Vyšetření vestibulárního ústrojí

Vyšetření vestibulárního ústrojí

Hlavním subjektivním příznakem onemocnění vestibulárního ústrojí je závrať. Je to porucha prostorové jistoty provázená vnímáním neskutečného pohybu okolí s poruchami rovnováhy různého stupně, od kolísání až po pád. Závrať bývá provázena vegetativními příznaky (bledost v obličeji, pocení, zvýšené slinění, nevolnost až nauzea a zvracení). U vestibulární závrati bývá zdánlivý pohyb točivý ( točí se buď tělo nebo okolí). Kromě této pravé závrati rozeznáváme ještě pocity, které někteří pacienti udávají jako pocity nejistoty, kolísání, mají mžitky před očima a pocity ospalosti.Porucha rovnováhy se může projevovat spontánně (sama od sebe) nebo po provokaci. Ke spontánním vestibulárním jevům patří nystagmus, což jsou periodické pohyby bulbů očních v určité rovině, určitého směru, s rychlou nebo pomalou složkou. Podle rychlé složky se udává smět nystagmu (může být pravosměrný, levosměrný, směrem nahoru nebo dolu). Rozeznáváme tři stupně nystagmu:

  1. stupeň: nystagmus je viditelný jen při pohledu stranou ve směru rychlé složky
  2. stupeň: nystagmus je viditelný i při přímém pohledu dopředu
  3. stupeň: nystagmus je viditelný i při pohledu na opačnou stranu, tzn. ve směru pomalé složky

Polohový nystagmus vzniká při určité poloze hlavy. Nystagmus vyšetřujeme prostým pozorováním, ale lépe přes dioptrické brýle (Frenzelovy) tak, že nemocný sleduje prst, kterým pohybujeme ve vzdálenosti asi 50 cm od oka ve střední rovině obličeje postupně na obě strany.

Výsledek obrázku pro elektronystagmografie Výsledek obrázku pro elektronystagmografie

Nystagmus můžeme také objektivně zaznamenat a hodnotit pomocí elekronystagmografu.

Výsledek obrázku pro elektronystagmografie Související obrázek

Kromě vyšetření nystagmu existují další typy vyšetření rovnováhy (viz video níže). Jde o např. vyšetření podle Romberga (provádíme ve stoje spatném se zavřenýma očima, nejdříve s hlavou přímou a pak s natočením hlavy k jednomu nebo druhému rameni), nebo vyšetření podle Hautanta (sledujeme úchylky paží v průběhu 30 vteřin při jejich předpažení a při zavřených očích.

mohlo by vás ještě zajímat :http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=697 nebo http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=669

Také často používáme kalorické a rotační vyšetření. Při vyšetření rotačním provádíme zkoušku v otáčivém křesle. nemocný má zavřené oči a hlavu v předklonu o 30°. Vyšetřovaného otáčíme rychlostí jedné otáčky za 6 vteřin, celkem 10 krát.Potom prudce zastavíme a odečítáme nystagmus přes dioptrické brýle. Normálně trvá nystagmus 20-40 vteřin, při poruše vestibulárního systému je tento čas prodloužen či zkrácen. Kalorické vyšetření provádíme u nemocného vleže, s předklonem hlavy o 30°. Ke kalorizaci používáme 30-40°C teplou vodu. Nejprve vyšetřujeme studenou, potom teplou vodou. Vodu vstřikujeme do zevního zvukovodu po dobu asi 15 vteřin a pak sledujeme čas nástupu a délku trvání nystagmu. Při vodě teplé 30°C trvá nystagmus 110 vteřin (plus mínus 30 vteřin), při vodě teplé 40°C trvá nystagmus 90 vteřin (plus mínus 25 vteřin).

Další typy vyšetření závratí najdete např. zde:http://cmp-manual.wbs.cz/1122-BPPV.html

zdroj: kniha „Základy otorinolaryngologie“, kolektiv Masarykovy univerzity fakulta lékařské

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *