Vyšetření nosu

Vyšetření nosu:

  1. Při vyšetření nosu začínáme vyšetřením zevního nosu aspekcí (celkovou prohlídkou), v případě potřeby i palpací (pohmatem). Zjišťujeme konfiguraci nosu, průběh linie nosního hřbetu, barvu kůže. Všímáme si vývojových odchylek ve tvaru a velikosti nosu. Palpačně vyšetřujeme nos při poranění, pátráme po možné krepitaci úlomků, event. emfyzému.
  2. Vchod nosní vyšetřujeme při lehkém ohnutí hrotu nosu palcem. Všímáme si průchodnosti nosních vchodů, sledujeme stav a barvu kůže. Nosní vchody mohou být zúženy zánětlivou infiltrací,tumorem, polypy, nádory nebo cizími tělesy.
  3. Nosní dutinu vyšetřujeme pomocí přední, střední a zadní rhinoskopie. Pro přední rhinoskopii používáme Hartmannovo zrcátko s krátkými branžemi, které se zavádějí přes vchod do nosní dutiny. pro vyšetření střední rhinoskopie používáme delší Killiánovo zrcátko, přitom však musíme provést povrchovou anestezii nosní sliznice. Zadní rhinoskopie se provádí použitím nahřátého zrcátka při vyšetření nosohltanu.
  4. Dále se vyšetřuje nosní průchodnost a také čich. Orientačně toto vyšetření provádíme pomocí lahviček s různými látkami jako je dehet, kafr,ocet aj. Přesněji pak vyšetřujeme čich pomocí olfaktometrem, což je přístroj s obličejovou maskou, který umožňuje dávkovat přesné množství určité látky a její koncentraci. nemocný pak udává, při jaké koncentraci látku cítí.
  5. Nosní dutiny pak lze přehlédnout detailně pomocí speciálního optického nástroje (tzv. optiky) = rhinoskopu. Jde o kovovou tyčinku o průměru 4 mm obsahující optické zařízení a okulár, která je po slizniční anestézii (tzv. anemizaci) zavedena do nosní dutiny.
  6. při diafanoskopii se prosvítí v temné místnosti čelní dutina tak, že se žárovka v obalu přiloží do vnitřního koutku očního a sleduje se charakter prosvícení dutiny. Můžeme tak vidět nápadnou asymetrii zářících dutin.
  7. Přesnější obraz nosu a dutin nám však ukáže rentgenové vyšetření nebo CT (tzv. zobrazovací metody).
  8. Punkcí dutiny se můžeme přesvědčit o obsahu v dutině. Běžně se provádí punkce maxillární dutiny.

Výsledek obrázku pro hartmanovo zrcátko             Výsledek obrázku pro hartmanovo zrcátko

Výsledek obrázku pro rhinoskop   Výsledek obrázku pro rhinoskop

zdroj: kniha Základy otorhinolaryngologie Masarykova univerzita fakulta lékařská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *