Alkoholová demence

Alkoholová demence

 U alkoholiků se mohou vyskytovat kognitivní poruchy, především porucha paměti. Až u 50% se zjistí na CT nebo MR atrofie mozku, která je však po abstinenci částečně reverzibilní (částečně vratná). Zřejmě proto nepůjde o pravou atrofii, která je vždy ireverzibilní (zaniklé neurony nemohou regenerovat). Termín alkoholová demence není zcela přesný, užívá se sice pro perzistující demenci alkoholiků, ale předpokládá se více etiopatogenetických faktorů nežli je nutriční deficience.

 Alkoholovou demenci dělíme na dvě skupiny:

  1. prostá alkoholová demence = jde o početní atrofii mozkových buněk s postižením kůry, zejm.prefrontální oblasti
  2. Wernickeho encefalopatie = jedná se o nutričně podmíněnou poruchy, příčinou je deficit vitamínu B1 thiaminu. Je to celkem vzácná, ale velmi závažná porucha. Rozvíjí se většinou akutně během několika hodin až dnů a projevuje se triádou poruch: okohybných, ataxie (porucha koordinace pohybů) a psychických (apatie, útlum, jindy zmatenost). Někdy může výrazně manifestovat psychická symptomatologie ve formě deliria třemene nebo Korsakovovy psychózy (s poruchu recentní paměti). Jde o závažný, život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou aplikaci 50-100 mg thiaminu do žíly. Nesmí se nejprve aplikovat glukóza. U alkoholiků nebo jinak nutričně deficitního nemocného může infúze čisté glukózy vyčerpat poslední zásoby thiaminu a výrazně zhoršit zdravotní stav.

Mikroskopicky se nachází v mozku zmnožení kapilár, ložiska krvácení, glióza, početní atrofie neuronů není výrazná.

Klinický obraz: poruchy vědomí a myšlení (desorientace, porucha paměti, útlum, letargie, vzácně stupor až koma), jen asi v 10% je myšlení neporušeno. Dále jsou charakteristické okohybné poruchy (zejména paréza obou n.abducens, horizontální či vertikální pohledová obrna) a mozečkový syndrom s ataktickou chůzí.

Encefalopatie z hypovitaminózy B1 nemusí být vždy v souvislosti s alkoholismem, nachází se též např. u onkologických pacientů.

 

Alzheimerova choroba

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Bolest hlavy

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“ , autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha:“Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ , autor Zdeněk Ambler
kniha: „Alzheimerova choroba – průvodce pro blízké nemocných“, autor Mathilde Regnault
kniha: „Alzheimerova nemoc v rodině“, autor firma Pfizer
kniha: “ Alzheimerova nemoc a další demence“ , autor František Koukolík a Roman Jirák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *