Hádanky

Hádanky a kvízy

Související obrázek

Všechny odpovědi  na následující hádanky a kvízy najdete na konci této stránky.

1.   Hádanka: Z obsypané jabloně sklidí její majitel první den 1 jablko, druhý den 2 jablka, třetí den 4 jablka, čtvrtý den 8 jablek…. Všechna jablka sklidí za 30 dní. Kdy bude mít doma přesně polovinu úrody?

2.  Hádanka:  Pro jaké pětimístné číslo platí, že v případě, když před něj napíšeme číslo jedna, dostaneme číslo třikrát menší, než když napíšeme 1 za toto číslo?

3.  Hádanka:  Pan Novák každé pondělí, úterý a středu lže. Pan Novotný lže každý čtvrtek, pátek a sobotu. Jednou se potkali a pan Novák řekl: „Včera jsem lhal“. Pan Novotný odpověděl . „Já taky“. Jaký byl den, když se potkali?

4.  Hádanka:  Na levé straně jsou domy označené lichými čísly od 1 do 19, na pravé straně sudými čísly od 2 do 14. Kolik domů stojí celkem v ulici?    A/ 19     B/ 18      C/ 17      D/  16

5. Hádanka: Pět kamarádů – Jana, Karel, Libor, Mirka a Nela- se opět chystá začít studovat na vysoké škole. Každý z nich bydlí na jiném podlaží koleje a jde do jiného ročníku. Jen v jednom případě se shoduje podlaží, na kterém dotyčná osoba bydlí, s ročníkem, do něhož nastupuje. Do kterého ročníku půjde Nela?

 • Dívka bydlící ve 3. podlaží není Nela a studovat začne 4. ročník
 • Do 3. ročníku půjde Libor
 • Jana bydlí v 5. podlaží, ale nejde do 5. ročníku
 • Libor nebydlí ve 2. podlaží
 • Karel bydlí ve 4. podlaží

6.  Hádanka: Několik kamarádů se sešlo na bowlingu a celkem odehráli dvě hry. Určete pořadí všech hráčů v obou hrách.

 • Patrik porazil Ondřeje v obou hrách.
 • Šimonovi se také dařilo a porazil v obou hrách Lukáše.
 • Ten, který celkově vyhrál první hru, skončil ve druhé hře až druhý.
 • Šimon celkově vyhrál druhou hru.
 • Lukáš porazil Ondřeje v první hře.
 • Žádný z hráčů se v obou hrách neumístil na stejné pozici.

 7.  Kvíz: Co víte o pyramidách?

1. Která z pyramid v Gíze je nejstarší?

a) Cheopsova

b) Džoserova

c) Rachefova

2. Podle Herodota se na stavbě Cheopsovy pyramidy, kterou tvoří přes dva miliony kamenných bloků, podílelo:

a) 50 000 lidí

b) 80 000 lidí

c) 100 000 lidí

3. Zřejmě nejstarší pyramida ve Střední Americe vznikla kolem roku 1 000 př. n. l. a v  sídle La Venta na území dnešního Mexika ji postavili:

a) Aztékové

b) Mayové

c) Olmékové

4. Egyptské pyramidy se původně ve slunečním světle leskly jako zrcadlo, neboť  je pokrývala vrstva:

a) zlata

b) leštěného vápence

c) mramoru

5. Počet núbijských pyramid vystavěných v éře království Kuš na území dnešního Súdánu se pohybuje kolem:

a) 80

b) 150

c) 250

6. S výškou 66 m a základnou o rozměrech 450 x 450 m  má největší objem na světě:

a) Cheopsova pyramida v Egyptě

b) Velká pyramida v Cholule v Mexiku

c) pyramida Gebel Barkal v Núbii

7. K nejznámějším čínským pyramidám patří tzv. Generálova hrobka. Byla objevena před:

a) 103 lety

b) 303 lety

c) 703 lety

8.  Kvíz: Co si kdo dal?

Jan, Šimon a Martin si zaskočili na něco sladkého. Každý si objednal jiný zákusek (laskonka, rakvička a štrúdl) a k němu jiný nápoj (čaj, káva, mléko). Kdo si co poručil, když víme, že:

 • Jan si nedal štrúdl
 • Ten, kdo si dal laskonku, pil čaj
 • Martin si nedal laskonku
 • Ten, který měl rakvičku, nepil mléko
 • Jan nepil čaj

9.  Kvíz:  Tak jak znáte historii? Můžete si to vyzkoušet na tomto testíku. Přiřaďte správně objekt k architektonickému slohu.

1/ rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu              A/ renesance

2/ dům u Černé Matky Boží v Praze                      B/ pseudobaroko

3/ hrad Kost                                                              C/ Kubismus

4/ Schwarzenberský palác v Praze                      D/ funkcionalismus

5/ dům Tivoli v Brně                                                 E/ minimalismus

6/ Strakova akademie v Praze                               F/ rondokubismus

7/ vila Tugendhat v Brně                                        G/ románský

8/ knihovna Filozofické fakulty MU v Brně         H/ secese

9/ hospital Kuks                                                        I/ gotika

10/ krematorium v Pardubicích                             J/ baroko

10. Hádanka:  Máte dvě mince, které mají dohromady hodnotu 3 Kč. Jedna z nich ale není koruna. Jaké to jsou mince?

11. Hádanka:   Ve filmu Smrtonosná past měl Bruce Willise deaktivovat bombu, na jejíž zrušení potřeboval přesně 4 galony vody. On měl ale k dispozici pouze nádoby na 5 galonů a 3 galony. Přesto to Bruce Willise zvládl vyřešit za několik sekund . Dokážete to také?

12. Hádanka:    Do horské chaty, která má 12 pokojů, přišlo 13 turistů s požadavkem, že chce každý mít svůj vlastní pokoj. Správce se chvilku zamyslel a pak požádal třináctého hosta, aby chvíli počkal s dalším hostem v pokoji číslo 1. Pak do pokoje č.2 poslal třetího hosta, do pokoje 3. poslal čtvrtého hosta, do pokoje č.4 poslal pátého hosta atd. až do pokoje č.11 zavedl dvanáctého hosta. Pak se vrátil do pokoje č. 1 a třináctého hosta ubytoval v pokoji č.12. Měl opravdu každý host svůj pokoj sám pro sebe?

13. Hádanka:  Jaké písmeno patří místo otazníku?                S – P – P – O – P – ?– L

14. Hádanka:   Vědec musí pracovat se třemi nebezpečnými viry, ale k dispozici má jen dvě rukavice (jo, to jo naše české zdravotnictví). Každý vir  by  jej při přímém kontaktu s pokožkou nakazil nevyléčitelnou nemocí, nesmí se tedy žádného vzorku dotknout holou rukou, ale prozkoumat musí všechny tři.  Na manipulaci se vzorkem mu stačí jedna ruka, tedy i jedna rukavice. Viry rovněž nesmějí během zkoumání  přijít do vzájemného kontaktu, protože okamžitě zmutují. Po prozkoumání všech virů vědec rukavice bezpečně zničí. Poradíte vědci, jak na to? Zvládne to?

15. Kvíz:  Co víte o éře nacismu?

1. Pozdrav zdviženou pravicí převzali nacisté z dob:

a) starověkého Egypta

b) starověkého Říma

c) napoleonských válek

2. Vylidněnou židovskou čtvrť jistého města plánovali nacisté zachovat jakožto „exotické muzeum vyhynulé rasy“. O jaké město šlo?

a) o Paříž

b) O Varšavu

c) O Prahu

3. Která známá osobnost z módního světa působila jako nacistický špion?

a) Ralph Lauren

b) Coco Chanel

c) Yves Saint- Laurent

4. Po vítězství ve druhé světové válce hodlali nacisté přeměnit Moskvu na:

a) gigantická jezera

b) obilná pole

c) obří pracovní tábory

5. Nacisté se pokoušeli „léčit“ mužskou homosexualitu tím, že gaye nutili:

a) pít chemický koktejl obsahující uklidňující drogy

b) sledovat divadelní představení upozorňující na zhoubnost homosexuality

c) mít pohlavní styk se ženami

6. Který herec ztvárnil hlavní roli ve snímku Diktátor z roku 1940, parodující nacistický režim?

a) Humphrey Bogart

b) Charles Chaplin

c) Orson Welles

16. Hádanka:  Rodiče mají 7 dětí. Polovina z nich jsou chlapci. Jak je to možné?

17. Hádanka:  Poznáte z následujících vět, jaké je to přísloví? Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím okolních tvorů hodnoceny nepříznivě. 

18. Hádanka:  Je-li dnes čtvrtek, pak je pravda, že:

a/ předevčírem bylo úterý

b/ pozítří bude neděle

c/ dva dny po včerejšku bude sobota

19. Hádanka:   Které číslo je po vynásobení 3 rovno 75% ze 100 ?

početně zapsáno:  ? x 3= 75% ze 120

 Výsledek obrázku pro otazník

Správné odpovědi na předchozí hádanky a kvízy:

1.   Hádanka:  Přesně polovinu úrody budete mít doma 29. den

2.  Hádanka:  Správným číslem je 42857

3.  Hádanka:  Dotazovaným dnem je čtvrtek

4.  Hádanka:  Správná odpověď je   C/17  

5. Hádanka:   Nela půjde do druhého ročníku

6.  Hádanka: Správné pořadí

Jméno Pořadí v první hře Pořadí v druhé hře
Patrik 1 2
Šimon 2 1
Ondřej 4 3
Lukáš 3 4

 7.  Kvíz:  Správné odpovědi na otázku „Co víte o pyramidách“ zní:        1a, 2c, 3c, 4b, 5c, 6b, 7a

8.  Kvíz:  Správné odpovědi na otázku „Kdo si co dal“ zní:

Jan = rakvička=káva

 Šimon = laskonka = čaj

 Martin = štrúdl = mléko

9.  Kvíz: Správné odpovědi na otázku „Jak znáte historii“ zní:

1-G, 2-C, 3-I, 4-A, 5-H, 6-B, 7-D, 8- E, 9-J, 10-F

 10. Hádanka:  Je to chyták. Hra se slovy. Bylo řečeno, že jedna ze  tří mincí není koruna, ale nebylo řečeno, že ani jedna z mincí není koruna!  Znamená to tedy, že ta druhá mince korunou být může. Takže správná odpověď zní:  Máte  jednu korunu a jednu dvoukorunu

11. Hádanka:  Správná odpověď zní: Bruce Willise naplnil nádobu na pět galonů, z ní přelil vodu do nádoby na tři galony. Zbyly mu tak dva galony vody. Ty přelil do tří galonové nádoby, kterou předtím vyprázdnil. Znovu naplnil velkou  nádobu na pět galonů vody a doplnil z ní předchozí, skoro zaplněnou nádobu na tři galony (Měl tam již dva galony vody, vešel se mu tam tedy nyní pouze jeden galon vody). Ve velké nádobě na pět galonů mu tak nyní zůstalo přesně čtyři galony vody. No, nebylo to tak těžké, že?

 12. Hádanka:    Odpověď zní: samozřejmě, že neměl každý host svůj pokoj sám pro sebe. Pokud jste všímaví, tak jste určitě rychle zjistili, že správce poslal do pokoje č.2 třetího hosta, ale kde nám zůstal host druhý?

13. Hádanka:  Odpověď zní: Z  (jsou to počáteční písmena písničky „Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku“)

 14. Hádanka:  Postup vědce je následující:  na jednu ruku si navlékne obě rukavice  a prozkoumá první vzorek. Horní rukavici si sundá a odloží na bezpečné místo. Prozkoumá druhý vir. Pak si nasadí  odloženou rukavici, ovšem naruby, tedy virem dovnitř. Narazí na sebe sice dva viry, které zmutují, ale to nevadí, protože už jsou prozkoumané. Poté, co vyšetří třetí vir, vědec obě rukavice zničí.

15. Kvíz:   Správné odpovědi na otázku „Co víte o éře nacismu“ zní:  1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b

16. Hádanka:  Správná odpověď zní: Protože jsou všechny děti pouze  chlapci

17. Hádanka:  Poznali jste  přísloví?  Odpověď zní: Host třetí den smrdí.

 18. Hádanka:  Správné odpovědi zní: a/předevčírem bylo úterý

19. Hádanka:  Správná odpověď početního úkolu zní: 30

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *