Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a horních cest dýchacích nebývají časté a vyskytují se buď samostatně, nebo sdružené s dalšími anomáliemi.

  1. Na zevním nose k nim patří např. střední nosní píštěl (fistula nasi congenita), dále dermoidální cysta, mediální nebo laterální rozštěpy nosní spojené někdy i s rozštěpem rtu a tvrdého a měkkého patra. Zcela ojediněle i proboscis lateralis tzn. chobotnatý neluminizovaný výrůstek nahrazující jednu polovinu nosu.
  2. Do skupiny vrozených vad patří i atrezie nosního vchodu (vrozená neprůchodnost),které způsobují těžké funkční problémy. K tomuto typu vrozené vady řadíme i choanální atrezii jejíž oboustranný výskyt může životně ohrozit novorozence, protože narozené dítě nedovede dýchat ústy a je hned po porodu v těžké suffokaci (udušení). Řešení tohoto stavu je chirurgické.
  3. K další vývojové odchylce v oblasti nosních dutin patří výskyt meningokély nebo meningoencefalokély. Jejich podstatou je chybění části kostěné spodiny jámy lební, čímž dojde k hernizaci (vysunutí části orgánu mimo jeho přirozené místo otvorem ve struktuře ohraničující prostor jeho výskytu)  mozkových plen, nebo i části mozkové tkáně.
  4. S vývojovými poruchami nosu souvisí i většina vývojových poruch rtu a patra. Rozštěpové vady rtu a patra bývají relativně časté, vyskytují se zhruba u 1 promile bělošské populace. Rozštěpy jsou buď částečné nebo úplné, jednostranné nebo oboustranné. S nimi bývají přidružené rozštěpy patra ve střední čáře, nebo těsně vedle ní. Jednoduchý rozštěp je pouze kosmetickou vadou. Naopak úplný rozštěp rtu a patra je velkou překážkou při kojení dítěte, protože dochází k zatékání stravy do nosu, čímž je alternována nosní sliznice a je náchylnější k zánětům. Později bývá u této formy porušen vývoj chrupu a řeči. Na komplexním řešení se podílí plastická chirurgie v úzké spolupráci s otolaryngologem, foniatrem a stomatologem.

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu  

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Úrazy nosu paranasálních dutin

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Lidské tělo kuriozity

Jak poznat chřipku od nachlazení

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *