Esenciální tremor

Esenciální tremor (idiopatický, někdy familiární)

Tremor (třes) je neúmyslný, rytmický svalový pohyb, který se vyskytuje na jedné nebo více částech těla. Mimovolní pohyby se nejčastěji vyskytují na horních i dolních končetinách, na obličeji, na hlasivkách nebo na trupu těla, nejčastěji se třes vyskytuje na rukou.

 Esenciální tremor se vyskytuje častěji nežli parkinsonský tremor, může začít již v mladším věku, ve 3. dekádě, ale i ve stáří (senilní tremor). Patogeneze ani lokalizace poruchy nejsou známé. Jde o typický statický (posturální) a akční tremor, rychlejší než parkinsonský (6-8/s). Manifestuje se během motorické činnosti, před jejím ukončením a v klidu většinou zmizí. Vyskytuje se především na rukou, zpočátku někdy asymetricky, ale může postihovat i hlavu nebo krk. U některých nemocných může mít i pomalejší frekvenci, takže připomíná tremor parkinsonský, ale chybí hypokinéza i rigidita. Objektivní neurologický nález kromě tremoru je normální. Ke zmíněnému tremoru dochází po požití alkoholu.

 Léčba je symptomatická a obvykle ji zahajujeme až když tremor působí nemocným výraznější funkční potíže. Asi 2/3 pacientů se zlepší, ale málokdy dojde ke kompletní úpravě tremoru. Obvykle se začíná primidonem (Majsolin, Lepsiral), následují boteblokátory.

mohlo by Vás ještě zajímat: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1784

zdroj: kniha „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“, autor Zdeněk Ambler

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *