Schilderova difuzní skleróza

            Schilderova difuzní skleróza

známá též jako Schilderova nemoc

Toto onemocnění postihuje  děti a mladé dospělé. Má nefamiliární výskyt. Má progresivní ( rychle postupující) vývoj. Maximální délka přežití je 10 let.

Podkladem onemocnění je rozsáhlé ložisko destrukce myelinu, v rozsahu celého mozkového laloku, které se typicky šíří přas corpus callosum (kolózní těleso zodpovědné za spojení obou mozkových hemisfér) druhostranně. Kromě toho jsou ještě četné malé demyelinizační léze (poranění) v kmeni mozkovém, míše a na optických nervech.

příznaky: hemiplegie (obrna celé levé nebo pravé části těla) či kvadruplegie (úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu), homonymní hemnianopsie (výpadek celé poloviny zrakového pole), kortikální slepota a hluchota, pseudobulbární syndrom (označuje poškození postranního smíšeného systému).

Diagnostika a léčba je stejná, jako u rozroušené sklerózy.

Roztroušená skleróza mozkomíšní

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

 

zdroje:
kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ autor Zdeněk Ambler
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře“ autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Neurologie pro sestry“ autor Ivana Tyrlíková a kolektiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *