Velká Arkána

 

 

Karty Velké Arkány

IMG_0030_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_11_38IMG_0033_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_24_35IMG_0036_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_35_13IMG_0037_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_36_02IMG_0048_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_54_12IMG_0049_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_55_09IMG_0001IMG_0002IMG_0010IMG_0011IMG_0020IMG_0019_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_30_09IMG_0018_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_28_57IMG_0025_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_40_25IMG_0026_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_41_26IMG_0033IMG_0032IMGIMG_0002IMG_0005IMG_0017IMG_0011

Karta Velké Arkány

Symbolická mytická postava

Charakteristika karty

blázen

Dionýsos syn boha Dia

Nový záměr v hlavě, nápad (možná bych mohl…)

mág

Hermés bůh kouzel a pocestných

První krok k uskutečnění záměru (koupit cihly, dát žádost…)

císařovna

Démétér bohyně plodnosti

Úspěch, prosperita, růst především po duševní stránce

císař

Zeus/Die nejvyšší z bohů

Úspěch především v oblasti financí, práce a politiky

velekněžka

Persefona bohyně podsvětí

Zasévá semínka změn, která pochopíme později

velekněz

Cheirón

Učí se chápat bolest a soucit

milenci

Princ Paris

Rozhodnutí, volba mezi hlavou a srdcem

vůz

Arees bůh války

Pokrok a zdolávání těžkých situací

střídmost

Iris bohyně duhy

Něco spěje k postupu a prohloubení

spravedlnost

Pallas Athéna bohyně moudrosti

Formování ega,uvědomění si svého já

síla

Héraklés

Najít v sobě sílu něco udělat nebo naopak neudělat

poustevník

Kronus bůh času

Období samoty a rozjímání

kolo štěstí

Moiry bohyně osudu

Osud, zásah zvenčí

viselec

Titán Prométheus

Nutnost se dobrovolně odevzdat zkušenosti či situaci

smrt

Hádés bůh podsvětí

Něco končí aby mohlo začít něco nového

ďábel

Pan bůh lesů a pastvin

Karta zotročení, závislosti, chtíče, upřednostňuje fyzické požitky před duševními

věž

labyrint krále Minóa

Hodnoty minulosti musí bolestivě padnout, konec jistoty a stability

hvězda

Umělá žena Pandóra

Nadějné vyhlídky a nezbytná víra v lepší zítřky

měsíc

Hékaté bohyně měsíce

Představivost, snění a fantazii, cesta do nitra duše

slunce

Aopllón bůh Slunce

Moudrost a vědomého pochopení

soud

Mág Hermés, bůh

Karma, vzkříšení a obnovení

svět

Hermafrodita

Sjednocení těla a duše, ukončení jednoho cyklu, počátek nového

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Co je to Tarot

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

zdroje , ze kterých tento článek čerpal jsou:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *