Nosní polypy

Nosní polypy

Polypi nasi, polyposis nasi = nosní polypy vznikají na podkladě chronického zánětu jako zvláštní druh pokročilé hyperplasie (zvětšení objemu buněk) nosní sliznice. Jsou to stopkaté, většinou mnohočetné útvary tvořené edematózním pojivem a kryté hladkou, většinou bledě šedavě zbarvenou slizniční výstelkou. Vyrůstají ze sliznice oblasti vývodů paranasálních dutin ve středním nosním průduchu, nebo do nosu prolabují  (posouvají se) při polypóze v dutinách kosti čichové nebo čelistní.  Zpočátku bývají lokalizovány jen ve středním nosním průduchu, později však obvykle vyplňují nosní dutinu v celém rozsahu. V patogenezi nosních polypů se kromě běžných chronických zánětů významně uplatňují i alergie. Nezřídka, zhruba ve 25% se s nimi proto setkáváme i při alergických rhinopatií a u nemocných s bronchiálním astmatem, nebo u dětí s mukoviscidózou.

Od mnohočetných polypů nosní dutiny je nutno odlišit méně časté solitární polypy choanální. Ty obvykle vyrůstají jednostranně z čelistní dutiny a dlouhou stopkou zasahují do choany nebo až do nosohltanu, který při pokročilejších stavech mohou i zcela vyplňovat.

Nosní polypy se vyskytují převážně u dospělých. K jejich hlavním příznakům patří ztížené dýchání až úplná nosní neprůchodnost, z toho mechanicky podmíněná porucha čichu, hlas má huhňavé zabarvení, jsou časté bolesti hlavy, zahlenění nosohltanu a v noci silné chrápání.

Diagnóza se opírá o správné zhodnocení anamnézy, provedení přední i zadní rhinoskopie a rtg. vyšetření paranasálních dutin.  Z hlediska diferenční diagnózy při jednostranném  výskytu polypů je nutno vyloučit především zhoubný nádor nebo chronické cizí těleso.

Léčba nosních polypů je chirurgická, a to pokud možno v celkové anestezii. Umožní se tím nejen spolehlivější odstranění polypů z dutiny nosní, ale při jejich recidivách i revize etmoidálních sklípků, odkud polypy velmi často vyrůstají. Pro chirurgickou terapii se využívá endonazální chirurgické techniky, která umožní při použití speciálního optického instrumentária dokonalý přehled v oblasti nosní dutiny, etmoidálních dutin a čelistní dutiny.

Prognóza: nosní polypy velmi často recidivují i po pečlivém chirurgickém odstranění. Přitom sklon k recidivám bývá zvláště nápadný, jestliže onemocnění vzniklo na alergickém podkladě.

8  6

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu 

Vývojové poruchy nosu   

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Úrazy nosu paranasálních dutin

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Lidské tělo kuriozity

Jak poznat chřipku od nachlazení

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *