Esenciální tremor

Esenciální tremor (idiopatický, někdy familiární)

Tremor (třes) je neúmyslný, rytmický svalový pohyb, který se vyskytuje na jedné nebo více částech těla. Mimovolní pohyby se nejčastěji vyskytují na horních i dolních končetinách, na obličeji, na hlasivkách nebo na trupu těla, nejčastěji se třes vyskytuje na rukou.

Esenciální tremor se vyskytuje častěji nežli parkinsonský tremor, může začít již v mladším věku, ve 3. dekádě, ale i ve stáří (senilní tremor). Patogeneze ani lokalizace poruchy nejsou známé. Jde o typický statický (posturální) a akční tremor, rychlejší než parkinsonský (6-8/s). Manifestuje se během motorické činnosti, před jejím ukončením a v klidu většinou zmizí. Vyskytuje se především na rukou, zpočátku někdy asymetricky, ale může postihovat i hlavu nebo krk. U některých nemocných může mít i pomalejší frekvenci, takže připomíná tremor parkinsonský, ale chybí hypokinéza i rigidita. Objektivní neurologický nález kromě tremoru je normální. Ke zmíněnému tremoru dochází po požití alkoholu.

 Léčba je symptomatická a obvykle ji zahajujeme až když tremor působí nemocným výraznější funkční potíže. Asi 2/3 pacientů se zlepší, ale málokdy dojde ke kompletní úpravě tremoru. Obvykle se začíná primidonem (Majsolin, Lepsiral), následují boteblokátory.

Alzheimerova choroba

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

zdroj: kniha „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“, autor Zdeněk Ambler

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *