Nádory nosohltanu

Nádory nosohltanu

Nádor ( rakovina), je nekontrolovatelné  bujení tkáně. Může být benigní (nezhoubné) nebo maligní (zhoubné).  Benigní nádory se vyznačují  tím, že rostou pomalu, kompaktně a nešíří se. Bývají ostře ohraničené od okolí, často jsou opouzdřené, pouzdro vzniká v důsledku roztlačení okolních tkání. Nezakládají metastázy.  Nádory maligní se obvykle vyznačují  tím, že jsou neostře ohraničené, šíří se, v parenchymu (vlastní funkční tkáň některých orgánů, která je pro každý orgán specifická) se častěji objevují nekrózy. Jejich růst bývá častěji překotný, histologicky se s rozvojem nádorového onemocnění může postupně ztrácet podobnost s výchozí tkání. Typickými vlastnostmi těchto nádorů jsou: rychlý růst, šíření se do okolí, často recidivují (vrací se), zakládají metastázy (tvoří druhotná ložiska) a mají kachektizující vliv (pacient hubne).

A/ Benigní nádory nosohltanu

Nejčastějším nezhoubným nádorem nosohltanu je juvenilní angiofibrom (bazální fibroid, juvenilní fibrom nosohltanu), který se vyskytuje u mužů do 20 let věku. Nejčastější dobou výskytu je prepubescence (6-11 let). Nádor se projevuje omezeným dýcháním nosem, protože postupně obturuje (uzavře)  choany (vnitřní nozdra, je to párový otvor, ve kterém dutina nosní přechází v nosohltan)  a nosní dutiny, dále pozorujeme rhinophonii (zvýšená nosovost hlasu), bolesti hlavy, poruchu ventilační funkce tuby a krvácení z nosu. Nádor vyrůstá z masivu klínové kosti a je složen z vaziva a bohaté cévní složky. Ač jde biologicky o benigní (nezhoubný) nádor, svým agresivním růstem může způsobovat destrukci skeletu baze lební i obličeje. Diagnóza se stanoví na základě zadní rhinoskopie, nebo detailněji pomocí epifaryngoskopie. Základní projekce lebky se doplňují o tomografické vyšetření, angiografii a CT. Pro možnost velkého krvácení se nedoporučuje provádění probatorní excize. Léčba se soustředí na operační odstranění tumoru, nejčastěji transethmoidální, transmaxillární  či transpalatinální cestou. Je vhodné provést těsně  před výkonem embolizaci cévního řečiště tumoru částečkami Gelasponu nebo jiné vhodné látky. Recidiva onemocnění je asi ve 20%, po pubertě se často recidivy již neobjevují.

B/ Maligní nádory nosohltanu

Mezi maligní nádory nosohltanu patří nejčastěji dlaždicobuněčný karcinom, následují diferencované i nediferencované karcinomy, anaplastický karcinom Schminckeho lymphopiteliom, maligní lymfomy Hodgkinského i non-Hodgkinské. Muži bývají postiženi dvakrát častěji než ženy. Příznaky vyplývají z lokalizace tumoru. Nemocní přicházejí k lékaři pro zhoršení nosního dýchání, bolesti hlavy, krvácení z nosu, poruchy sluchu, které vyplývají z tlaku tumoru na ústí Eustachovy tuby. Asi v 90% bývají postiženy metastázami regionální krční uzliny. Často přichází nemocný pro zvětšení krčních uzlin a tumor, který byl nepříznakový, je objeven až při klinickém vyšetření (každý nemocný se zvětšenou krční uzlinou musí být kompletně vyšetřen otolaryngologem!).  V pokročilých či zanedbaných případech může být patrna paréza (obrna, ochrnutí) okohybných nervů, neuralgie trigeminu (bolest trojklanného nervu), metastázy do jater a plic. Diagnóza se stanovuje při klinickém vyšetření přední a zadní rinoskopií, doplněné o zvětšovací epifaryngoskopii. Provádí se probatorní excize (vyříznutí nebo vytnutí vzorku z operovaného orgánu během chirurgického zákroku), abraze (mechanické obrušování) v oblasti ústí tuby  a fossa Rosenmulleri .

 

Při podezření na tumor se indikuje provedení základních projekcí na bazi lební, CT ev MR.

Terapie maligních nádorů nosohltanu se soustředí na kombinovanou léčbu radio a chemoterapeutickou ve spolupráci s onkologií. Pokud jsou prokázány metastázy do krčních uzlin, provádíme blokovou resekci uzlin. Pětileté přežití je udáváno  u I. stadia u 30-50% pacientů.

Mohlo by Vás ještě zajímat:  http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=2372  nebo http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=995

Zdroj: kniha „Základy otorhinolaryngologie Masarykova univerzita fakulta lékařská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *