Úrazy nosu a paranasálních dutin

Úrazy nosu a paranasálních dutin

Poranění nosu mohou být izolovaná nebo sdružená s dalšími traumatickými změnami v oblasti obličeje a lebky. Izolovaná poranění většinou vznikají jako následek napadení a při sportu, sdružená vznikají při dopravních nehodách.

Poranění měkkých částí nosu vyžadují ošetření běžná jako na ostatních částech těla, při nutnosti sutury (sešití) se použije jemného šicího materiálu pro daný kosmetický výsledek. Při kousnutí zvířetem je nutno vyšetření k vyloučení infekční choroby (vzteklina).

Poranění nosního skeletu je jedno z nejčastějších v oblasti obličeje. Jde o fraktury (zlomeniny) nosních kůstek, nosní přepážky někdy spojené se zlomeninou frontální kosti či maxilly. pro diagnostiku je nutno provést rtg. snímek (důležité i pro účely regresní a pro pojišťovnu). Pokud je nalezena fraktura s dislokací kostních úlomků je nutno provést repozici, buď sevřením mezi prsty, nebo  za pomocí elevatoria, které je zasunuto do nosních dutin. Repozice (napravení, vrácení do původní pozice) se dějí buď v lokální anestezii nebo celkové anestezii. Po repozici nosních kůstek je nutné provést přední tamponádu a zevní fixaci pomocí sádrového obvazu.

Poranění obličejového skeletu  bývá nejčastěji u vážných dopravních úrazů a postihují jak měkké části obličeje, tak i kostěný skelet včetně poranění baze lební. poranění nemívá často zjevné zevní známky, o to závažnější mohou být nálezy v hloubce obličejové kostry zvláště u poranění frontobazálních. Podle rozsahu poranění je dělíme na uzavřená a otevřená. Rozsah poranění je dán i intenzitou působícího násilí. Při větším násilí vzniká tříštivá zlomenina s posunem úlomků kostí. Podle lokalizace dělíme zlomeniny na centrální a laterální. Centrální zlomeniny zahrnují zlomeniny nosu, postižení ethmoidálních dutin, čelní výběžky maxily a frontální kosti. Mezi laterální zlomeniny patří zlomeniny lícní kosti, zlomeniny spodiny orbity, oboustranné zlomeniny celého obličejového úseku a zlomeniny baze lební. Mezi příznaky poranění patří změny měkkých tkání obličeje, podkožní emfyzém, hematomy, povrchové exkoriace až tržně zhmožděné rány. Pokud lomná linie prochází přes oblast orbity, může být přítomné zhoršení vizu, diplopie, posun bulbu a omezení pohyblivosti očního bulbu, event. protruze.

Při poranění nosu je vzhledem k nervovému zásobení nosní sliznice dominujícím příznakem bolest. Časté je i celkem masivní krvácení. Při zlomenině nosních kůstek je častý otok, ve kterém nemusí být zlomenina patrná. Rozhoduje RTG snímek. Také při poranění cizím tělesem je častým příznakem právě krvácení.

Léčebné postupy se soustředí na prvotní opatření k zastavení krvácení a zabránění rozvoje traumatického šoku. Po klinické a rentgenologické diagnostice je nutná repozice zlomených částí a jejich fixace. Při nutnosti chirurgického zákroku pečlivě revidujeme otevřené rány a saturujeme kůži až po detailní revizi operačního pole. Poranění horní čelisti se řeší ve spolupráci se stomatologem a oftalmologem (pokud jde i o poranění orbity). Nemocnému jsou většinou podávána antibiotika jako prevence možné infekce a z nich vyplývající komplikace.

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu 

Vývojové poruchy nosu   

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Lidské tělo kuriozity

Jak poznat chřipku od nachlazení

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *