Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a paranasálních dutin

Vývojové poruchy nosu a horních cest dýchacích nebývají časté a vyskytují se buď samostatně, nebo sdružené s dalšími anomáliemi.

  1. Na zevním nose k nim patří např. střední nosní píštěl (fistula nasi congenita), dále dermoidální cysta, mediální nebo laterální rozštěpy nosní spojené někdy i s rozštěpem rtu a tvrdého a měkkého patra. Zcela ojediněle i proboscis lateralis tzn. chobotnatý neluminizovaný výrůstek nahrazující jednu polovinu nosu.
  2. Do skupiny vrozených vad patří i atrezie nosního vchodu (vrozená neprůchodnost),které způsobují těžké funkční problémy. K tomuto typu vrozené vady řadíme i choanální atrezii jejíž oboustranný výskyt může životně ohrozit novorozence, protože narozené dítě nedovede dýchat ústy a je hned po porodu v těžké suffokaci (udušení). Řešení tohoto stavu je chirurgické.
  3. K další vývojové odchylce v oblasti nosních dutin patří výskyt meningokély nebo meningoencefalokély. Jejich podstatou je chybění části kostěné spodiny jámy lební, čímž dojde k hernizaci (vysunutí části orgánu mimo jeho přirozené místo otvorem ve struktuře ohraničující prostor jeho výskytu)  mozkových plen, nebo i části mozkové tkáně.
  4. S vývojovými poruchami nosu souvisí i většina vývojových poruch rtu a patra. Rozštěpové vady rtu a patra bývají relativně časté, vyskytují se zhruba u 1 promile bělošské populace. Rozštěpy jsou buď částečné nebo úplné, jednostranné nebo oboustranné. S nimi bývají přidružené rozštěpy patra ve střední čáře, nebo těsně vedle ní. Jednoduchý rozštěp je pouze kosmetickou vadou. Naopak úplný rozštěp rtu a patra je velkou překážkou při kojení dítěte, protože dochází k zatékání stravy do nosu, čímž je alternována nosní sliznice a je náchylnější k zánětům. Později bývá u této formy porušen vývoj chrupu a řeči. Na komplexním řešení se podílí plastická chirurgie v úzké spolupráci s otolaryngologem, foniatrem a stomatologem.

Výsledek obrázku pro fistula nasi congenita Výsledek obrázku pro rozštěp rtu a patra  Výsledek obrázku pro meningomyelokéla

zdroj: kniha Základy otorhinolaryngologie Masarykova univerzita fakulta lékářská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *