Vyšetření nosu

Vyšetření nosu:

  1. Při vyšetření nosu začínáme vyšetřením zevního nosu aspekcí (celkovou prohlídkou), v případě potřeby i palpací (pohmatem). Zjišťujeme konfiguraci nosu, průběh linie nosního hřbetu, barvu kůže. Všímáme si vývojových odchylek ve tvaru a velikosti nosu. Palpačně vyšetřujeme nos při poranění, pátráme po možné krepitaci úlomků, event. emfyzému.
  2. Vchod nosní vyšetřujeme při lehkém ohnutí hrotu nosu palcem. Všímáme si průchodnosti nosních vchodů, sledujeme stav a barvu kůže. Nosní vchody mohou být zúženy zánětlivou infiltrací,tumorem, polypy, nádory nebo cizími tělesy.
  3. Nosní dutinu vyšetřujeme pomocí přední, střední a zadní rhinoskopie. Pro přední rhinoskopii používáme Hartmannovo zrcátko s krátkými branžemi, které se zavádějí přes vchod do nosní dutiny. pro vyšetření střední rhinoskopie používáme delší Killiánovo zrcátko, přitom však musíme provést povrchovou anestezii nosní sliznice. Zadní rhinoskopie se provádí použitím nahřátého zrcátka při vyšetření nosohltanu.
  4. Dále se vyšetřuje nosní průchodnost a také čich. Orientačně toto vyšetření provádíme pomocí lahviček s různými látkami jako je dehet, kafr,ocet aj. Přesněji pak vyšetřujeme čich pomocí olfaktometrem, což je přístroj s obličejovou maskou, který umožňuje dávkovat přesné množství určité látky a její koncentraci. nemocný pak udává, při jaké koncentraci látku cítí.
  5. Nosní dutiny pak lze přehlédnout detailně pomocí speciálního optického nástroje (tzv. optiky) = rhinoskopu. Jde o kovovou tyčinku o průměru 4 mm obsahující optické zařízení a okulár, která je po slizniční anestézii (tzv. anemizaci) zavedena do nosní dutiny.
  6. při diafanoskopii se prosvítí v temné místnosti čelní dutina tak, že se žárovka v obalu přiloží do vnitřního koutku očního a sleduje se charakter prosvícení dutiny. Můžeme tak vidět nápadnou asymetrii zářících dutin.
  7. Přesnější obraz nosu a dutin nám však ukáže rentgenové vyšetření nebo CT (tzv. zobrazovací metody).
  8. Punkcí dutiny se můžeme přesvědčit o obsahu v dutině. Běžně se provádí punkce maxillární dutiny.
3 Hartmannovo zrcátko a nosní optiky

 Anatomie nosu 

Vývojové poruchy nosu   

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Úrazy nosu paranasálních dutin

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Lidské tělo kuriozity

Jak poznat chřipku od nachlazení

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *