Ototoxicita

Ototoxicita

Jde o toxické poškození sluchu jedovatými (toxickými) látkami. Typická ototoxické substance jsou aminoglykosidová antibiotika (Streptomycin,kanamycin, Amicacin, Gentamycin, Neomycin atd.), která působí toxicky na Cortiho orgán a na rovnovážné ústrojí. Postiženy jsou především smyslové buňky. Při vyšetření zjišťujeme kochleární poruchu sluchu a periferní vestibulární syndrom. Nástup toxických účinků je někdy velmi rychlý a nedá se přesně odhadnout dávka, která by byla bezpečná. Existuje individuální citlivost, která je často geneticky podmíněna, kdy již po několika gramech dojde k těžkému postižení sluchu. Poškození sluchu může dále pokračovat i po vysazení antibiotik. Zvláště ohroženi jsou lidé s onemocněním ledvin. Při podávání těchto antibiotik je potřeba pečlivě sledovat sluch. Poškození sluchu je téměř vždy doprovázeno tinnitem, který může být velmi výrazný. Především u Neomycinu dochází někdy po několika dávkách k úplnému ohluchnutí. Žádná léčba těchto poruch není bohužel účinná. ototoxický účinek má i řada dalších léků, jako salicyláty, antimalarika, ale i cytostatika. Také řada chemických jedů může poškodit sluch (rtuť, olovo, nitrobenzol atd.). Také toxiny některých infekčních onemocnění mohou sluch navždy poškodit (chřipka, břišní tyfus, příušnice, herpes zoster otticus).

Vertigo – závrať

Meniérova choroba

Tinitus

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Typy vad a poruch sluchu

Vyšetření sluchu

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluchadla pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Ušní operace

Rovnováha

Onemocnění vnitřního ucha

Ototoxicita

Nitrolební komplikace otogenního původu

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

 zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *