Vyšetření funkce Eustachovy trubice

Vyšetření funkce Eustachovy trubice

Můžeme je provést pomocí tzv. vzdušné sprchy podle Politzera. při ní vháníme vzduch do středouší nosem, pomocí gumového balónku opatřeného olivou, kterou zavedeme do jednoho nosního vchodu. Druhý vchod uzavřeme tlakem prstů. Aby vzduch neunikal do úst, musí dojít k uzavření  velofaryngeálního uzávěru, a to buď polakacím aktem (pacient polkne) nebo fonací. Při fonaci pacient  vyslovuje slova, při nichž se velofaryngický uzávěr uskutečňuje, zejména „kuk“ nebo „kuku“ a zároveň se přitom foukne vzduch do dutiny nosní. Při normální průchodnosti trubice slyšíme dmýchavý šelest, jestliže je tuba zúžená, šelest se stává ostřejší a když je tuba úplně uzavřená, neslyšíme šelest žádný. Šelest slyšíme pomocí otofonu, což je gumová hadička na konci opatřena olivkou.

6  7   Politzerační  balónek

Další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

B/Klasická sluchová zkouška

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

mohlo by vás ještě zajímat:

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Typy vad a poruch sluchu

Vyšetření sluchu

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluchadla pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Ušní operace

Rovnováha

Onemocnění vnitřního ucha

Ototoxicita

Nitrolební komplikace otogenního původu

Zajímavosti o lidském těle

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *