tetanie

Tetanie

Výsledek obrázku pro tetanie

Tetanie je syndrom vyvolaný obvykle extrémně sníženou hladinou vápníku v krvi a projevující se nedobrovolnou kontrakcí svalů. Častěji se používá názvu tetanický syndrom a označuje se tak soubor poruch, u nichž je v popředí zvýšená nervosvalová dráždivost, případně snížený práh dráždivosti nervového systému na úrovni periferní i centrální. Charakteristickými klinickými projevy jsou generalizované nebo lokalizované spazmy (křeče), počínající parestéziemi (nepříjemný pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže bez trvalých následků) a tonickými křečemi na akrech horních, později i dolních končetin, které se mohou šířit na obličej nebo generalizovat. Záchvat je provázen úzkostí a nevolností, bušením srdce a trvá několik minut nebo hodin, nemusí při něm být porucha vědomí, ale někdy se mohou projevit psychosomatické potíže.  Asi třetina pacientů s hypokalcemickou formou tetanie má i skutečné epileptické záchvaty. Podle převažujících patogenetických poruch děléme tetanii na:

  • primárně metabolickou tetanii: projevuje se hypokalcémii (u hypoparathyreózy a poruch vstřebávání Ca) nebo alakózou (zvracení, větší přívod alkálií, některé intoxikace). Dnes se za nejvýznamnější udává deficit magnezia.
  • neurogenní tetanie se označuje též jako spasmofilie, vyskytuje se nejčastěji jako funkční porucha  (mívají ji vegetativně labilní jedinci, bývá snížená adaptace na zátěžové situace, hyperventilace při psychické nebo fyzické zátěži). I při těchto funkčních poruchách se sekundárně uplatňují metabolické vlivy (hlavně deficit Mg, respirační alkalóza při hyperventilaci aj.). K rozlišení diagnozy je potřeba vyšetření EMG a vyšetření biochemická.

Tetanický záchvat: začíná parestéziemi (nepříjemný pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže) na akrech horních, později i dolních končetinách) a bušením srdce, pokračuje pocitem svírání a napětí, které může vyústit až v bolestivou tonickou křeč rukou (svírání ruky do špetky), někdy i nohou (karpopedální spasmy), může být i laryngospasmus (křeč hlasivkové štěrbiny a svěračů hrtanu se zhoršením průchodnosti hrtanu). Častý je pocit úzkosti, sevření na hrudníku, nedostatek vzduchu, nemůže se dobře nadechnout, což nemocní kompenzují hyperventilací (je druh dýchání, který je výrazně hlubší nebo rychlejší oproti normálnímu dýchání. Jejím důsledkem je rozsáhlé vypuzení oxidu uhličitého z krve a snížení jeho arteriální koncentrace pod normální hranici, zvýšení krevního pH a vznik respirační alkalózy), která však celý stav ještě výrazně zhoršuje. Může dojít i k poruše vědomí. Celý záchvat trvá několik minut i hodin. Léčba akutního stavu spočívá v aplikaci Ca= Kalcia do žíly, preventivně pravidelně podávat Ca a vitamin D, podle potřeby sedativa (diazepam) a dieta s nadbytkem mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Jako první pomoc je účinné dýchání do pytlíku (zábrana hyperventilace). Při známé příčině je nejúřinnější léčba kauzální, která je zaměřena na příčinu nemoci.

 

co to je hyperventilační tetanie?  Podívejte se na toto vodeo:   http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/pp/tetanie.php

 

mohlo by Vás ještě zajímat: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=2000

zdroje:
kniha:“Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: “ Neurologie pro praktické lékaře“, autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Nervové záchvaty a epilepsie“ , autor akademik Zdeněk Servít
kniha „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ ,autor Zdeněk Ambler

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *