Borelióza

 Lymeská borelióza

Jde o spirochetovou (bakteriální) infekci, kterou vyvolává zvláštní druh bakterie Borrelia burgdorferi. 

Přenašečem infekce jsou především drobní savci, ptáci, domácí a lesní zvěř, klíšťata, muchničky, ovádi… Nebezpečné jsou i larvy klíšťat.

Jde o vícesystémové onemocnění, kromě nervového systému (neuroborelióza) může postihovat i další orgány, např. klouby, svaly, játra, srdce, cévy.

Probíhá typicky v následujících stadiích, ve kterých zdůrazňujeme především neurologické projevy:

1.stadium časné lokalizované infekce ⇒ za několik dnů až týdnů po přisátí infikovaným klíštětem nebo jiným stykem s nakaženým zvířetem vzniká až u 30-50% nemocných erythema migrans (EM), tedy difuzní homogenní začervenání, které má stěhovavý charakter. Někdy bývají současně nespecifické  potíže jako bolesti svalstva, bolest kloubů, bolesti hlavy, únava a subfebrilie (zvýšená teplota)

2.stadium generalizované infekce ⇒ za několik týdnů až měsíců po primoinfekci se rozvíjí neurologická symptomatologie, která může postihovat centrální i periferní nervový systém a často bývá muktifokální, nejčastěji se vyskytují následující příznaky:

  • syndrom aseptické meningitidy (viz. zde)
  • bolestivé radikulopatie ( bolest zad způsobená útlakem kořenů páteřních nervů v jakékoliv oblasti páteře)
  • kraniální neuropatie (postižení okohybných nervů)
  • únavový syndrom
  • encefalitické syndromy (viz.zde)
  • kloubní artritidy
  • kožní projevy např. začervenání..

3. pozdní stadium ⇒k manifestaci onemocnění dochází již řadu měsíců až let

4. chronické stadium ⇒ vzniká u nepoznaných nebo neúspěšně léčených forem, které mohou mít charakter různých remitujících nebo progresivních encefalomyelopatií, často s psychickou symptomatikou.

V diagnóze hraje nejdůležitější roli klinický obraz, dále likvor (mozkomíšní mok) získaný lumbální punkcí a  sérologické vyšetření

Léčba: používá se penicilin, který v prvním stádium bývá dostačující. Vhodný je též Deoxymykoin. Ve druhém a třetím stádiu se podává již penicilin nitrožilně ve vyšších dávkách spolu s kortikoidy po dobu 14 dnů. Nebo lze podávat antibiotikum Rocephin nebo Claforan. Při včasné a správné léčbě je prognóza příznivá.

Meningitidy

Encefalitidy

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Jak velký je mozek a kolik informací se do něj vejde

Věděli jste to o meningitidě?

Stárnutí a demence

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ autor Zdeněk Ambler
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře“ autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Neurologie pro sestry“ autor Ivana Tyrlíková a kolektiv

Edit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *