Infekční onemocnění NS

Infekční onemocnění nervového systému 

způsobují původci z okolního prostředí. Jsou to onemocnění přenosná, vznikající při nákaze vnímavého jedince. Původci onemocnění (infekční agens) mohou být škodlivé (patogenní) mikroorganismy (bakterie, viry, houby, prvoci), paraziti nebo jejich produkty (toxiny) schopné způsobit nákazu a rozvoj onemocnění. Přítomnost patogenu v organismu vyvolává reakci imunitního systému a dochází k rozvoji zánětu.

Původci onemocnění vnikají do organismu dýchacím nebo zažívacím traktem (vdechnutím či pozřením) nebo přímo (poranění, bodnutím hmyzem, klíštětem atd.) a do nervových struktur se šíří cestou krevní, vcestováním podél priferních nervů nebo přestupem z přilehlé zasažené tkáně. Vzniká zánět jako projev reakce imunitního systému na přítomnost cizího agens a poškození tkáně.

Podle histologického charakteru zánětu se rozlišuje:

 • zánět hnisavý (typický pro infekce bakteriální)
 • zánět nehnisavý (typický pro virové infekce)
 • zánět specifický (zánět při tuberkulóze a lues)

Podle místa převažujícího postižení dělíme záněty na:

 • meningitidy (postihují obaly – pleny mozkové)
 • encefalitidy (postihují mozek)
 • myelitidy (postihující tkáň míšní – míchu, převážně šedou hmotu, polimyelitida)
 • může jít často o kombinované onemocnění např. meningoencefalitida, encefalomyelitida atd.

Encefalitidy pak dělíme na:

 • panencefalitidy (postihující mozkovou tkáň celkově)
 • poliencefalitidy ( postihují  šedou hmotu)
 • leukoencefalitidy (postihují bílou hmotu)

Podle postižení dělíme záněty na:

 • difuzní (meningitidy, encefalitidy, encefalomyelitidy)
 • ohraničená (mozkové a míšní abscesy)

Podle vyvolávajícího původce dělíme záněty na:

 • bakteriální
 • virové
 • jiná

Dělení podle místa postižení je jenom schematické, protože při infekcích CNS jsou obvykle v různém stupni postiženy všechny jeho části  a jde o meningoencefalitidy, encefalomyelitidy nebo meningoencefalomyelitidy.

V důsledku zánětlivého poškození cév a poruchy vstřebávání mozkomíšního moku dochází v průběhu zánětlivých onemocnění CNS k dalším patologickým změnám – ischemickým infarktům, krvácení, otoku mozku, rozšíření mozkovýh komor (hydrocefalu). Tyto komplikace zhoršují celkový stav i prognózu.

Nejčastější infekční onemocnění nervového systému jsou:

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Jak velký je mozek a kolik informací se do něj vejde

Věděli jste to o meningitidě?

Stárnutí a demence

Zajímavosti o lidském těle

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ autor Zdeněk Ambler
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře“ autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Neurologie pro sestry“ autor Ivana Tyrlíková a kolektiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *