Kvíz Věda a technika

Kvíz Věda a technika

1.  Jaké síťové napětí se používá v ČR

 • A/  110V
 • B/  220V
 • C/  380V

2. Která velká civilizace objevila sklo

 • A/  Egyptská
 • B/  Aztécká
 • C/  Řecká

3. Který matematik se v jednom svém traktátu zabýval výhradně spirálami

 • A/  Pýthagorás
 • B/  Évariste  Galois
 • C/  Archimédés ze Syrákús

4/  Co je to anemometr

 • A/  Přístroj na měření rychlosti větru
 • B/  Přístroj na měření atmosférického tlaku
 • C/ Přístroj na měření množství napadaných srážek

5/  U pětadvacetipalcového televizoru se údaj o 25 palcích vztahuje k

 • A/  Úhlopříčce
 • B/  K výšce
 • C/ K šířce

6. Jakou barvu má izolační vrstva na elektrických kabelech pro „uzemnění“ , tedy na ochranných vodičích

 • A/  Žlutozelenou
 • B/  Červenou
 • C/  Modrou

7. Který plyn je nejhojněji zastoupen ve vzduchu

 • A/  Kyslík
 • B/  Oxid uhličitý
 • C/  Dusík

8. V roce 1760 vynalezl belgický stavitel hudebních nástrojů Joseph Merlin

 • A/  Bicykl
 • B/  Koloběžku
 • C/  Kolečkové brusle

9. Canadair je obojživelné letadlo, které se používá jako hasicí letadlo pro požáry lesních prostranství. kolik vody může toto letadlo přepravovat

 • A/  700 litrů
 • B/  5 000 litrů
 • C/  20 000 litrů

10. V Itálii existovala lanová dráha na Vesuv. Byla to první lanová dráha, která vedla až na samý vrchol činné sopky. Kdy byl zahájen její provoz

 • A/  V roce 1840
 • B/  V roce 1880
 • C/  V roce 1922

11. V roce 1930 si svým vynálezem americký chemik Wallace Hume Carothes podmanil celý ženský svět. Co objevil

 • A/  Hedvábí
 • B/  Nylon
 • C/  Lykru

12. Pro zahřátí tělesa neexistuje hranice, existuje však minimální teplota, pod níž už nelze těleso ochladit. Tato teplota se nazývá „absolutní nula“. Kolika stupňům Celsia ale odpovídá

 • A/   0°C
 • B/  Přibližně -273°C
 • C/  Přibližně -478°C

13. Čemu odpovídá námořní uzel, měrná jednotka rychlosti na moři

 • A/  Rychlosti stopy za sekundu, tedy 30,48 cm/s
 • B/  Rychlosti mezinárodní námořní míle za hodinu, tedy 1 852 m/h
 • C/  Jednomu kilometru za hodinu

14. Jak se jmenoval vynálezce kuličkového pera

 • A/  Simon Paremate
 • B/  George Pelikan
 • C/  László Biró

15. Ve kterém roce byla vynalezena žiletka a holicí strojek

 • A/  V roce 1895
 • B/  V roce 1933
 • C/  V roce 1915

16. Jaká je hranice rychlosti, po jejímž překročení lze vlak považovat za vysokorychlostní

 • A/  250 km/h
 • B/  160 km/h
 • C/  Liší se v jednotlivých zemích

17. Kdy byl postaven první moderní katamarán

 • A/  V roce 1947
 • B/  V roce 1892
 • C/  V roce 1960

18. Jak je dlouhý podzemní tunel spojující Francii a Anglii, který byl slavnostně otevřen 6.května 1994

 • A/  100 km
 • B/  150 km
 • C/  50 km

19. Kdo objevil radioaktivitu neboli radioaktivní rozpad (souhrn jevů, při nichž se atomové jádro rozpadá a mění se přitom v jiné, stabilnější jádro)

 • A/  Antonie Henri Becquerel
 • B/  Max Planck
 • C/  Ernest Rutheford

20. Kdy byl postaven první mrakodrap

 • A/  V roce 1921
 • B/  V roce 1883
 • C/  V roce 1864

21. Kdo pro Evropu vynalezl tisk pomocí pohyblivých liter

 • A/  Johann Gutenberg
 • B/  Aldo Manuzio
 • C/  Peter Schoeffer

22. Co vynalezl v roce 1752 americký učenec , vědec, spisovatel a politik Benjamin Franklin

 • A/  Bicykl
 • B/  Bleskosvod
 • C/  Anténu

23. Kdo vynalezl okolo roku 1930 první zařízení na rychlé zmrazení potravin

 • A/  Clarence Birdseye
 • B/  Firma Findus
 • C/  Roald Amundsen

24. Kdy a kde se uskutečnilo první volání mobilním telefonem

 • A/  V roce 1921 v Detroitu
 • B/  V roce 1973 na Manhattanu
 • C/  V roce 1979 v Japonsku

25. Jak se jmenuje přístroj, který měří napětí elektrického proudu

 • A/  Voltmetr
 • B/  Intenzimetr
 • C/  Ampérmetr

26. Jaká je jednotka elektrického odporu

 • A/  Farad
 • B/  Ohm
 • C/  Joule

27. Kdo vynalezl rozhlasové vysílání

 • A/  Guglielmo Marconi
 • B/  Reginald Fessenden
 • C/  Nikola Tesla

28. Italové vstoupili do dějin mnoha významnými objevy např. vynalezli stroj na hedvábí. Kterou z následujících  věcí však nenavrhl Ital

 • A/  Paroloď
 • B/  Křídlový člun
 • C/  Baterii

8adbd7433fcd68646b97410b0e126533

Odpovědi: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 8C, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14C, 15A, 16C, 17A, 18C, 19A, 20B, 21A, 22B, 23A, 24B, 25C, 26B, 27B, 28A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *