Kvíz Pyramidy

 Kvíz: Co víte o pyramidách?

1. Která z pyramid v Gíze je nejstarší?

 • A/  Cheopsova
 • B/  Džoserova
 • C/  Rachefova

2. Podle Herodota se na stavbě Cheopsovy pyramidy, kterou tvoří přes dva miliony kamenných bloků, podílelo

 • A/  50 000 lidí
 • B/  80 000 lidí
 • C/  100 000 lidí

3. Zřejmě nejstarší pyramida ve Střední Americe vznikla kolem roku 1 000 př. n. l. a v  sídle La Venta na území dnešního Mexika ji postavili

 • A/  Aztékové
 • B/  Mayové
 • C/  Olmékové

4. Egyptské pyramidy se původně ve slunečním světle leskly jako zrcadlo, neboť  je pokrývala vrstva

 • A/  Zlata
 • B/  Leštěného vápence
 • C/  Mramoru

5. Počet núbijských pyramid vystavěných v éře království Kuš na území dnešního Súdánu se pohybuje kolem

 • A/  80
 • B/  150
 • C/  250

6. S výškou 66 m a základnou o rozměrech 450 x 450 m  má největší objem na světě

 • A/  Cheopsova pyramida v Egyptě
 • B/  Velká pyramida v Cholule v Mexiku
 • C/  Pyramida Gebel Barkal v Núbii

7. K nejznámějším čínským pyramidám patří tzv. Generálova hrobka. Byla objevena před

 • A/  103 lety
 • B/  303 lety
 • C/  703 lety

8. Který panovník nechal jako první postavit pyramidu, byť v ní jeho tělo nikdy nespočinulo?

 • A/  Sechemchet
 • B/  Džoser
 • C/ Tutanchamon
 • D/  Ramesse I.

9. Co se stalo s kameny ze ztracené pyramidy?

 • A/ Ve 12. století je odvezli křižáci
 • B/  Byly použity při výstavbě zavlažovacího systému na Nilu
 • C/  Byla z nich postavena konkurenční Chefrenova pyramida
 • D/  S jejich pomocí vyrostla nová stavení v Káhiře

10. Pyramidy jsou jedním ze sedmi divů světa. Která z následujících staveb však do nich nepatří?

 • A/  Vysuté zahrady Semiramidiny
 • B/  Babylonská věž
 • C/  mauzoleum v Halikarnassu
 • D/  Artemidin chrám v Efesu

11. Fascinující socha s hlavou člověka a tělem lva stojí u velkých pyramid v Gíze. Předpokládá se, že tato socha , tzv. Velká sfinga, vznikla za vlády faraona Rachefa kolem roku 2500 př.n.l. Jak je tato socha vysoká?

 • A/  17 metrů
 • B/  20 metrů
 • C/  23 metrů
 • D/ 26 metrů

12. Jedním z nejzásadnějších objevů starého Egypta byl nález Rosettské desky. Jde o desku z černého čediče (bazaltu) popsanou dvojjazyčným nápisem, zaznamenanými třemi různými druhy písma a vyjadřujícím tři verze téhož textu.  Artefakt byl nalezen v roce 1799 v západní části delty Nilu. Tento nález sehrál klíčovou roli při rozluštění egyptského písma. Jaká tři písma na desce byla?

 • A/  hieroglyfy, klínové písmo a latinka
 • B/  hieroglyfy, chetitské písmo a řecké znaky
 • C/  hieroglyfy, démotické písmo, řecké znaky
 • D/  hieroglyfy, klínové písmo a řecké znaky

104

Odpovědi:  1A, 2C, 3C, 4B, 5C, 6B, 7A, 8B, 9D, 10 B, 11B, 12C

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *