Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Život ve společnosti

1. Kdo jsou to Sukumové

 • A/  Indická náboženská komunita, založená v 16. století
 • B/  Pastevecký a zemědělský národ v Keni a Tanzánii
 • C/  Turecké etnikum

2.  Která měna se dělí na kopějky

 • A/  Ruský rubl
 • B/  Maďarský forint
 • C/  Polský zloty

3.   Jakou fakultu musí vystudovat advokát

 • A/  Právnickou
 • B/  Ekonomickou
 • C/  Filozofickou

4.  Jak se jmenuje sídlo prezidentského úřadu Argentinské republiky

 • A/  Casa Granada
 • B/  Casa Rosada
 • C/  Palác La Moneda

5.  Která univerzita je v ČR nejstarší

 • A/  Univerzita Karlova v Praze
 • B/  Masarykova univerzita v Brně
 • C/  Západočeská univerzita v Plzni

6.  Který země udělila jako první volební právo také ženám

 • A/  Velká Británie
 • B/  Nový Zéland
 • C/  Canada

7.  Jak se jmenuje povolení k pobytu a práci, které uděluje cizím státním příslušníkům vláda USA

 • A/  Zelená karta
 • B/  Modrá karta
 • C/  Imigrační karta

8.  Jak se říká vojákům, kteří jsou součástí OSN a bývají vysíláni do válečných oblastí, aby tam dohlíželi na situaci

 • A/  Zelené barety
 • B/  Modré přilby
 • C/  Agenti OSN

9. V říjnu 2005 byla v jedné zemi Evropské unie poprvé zvolena do čela vlády žena. Ve které zemi

 • A/  V Německu
 • B/  Ve Švédsku
 • C/  Na Islandu

10. V jedné africké zemi mají hned několik úředních jazyků. Jsou to kromě angličtiny také afrikánština někdy zvaná též kapská holandština, búrština  nebo taal. O které zemi je řeč

 • A/  O Súdánu
 • B/  O Jihoafrické republice
 • C/  O Kongu

11. V roce 1995 se konala na Lanzarote , jednom z Kanárských ostrovů (Španělsko), první Světová konference o udržitelném cestovním ruchu. O co se jedná

 • A/  O nízkorozpočtový cestovní ruch
 • B/  O cestovní ruch, který respektuje životní prostředí a místní obyvatelstvo
 • C/  O cestovní ruch zaměřený na kempování

12. Která americká vládní instituce sídlí v Pentagonu, komplexu budov u Washingtonu, který je uspořádán do tvaru pětiúhelníku

 • A/  Kongres
 • B/  Ministerstvo obrany
 • C/  CIA (Ústřední zpravodajská služba)

13.  Ve které budově v Praze sídlí Senát ČR

 • A/  Ve Valdštejnském paláci na Malé Straně
 • B/  V Černínském paláci na Hradčanech
 • C/  V paláci Golz-Kinských na Malé Straně

14. Která z následujících zemí neratifikovala Kjótský protokol ( úmluva o snížení emisí skleníkových plynů)

 • A/  USA
 • B/  Rusko
 • C/  Německo

15. Kolik států je součástí evropské unie

 • A/  15
 • B/  25
 • C/  27

16.  Kterou z následujících zemí nikdy nepostihlo embargo (hospodářské sankce)

 • A/  Sieru Leone
 • B/  Libyi
 • C/  Filipíny

17. Ve kterém z následujících států, jež bývaly britskými koloniemi, se nejezdí vlevo

 • A/  Na Maltě
 • B/  Na Novém Zélandu
 • C/  V Kanadě

18. Ve které zemi je nejvyšší míra nezaměstnanosti na světě

 • A/  V Nauru
 • B/  V Libérii
 • C/  V Etiopii

19. Na Aljašce se zrodil fenomén zvaný couchsurfing, do něhož se zapojilo na 60 000 mladých lidí. O co jde

 • A/  O surfování vleže
 • B/  O cestování po světě, při němž se přespává u cizích lidí zdarma na gauči
 • C/  O trávení co největší části života vleže

20. Spojením jakých písmen vznikl symbol dolaru, tedy  $

 • A/  P S
 • B/  S I
 • C/  T S

21. Jak se jmenuje humanitární organizace, která bojuje za dodržování občanských práv jedinců a za humanitární zacházení  s politickými vězni

 • A/  OSN
 • B/  Emergency
 • C/  Amnesty International

22. Která země v Evropě jako první uzákonila úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách

 • A/  Dánsko
 • B/  Irsko
 • C/  Norsko

23. Co se rozumí pod zkratkou G8

 • A/  Organizace  tvořená osmi nejméně vyspělými zeměmi světa
 • B/  Organizace  tvořená osmi nejvyspělejšími  zeměmi světa
 • C/  Organizace  tvořená osmi zeměmi s nejvyšším počtem obyvatel

24. Který národ jako první upravil autorské právo zákonem

 • A/  USA
 • B/  Velká Británie
 • C/  Francie

25. Ve které z následujících zemí je nejvyšší míra negramotnosti

 • A/  V Pákistánu
 • B/  V Nikaragui
 • C/  V Burkině Faso

26. K čemu se vztahuje „antisemitizmus“

 • A/  K nepřátelskému postoji proti Židům
 • B/   K nepřátelskému postoji proti Muslimům
 • C/   K nepřátelskému postoji proti Buddhistům

27. Která organizace vznikla v roce 1945 při OSN s cílem bojovat proti hladu ve světě a zajistit všem lepší obživu

 • A/  FAO
 • B/  OMS
 • C/  UNFPA

28. V roce 1971 začala užívat OSN výraz pro nejchudší země světa. Který

 • A/  Třetí svět
 • B/  Čtvrtý svět
 • C/  Pátý svět

Odpovědi: 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A,  8B, 9A, 10B, 11B, 12B, 13A, 14A, 15C, 16C, 17C, 18A, 19B, 20A, 21C, 22C, 23B, 24B, 25C, 26A, 27A, 28B

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *