Hravá matematika

Hravá matematika

Je počítání váš koníček? A jste v tom dobří? Můžete si to vyzkoušet.

A/

 Z obsypané jabloně sklidí její majitel první den 1 jablko, druhý den 2 jablka, třetí den 4 jablka, čtvrtý den 8 jablek…. Všechna jablka sklidí za 30 dní. Kdy bude mít doma přesně polovinu úrody?

B/

Pro jaké pětimístné číslo platí, že v případě, když před něj napíšeme číslo jedna, dostaneme číslo třikrát menší, než když napíšeme 1 za toto číslo?

C/

Na levé straně jsou domy označené lichými čísly od 1 do 19, na pravé straně sudými čísly od 2 do 14. Kolik domů stojí celkem v ulici?

D/

Které číslo je po vynásobení 3 rovno 75% ze 100 ?

E/

Meteorologové zjistili a statistikové spočítali, že během jednoho měsíce bylo následující počasí: 95% dní bylo oblačno, 85% dní bylo chladno, 75 % dní byla mlha, 65% dní bylo bezvětří. V kolika procentech dní bylo oblačno, chladno, mlha i bezvětří zároveň?

F/

Jestliže vynásobíme počet stran kostky  počtem jejích rohů, jaký dostaneme výsledek?

G/

Všechny děti z jedné vesnice se po škole věnují sportu. Devatenáct jich hraje fotbal, sto dvacet jich chodí plavat a čtyřicet hraje fotbal i chodí plavat. Kolik dětí žije ve vesnici?

H/

Součet čísel na protilehlých stranách hrací kostky je vždy stejný. Jaký?

CH/

Jaký je součet čísel XL a LX, počítáme-li v římských číslicích?

I/

Při divadelním představení zůstala v sále pro 216 diváků dvě sedadla ze tří neobsazená. Kolik osob sedělo v divadle?

J/

Kolik je 1 000³ ? Je to 100 milionů nebo 10 miliard či 1 miliarda?

K/

Součet věku pěti přátel se rovná 48. Jaký bude součet jejich věku za 10 let?

L/

Na sympozium bylo pozváno 15 významných právníků. Před jednáním si každý právník podá ruku se svými kolegy. Kolikrát si všichni právníci celkově podají ruku?

M/

Jeden a půl mravenečníka sežere za jednu a půl minuty jednoho a půl mravence. Kolik mravenečníků sežere za 30 minut 60 mravenců?

N/

Průměrný věk tatínka, maminky a syna činí 30 let. Tatínek je o čtyři roky starší než maminka a syn dosáhne za čtyři roky zletilosti. Jaký je součet jejich roků? (Může mu být 89 nebo 90 či 92 let.)

O/

Poničený most přes hlubokou a rozvodněnou řeku se zhroutí za 17 minut. Na jednom břehu stojíte vy a tři vaši přátelé. Všichni se musíte dostat na druhou stranu, ale poničená konstrukce je příliš chatrná a neunese víc než dva lidi najednou. Všechno je ještě navíc komplikované v tím, že je hluboká noc a k dispozici máte pouze jednu baterku. A bez světla se most přejít nedá. Dva z vás jsou sportovci a mají skvělou formu, takže jeden dokáže přeběhnout most za 1 minutu a druhý za 2 minuty. Druhá dvojice je na tom o poznání hůře. První z nich se  zvládne dostat na druhou stranu za 5 minut, druhému to trvá dokonce 10 minut. Stihnete se všichni dostat na druhý břeh, než most spadne?

P/

Mitzi dnes může utratit 800 dolarů. Za oblečení utratí dvě pětiny z této částky, za šperky utratí 0,425 z 800 dolarů a vypíše šek na 240 dolarů za nové hodinky. Jaká je její finanční situace na sklonku dne?

Q/

Všichni cestující se stejným dílem podělili o náklady za pronájem soukromého železničního vagonu. Vůz má sedadla pro 40 cestujících a celkový účet činil 70,37 dolarů. Kolik sedadel nebylo obsazeno?

R/

Vydělte 800 jednou čtvrtinou a přičtěte 5. Kolik je výsledek?

S/

Kolik různých mužstev o 11 hráčích lze sestavit z 15 členů sportovního klubu?

 T/ Kolik hodů je v průměru zapotřebí při házení běžnou šestibokou kostkou, než alespoň jednou padne každé ze šesti čísel?

a) 10

b) 15

c) 20

d) 25

e) 30

U/

Kolik je minut před desátou hodinou, když o 90 minut později bude právě tolik minut po jedenácté?

V/

„Kolik váží ten pytel rýže?“ zeptal jsem se prodavače. „Váží 128 liber děleno polovinu jeho váhy,“ odpověděl. Kolik vážil pytel?

W/

3 jablka + 4 banány stojí 29 korun. 1 jablko + 8 banánů stojí 43 korun. Kolik stojí jeden banán?

X/

Kolik ukazují ručičky na ciferníku, jestliže čas, který uplynul od poledne, tvoří třetinu času, který uplyne do půlnoci?

 

gif-bestpage-sk-42

Odpovědi:

A/  Přesně polovinu úrody budete mít doma 29. den

B/  Správným číslem je 42857

C/ Správná odpověď je  17  

D/ Správná odpověď je  30, početně zapsáno:  ? x 3= 75% ze 120

E/ Správná odpověď zní: 95%- (100%-65%) = 20% dní bylo oblačno, chladno, mlha a bezvětří zároveň

F/ Správná odpověď je 48

G/ Správná odpověď je 170

H/ Správná odpověď je 7

CH/ Správná odpověď je C (XL je 40 a LX je 60 tedy 40+60=100= C)

I/ Správná odpověď je 72

J/ Správná odpověď je  jedna miliarda

K/ Správná odpověď je 98 ( počet přátel krát deset + současný věk tedy 50+48=98)

L/ Správná odpověď je 105x  (  tedy 15x (15-1) :2)

M/ Správná odpověď je 3 mravenečníci (Jeden mravenečník žere  jednoho mravence jednu a půl minuty, protože na čase se nic nemění. Za třicet minut tedy sežere jeden mravenečník 20 mravenců, protože 30:1,5 =20.  K sežrání 60 mravenců musí být tři mravenečníci)

N/ Správná odpověď je 90 (Synovi je tedy 14 let, takže  90-14=76,  tatínek je o čtyři roky starší než maminka , takže  (76+4):2= 40, tatínkovi je 40 let, mamince 36 let a synovi 14 let)

O/ Nejdříve přeběhnou lávku dva sportovci a ten rychlejší se vrátí(2 minuty tam a jedna minuta zpět = 3 minuty). Pak dá baterku „loudalům“, kteří přejdou lávku spolu (tedy 10 minut). Na druhém břehu dají baterku sportovci, který se vrátí pro kolegu (2 minuty). Spolu pak přeběhnou lávku (také 2 minuty).  Celkem jim to trvá 17 minut, takže odpověď zní  ANO (i když to mají „s fousem“)

P/ Minus 100 dolarů

Q/ Třicet jedna lidí platí každý 2,27. Neobsazeno tedy bylo 9 lidí

R/ 3205

S/ 1365

T/ b) 15

U/ 15 minut

V/ 16 liber ⇒(128:8)= 16

W/ 1 banán stojí 5 korun

X/ Je přesně 15:00 hodin

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *