Korová nemoc s Lewyho tělísky

Korová nemoc s Lewyho tělísky

Výsledek obrázku pro Lewyho tělíska

Demence s Lewyho tělísky je prozatímní označení, které má řadu synonym: korová nemoc s Lewyho tělísky, varianta Alzheimerovy nemoci s Lewyho tělísky, senilní demence s Lewyho tělísky, senilní demence Lewyho typu apod. ( cortical Lewy body diease, Alzheimer´s diease – Lewy body type, SDLT, senile dementi of Lewy body type apod.). Označení obvykle plyne z autorského názoru, který tuto nově poznanou častou demenci považuje buď za samostatné onemocnění, dále za variantu Alzheimerovy nemoci nebo za variantu nemoci Parkinsonovy. Nová metaanalytická studie rozlišila „čistou“ demenci s Lewyho tělísky (DLT), při které se alzheimerovské anatomické změny v mozku nenalézají, a „smíšenou“ formu, při níž se v mozkové kůře najdou jak Lewyho tělíska, tak senilní plaky a neuronální klubka.

Demence s Lewyho tělísky (DLT) by mohla být druhou nejčastější příčinou demence starších lidí v průmyslově rozvinutých zemích.Odpovídá za 15-25 % všech demencí. Její vysoká četnost byla zjištěna až po zavedení speciálního (antiubikvitinového) imunohistochemického vyšetření, jímž se dají snadno prokázat Lewyho tělíska. Ta se nacházejí zejména v mozkové kůře. Lewyho tělíska, snadno rozpoznatelná v neuronech substantia nigra, mají v korových neuronech atypický tvar a jsou zde rozlišitelná špatně. Jejich počet je kolísavý, někdy nápadný. Počet Lewyho tělísek zjištěných v neokortexu při DLT koreluje se stupněm demence. Počet senilních plak a neurofibrilárních změn je nižší než při klasické Alzheimerovy nemoci. Definitivní diagnóza je zjistitelná opět na základě histologického vyšetření. DLT častěji postihuje muže než ženy (62% vs 34%).

Tato choroba se od Alzheimerovy nemoci odlišuje rychlým, maligním, přitom kolísavým průběhem a nápadnou přecitlivělostí na neuroleptika. Onemocnění je progresivní (vzestupné, rostoucí). Rannými příznaky jsou kolísání pozornosti a vizuospaciální poruchy (zrakově-prostorové). Perzistentní (trvalé) bývají zrakové halucinace. Motorický syndrom odpovídá parkinsonismu. Četnost uvedených příznaků je vysoká, nicméně postihuje méně než polovinu nemocných s DLT. Jejich diagnostický význam je proto jen částečný. Přesto z řečeného plyne, že na DLT spíše než na Alzeimerovu nemoc je možné pomýšlet u staršího muže s kolísavým vývojem demence, parkinsonismem, vizuospaciálními poruchami a zrakovými halucinacemi.

mohly by Vás zajímat informace o demenci : http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1784

mohly vy Vás zajímat informace o Alzheimerově nemoci: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1791

zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“ , autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha:“Neurologie pro studenty lékařské fakulty“ , autor Zdeněk Ambler
kniha: „Alzheimerova choroba – průvodce pro blízké nemocných“, autor Mathilde Regnault 
kniha: „Alzheimerova nemoc v rodině“, autor firma Pfizer
kniha: “ Alzheimerova nemoc a další demence“ , autor František Koukolík a Roman Jirák

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *