Dětská obrna

Dětská obrna ⇒ Poliomyelitis anterior acuta

Je vyvolána virem ze skupiny enterovirů. Od zavedení očkování v r. 1960 se u nás již téměř nevyskytuje. Ve své paralytické formě způsobuje zánětlivé postižení s nekrózou gangliových buněk předních rohů míšních.

příznaky:

  • Přibližně 90 až 95 % infekcí nezpůsobuje žádné symptomy. To ovšem také znamená, že z těchto nakažených se stávají nevědomky přenašeči.
  • 5 až 10 % lidí mají méně závažné symptomy jako jsou: horečka, bolest hlavy, průjem, strnulost krku a bolesti v horních a dolních končetinách. Tito lidé se většinou navrátí do původního stavu během jednoho až dvou týdnů
  • U asi 0,5 % případů se objeví svalová slabost ústící v neschopnost pohybu. K tomu může dojít během několika hodin až několika dní. Těžká forma onemocnění způsobuje asymetrickou periferní obrnu (postižená hybnost) s výraznými svalovými atrofiemi (zmenšení svalových orgánů), ale bez poruchy čití (vnímání dotyků, tlaku, tahu, bolesti, pohybu, tepla i chladu…). Postiženy jsou hlavně dolní končetiny, méně často pak horní končetiny či svalstvo trupu

Většina pacientů se plně zotavila, ale okolo 2–5 % dětí a 15 až 30 % dospělých na toto onemocnění zemřelo. Dnes se již nový výskyt této nemoci neobjevuje díky očkování, přesto bohužel dodnes mezi námi existují postižení touto nemocí, kteří onemocněli ještě před zavedením očkování. U nich pak může docházet k postpoliomyelitickému syndromu, kdy po relativní dlouhodobé kompenzaci, která trvala i řadu let, může docházet ke zhoršení svalové slabosti a zároveň může docházet k postižení nových svalových skupin. Příčinou je nejspíše vyčerpání zbylých motoneuronů předních rohů míšních.

Přenos onemocnění: jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin či kapénkovou infekcí.  Virus se zachytí a začne šířit na sliznicích nosu, úst a krku, přejde do střev a následně do výkalů pacienta.

Inkubační doba: 3-35 dnů od nakažení (průměrně dva týdny)

Jediným přenašečem dětské obrny je člověk.

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Jak velký je mozek a kolik informací se do něj vejde

Věděli jste to o meningitidě?

Stárnutí a demence

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ autor Zdeněk Ambler
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře“ autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Neurologie pro sestry“ autor Ivana Tyrlíková a kolektiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *