské ctnosti, smělé podniky…“, tak znějí první verše jednoho známého rytířského eposu. Kterého

 • A/  Zuřivého Rolanda od Ludovika Ariosta
 • B/  Zamilovaného Rolanda od Mattea Marii Boiarda
 • C/  Morganta od Luigiho Pulciho

26. Bazilišek je malý a neškodný plaz běžně žijící v pralesech Jižní Ameriky. Jméno dostal podle mytologického monstra obdařeného smrtící mocí. Jaká schopnost se přisuzovala této bytosti

 • A/  Navozovat syčením smrtelný spánek
 • B/  Zabíjet pohledem
 • C/  Spalovat dotykem ocasu

27. V roce 1894 vyšla Kniha džunglí a v roce 1907 dostal její autor Nobelovu cenu za literaturu. Jak se tento spisovatel jmenoval

 • A/  Rudyard Kipling
 • B/  Jules Verne
 • C/  Robert Louis Stevenson

28. V lese u města Nottinghamu žil legendární hrdina, proslulý loupením i známou větou : „Kradu bohatým, abych dával chudým.“ Jak se jmenoval

 • A/ Ivanhoe
 • B/  Robin Hood
 • C/ Nikola Šuhaj loupežník

29. Pomineme-li mýty středozemní oblasti, která další civilizace uctívá fénixe

 • A/  Mayská
 • B/  Čínská
 • C/  Polynéská

30. V roce 1726 vydal irský spisovatel Jonathan Swift pod pseudonymem román, který se stal klasikou literatury pro mládež. Jak se román jmenuje

 • A/  Bílý tesák
 • B/  Guliverovy cesty
 • C/  Tři mušketýři

31. V jedné epizodě Homérova eposu Odysseia promění kouzelnice Kirké Odysseovy druhy ve zvířata. V jaká

 • A/  Ve psy
 • B/  Ve vepře
 • C/  V divočáky

32. Jak se jmenoval autor knihy Cesta kolem světa za 80dní

 • A/  Jules Verne
 • B/  Emilio Salgari
 • C/  Jack London

33. Řecký dramatik Sofokles napsal v roce 441 př. n. l. tragédii, jejíž hlavní hrdinkou je mladá žena, která se narodila z incestního vztahu mezi thébským králem Oidipem a jeho matkou Iokastou. Jak zní název této divadelní hry

 • A/  Médeia
 • B/  Elektra
 • C/  Antigona

34. V jednom slavném románu prodá hrdina duši ďáblovi výměnou za poznání a za milostnou vášeň. Jak se toto dílo jmenuje

 • A/  Drákula
 • B/  Faust
 • C/  Frankestein

35. Carlo Lorenzini je autorem proslulé knihy pro děti, jejíž hlavní postavou je dřevěný panáček Pinocchio. Tento spisovatel však psal pod uměleckým jménem. Jakým

 • A/  Carlo Collodi
 • B/  Italo Calvino
 • C/  Gianni Rodari

36. Jak se jmenuje kůň (či spíše herka) hlavní postavy Dona Quijota de La Mancha z románu španělského spisovatele Miguela de Cervantes y Saavedra

 • A/  Bukephalos
 • B/  Rosinanta
 • C/  Hypogryf

37. Anglický spisovatel Clive Staples Lewis (1898-1963) se proslavil řadou sedmi románů žánru fantasy, jež napsal v letech 1950-1956. V roce 2005 natočilo Disneyovo studio animovaný film podle prvního z nich. Jak se ona série jmenuje

 • A/  Pán prstenů
 • B/  Letopisy Narnie
 • C/  Mlhy Avalonu

38. Na počátku 20. století vzniklo literární  a umělecké hnutí s podivným názvem dadaizmus. Od čeho se tento název odvozuje

 • A/  Pochází z francouzského dětského jazyka a označuje koně
 • B/  Jde oslovo hebrejského původu a nejistého významu
 •  C/  Jde o vymyšlené slovo

 

 

ee969a0e0b143048a4afaa94f0488f7b

odpovědi: 1B, 2A, 3B, 4C, 5A, 6A, 7C, 8C, 9A, 10A, 11C, 12A, 13B, 14C, 15B, 16B, 17C, 18C, 19A, 20C, 21A, 22B, 23B, 24C, 25A, 26B, 27A, 28B, 29B, 30B, 31B, 32A, 33C, 34B, 35A, 36B, 37 B, 38A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

 

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *