Dystonie a dyskinéza

Dystonické a dyskinetické syndromy

Dystonie = abnormální svalové napětí, zvýšené (např. křeče) nebo snížené. Je to neurologická závada či porucha hybnosti (dyskineze) projevující se mimovolním stahováním svalů, které způsobuje abnormální pohyby. Postihuje buď jednu část těla (fokální dystonie) nebo i několik tělesných oblastí (multifokální dystonie).

dyskinéza = závada či porucha motoriky, pohybových schopností a dovednost

Torticollis spastica (cervikální dystonie) patří mezi fokální dystonie, projevuje se opakovanými tonickými nebo klonickými pohyby hlavou (rotace, úklon, předklon a záklon). Časté bolesti v šíjovém svalstvu, které vyplývají z asymetrického přetěžování postižených svalů. V dif. Dig. Je nutno odlišit hlavně vertebrogenní poruchy, akutní blok krční páteře a vertebrogenní bolesti.

Akutní dystonie mohou vzniknout hlavně u mladých nemocných po aplikaci neuroleptik, hlavně fenothiazinů (i Torecanu) nebo metoklopramidu (antiemetikum) a postihují hlavně svalstvo krku a obličeje. Pozdní dyskinézy vznikají po déletrvající medikaci neuroleptiky.

U generalizované torzní dystonie jde o bizarní, relativně pomalé atetoidní pohyby, časté je postižení především svalstva krku a trupového svalstva a může jít i o generalizované postižení téměř celého těla.

Alzheimerova choroba

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“, autor Zdeněk Ambler

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *