Kvíz Dějiny

Kvíz Dějiny

1.  Které město bylo hlavním městem Rakousko-Uherska

 • A/  Praha
 • B/  Vídeň
 • C/  Salzburg

2.  Ke kterému národu příslušel Hannibal

 • A/  K Vizigótům
 • B/  K Kartagincům
 • C/  K Bruttiům

3.  Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky

 • A/  Tomáš Garrigue Masaryk
 • B/  Jan Masaryk
 • C/  Edvard Beneš

4.  V 16. století se započal pozvolný úpadek Benátek. Co jej zapříčinilo

 • A/  Ruská říše
 • B/  Moc Janovské republiky
 •  C/  Objevení Ameriky

5.  Který papež svolal Kostnický koncil, na kterém byl upálen Jan Hus

 • A/  Pius IX.
 • B/  Jan XXIII.
 • C/  Benedikt XIII.

6.  Ve které zemi v mládí pobýval císař Karel IV. Lucemburský

 • A/  Ve Francii
 • B/  V Itálii
 • C/  Ve Španělsku

7.  Na kterém místě byla v roce 1526 svedena bitva, po níž na útěku zahynul český král Ludvík Jagellonský

 • A/  U Moháče v dnešním Maďarsku
 • B/  Na Bílé hoře u Prahy
 • C/  U Kresčaku ve Francii

8. Ve vojsku starověkých Řeků měli své místo hoplité, muži tak dobře vycvičení k boji, že byli považováni za chloubu řecké vojenské síly. Ke které části vojska patřili

 • A/ K pěchotě
 • B/  K jízdě
 • C/  K lukostřelectví

9. Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 vzniklo Československo. Ve kterém roce obsadila tuto zemi, vedenou Alexandrem Dubčekem, sovětská vojska

 • A/  V roce 1956
 • B/  V roce 1965
 • C/ V roce 1968

10. V roce 1946 zazněl ve Fultonu ve Spojených státech slavný projev, v němž se poprvé objevil výraz „železná opona“. Který politik tento výraz vymyslel

 • A/  Harry S. Truman
 • B/  Franklin Delano Roosevelt
 • C/  Winston Churchill

11. Který proslulý vojevůdce natolik obdivoval Homéra a jeho epos Ilias, že spis dokonce míval pod polštářem

 • A/  Gajus Julius Caesar
 • B/  Alexandr Veliký
 • C/  Dáreios I. Perský

12. Slavná bitva i Little Big Hornu, která se odehrála 25.června 1876, skončila drtivým vítězstvím indiánů nad vojskem Spojených států, jemuž velel generál Custer. Které indiánské kmeny v boji zvítězili

 • A/  Apačové a Navahové
 • B/  Převážně Lakotové a Šajeni
 • C/  Irokézové, Šóniové, Dalavarové a Vičitové

13. Za druhé světové války německá armáda dlouho nasazovala síly v tak zvaném ruském tažení, které skončilo těžkou porážkou Němců. Hitler totiž podcenil schopnost ruského národa klást odpor, nezměrné prostory, jež musely jeho oddíly překonávat a zejména drsnost ruského podnebí. Tato historie se však již opakovala. Kdo se před ním dopustil téhož omylu.

 • A/  Maxmilián I.
 • B/  Napoleon
 • C/  Karel V.

14. Sňatek Jindřicha VIII. s Annou Boleynovou v roce 1533 byl podnětem k mimořádně významné události v anglických dějinách. Které

 • A/  Založení Anglikánské církve
 • B/  Vypuknutí válečného konfliktu, do nějž se zapojila většina evropských zemí
 • C/  Začátek anglické občanské války

15. Gaius Caesar Germanicus je mnohem známější pod přezdívkou Caligula. Od čeho se jeho přezdívka odvozuje

 • A/  Od názvu bot, které nosili legionáři
 • B/  Od jména jeho oblíbeného koně, jehož jmenoval senátorem a ustájil ho v síni z mramoru a slonoviny
 • C/  Od jména jedné ze dvou lodí, které dal postavit a které byly nalezeny na dně jezera Nemi

16. Který den se konají každoroční výroční shromáždění a náboženské obřady na připomínku zabití šesti milionů Židů za druhé světové války

 • A/  27. ledna, den osvobození tábora v Osvětimi
 • B/  30. dubna, den Hitlerovy sebevraždy
 • C/  14. května, den vyhlášení nezávislosti státu Izrael

17. V rámci kterého válečného konfliktu bojovala Johanka z Arku za spásu své země

 • A/  Ve válce růží
 • B/  Ve stoleté válce
 • C/  V třicetileté válce

18. V Atlantském oceánu leží Falklandské souostroví, zvané též Malviny. V roce 1982 se zde odehrála válka trvající přes dva měsíce. Kdo proti sobě v tomto konfliktu stál

 • A/  Velká Británie  a Argentina
 • B/  Velká Británie a Venezuela
 • C/  Velká Británie a Chile

19. Jak zemřel v roce 1190 císař Fridrich Barbarossa

 • A/  Byl otráven
 • B/  Utopil se
 • C/  Padl v bitvě

20. Komu se říkalo Caudillo, tedy vůdce

 • A/  Francisku Frankovi
 • B/  Fidelu Castrovi
 • C/  Fulgenciovi Batistovi

21. Komu Karel V. vděčil za územní zisky v Jižní Americe

 • A/  Hernánu Cortésovi
 • B/  Amerigovi Vespuccimu
 • C/  Vaskovi  de Gama

22. Jako symbol svojí absolutní moci dal postavit Ludvík XIV. rozlehlý palác. Který

 • A/  Tuileries
 • B/  Lucemburský palác
 • C/ Versailles

23. V roce 1559 uveřejnil papež Pavel IV. první Index zakázaných knih, který papež ho zrušil

 • A/  Jan XXIII. v roce  1959
 • B/  Pavel VI. v roce 1965
 • C/  Jan Pavel II. v roce 1999

24. Okolo roku 800 vládnul císař Karel Veliký. Jak se říkalo shromážděním, která obvykle svolával jednou za dva roky

 • A/  Sněmy
 • B/  Kapituláře
 • C/  Placitum Generalis

12

Odpovědi: 1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7A, 8A, 9C, 10C, 11B, 12B, 13B, 14A, 15A, 16A, 17B, 18A, 19B, 20A, 21A, 22C, 23B, 24A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *