Demence a degenerativní onemocnění

 

Demence a degenerativní onemocnění

Výsledek obrázku pro demence

Demence je syndrom, který vzniká následkem nejrůznějších onemocnění mozku. Je to získané globální poškození vyšší nervové činnosti při nezastřeném vědomí. Jedná se o úbytek již vytvořených intelektových funkcí (na rozdíl od oligofrenie, kdy se intelektové funkce nevytvoří). K úbytku intelektu se vždy také přidávají poruchy paměti, orientace, emoční poruchy, poruchy jednání  a rozhodování. Příčin demence je asi šedesát. Za 90% případů zodpovídá Alzheimerova nemoc, vaskulární demence, smíšená demence (Alzheimerova a vaskulární) a korová nemoc s Lewyho tělísky (Senile dementia of Lewy body type). Vedoucí příčinou ve zbylých 10 % je demence při Parkinsonově chorobě a při chronickém alkoholismu. Přibývá demence při AIDS (přítomna u 40% pacientů s AIDS a je nejčastější demencí rané dospělosti).

Degenerativní choroby způsobující demenci jsou charakterizovány progredujícím zánikem neuronů (buněk i axonů) různých oblastí nervového systému. Jejich etiologie je dosud neznámá. Slovo demence znamená pomalý kvantitativní úbytek  funkce určité populace buněk, ale nespecifikuje vlastní biologický mechanismus. Mohou postihovat mozkovou kůru, bazální ganglia, mozkový kmen, mozeček, míchu i periferní nervy a podle dominující symptomatologie se dělí do několika základních skupin:

  1. progredující demence bez další výraznější neurologické semologie (významu): např. Alzheimerova choroba : http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1791, Pickova nemoc: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1803, demence s Lewyho tělísky: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1808, vaskulární demence: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1811, alkoholová demence: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1815 aj.
  2. demence s další neurologickou semiologií: např. Huntingtonova choroba (chorea):http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1819
  3. extrapyramidové poruchy: např. Parkinsonova choroba : http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1825 , dystonické a dyskinetické syndromy: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1980, esenciální tremor:http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1986
  4. cerebelární ataxie a friedreichova ataxie: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1992
  5. choroby motoneuronu : např. amyotrofická laterální skleróza (ALS) nebo spinální muskulární atrofie (SMA): http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=1992
  6. hereditární polyneuropatie (nazývá se též peroneální svalová atrofie nebo choroba Charcot-Marie-Tooth. Je charakterizována dominantním postižením periferního nervového systému, převažuje postižení motorické, více a dříve na DK. Postihuje nejprve drobné svaly nohy, vzniká Friedreichova noha, zkracuje se Achillova šlacha, vázne chůze na patách. Onemocnění má několik podskupin s dědičností dominantní i recesivní, velmi variabilní progresí s atrofiemi svalstva bérce a později i rukou a předloktí.)
  7. ostatní demence: např. při Jacob-Creutzfeldově nemoci, demence po toxickém postižení (těžké kovy, některé léky jako např. cytostatika či barbituráty, steroidy aj.), po těžkých kraniocerebrálních poraněních, u hydrocefalu, intrakraniálních tumorů atd.

http://video.aktualne.cz/dvtv/demence-neni-normalni-da-se-oddalit-mini-primarka/r~6b2018da855211e486b9002590604f2e/

 

zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro studenty lékařské fakulty“, autor Zdeněk Ambler

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *