Malá Arkána

Malá Arkána

Čtyři karetní barvy Tarotu, které jsou symbolizované poháry, holemi, meči a pentakly, popisují různé zkušenosti  ve čtyřech životních sférách. Každá barva Malých Arkán je rozdělena do dvou skupin. Esa až desítky popisují zkušenosti všedního dne. Čtyři královské barvy (Páže, Rytíř, Královna a Král) ztělesňují lidské charakterové typy (struktura lidské osobnosti).

Poháry:

 • odpovídají živlu vody, z níž povstal veškerý život
 • voda neustále plyne, uniká a neustále se mění její tvar- podobně je tomu i s city, které poháry představují
 • city se proměňují v závislosti na situace
 • 14 karet pohárů tedy popisuje vývoj citů během celého lidského života
 • Eso-desítka pohárů popisuje báje o Erótovi a Psyché, což je milostný příběh odrážející všechna stádia a základní zkušenosti ve vztazích

Hole:

 • odpovídají živlu ohně, který vznikl podle bájí z ničeho, aby proměňoval vše, čeho se dotkne
 • oheň je nestálý, neustále mění svou formu
 • hole umí dát svým představám fyzickou formu a jako kouzelná hůl Mága dokážou proměnit sny na předměty hmotného světa
 • 14 karet holí popisuje vývoj představivosti a tvůrčího myšlení
 • Eso-desítka holí vypráví mýtus o Iásonovi a Zlatém rounu, kde musí zvítězit tvůrčí duch nad všemi omezeními hmoty

Meče:

 • odpovídají živlu vzduchu
 • vzduch je neviditelná substance, podobně jako je neviditelný Olymp se svými bohy, a přesto právě zde vznikly všechny zákony světa
 • meče symbolizují mysl, myšlení a různé úrovně rozumu
 • 14 karet mečů popisuje vývoj racionálního myšlení, neboli rozumu, nejen s jeho přednostmi, ale i nástrahami, které mohou o rozum člověka připravit
 • Eso-desítka mečů vypravuje báji o Orestovi a prokletí rodu Átreů, jež je příběhem, který v sobě skrývá lidskou mysl. Jsou zde nastíněny konflikty, hádky i usmíření, je zde konfrontován mravní zákon a nejhlubší lidské principy.

Pentakly:

 • odpovídají živlu země
 • země, to je bájná hlína, ze které podle báje vznikl první člověk a do hlíny se zase každý člověk po smrti vrátí
 • hlína ztělesňuje archetyp veškeré hmoty
 • 14 karet pentaklů popisuje vývoj našeho vztahu k hmotnému světu
 • Eso-desítka pentaklů nás provede mýtem o Daidalovi, který se zrodil do nedokonalého těla a musel se naučit mnoho dovedností ve světe hmotných forem

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ 

Co je to Tarot

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

eso pohárů-desítka pohárů

zdroje , ze kterých tento článek čerpal jsou:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Edit

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *