Cluster Headache

 Cluster Headache (nakupení bolesti hlavy)

Též známe po názvem cyklická cefalea nebo Hortova histaminová cefalea. Vyskytuje se mnohem vzácněji a s výraznou převahou postihuje muže, obvykle středního věku (poměr výskytu u mužů a u žen je asi 8:1).

Má typický klinický obraz : záchvaty silné, jednostranné bolesti v oblasti orbity (očnicová dutina) a jejího okolí, za okem, na tváři, v krajině čelní a spánkové, se současnou konjuktivální injekcí (překrvení, nastříknutí, zmnožení náplně viditelných cév očního bulbu), slzením, sekrecí nosu, zduřením nosní sliznice, pocením na čele a tváři, někdy i edém (otok) víčka a Hornerovým  syndromem. Ataky trvají od 15 minut do dvou až tří hodin, mohou se dostavovat jednou či vícekrát týdně, často probouzejí nemocného ze spánku. Série bolestí může trvat týdny i měsíce (odtud cluster = shluk), remise (návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci. Jedná se vlastně o dosažení bezpříznakového období) mezi atakami mohou trvat měsíce či léta. Ataky jsou nejčastěji na podzim a na jaře. Provokují se alkoholem, nitroglycerínem a histaminem.

Kromě této typické epizodické formy se vyskytuje i forma chronická, při níž většinou po typické počáteční sérii záchvatů zůstává chronická bolest ve výše uvedené lokalizaci.

Etiologie: Významnou roli hrají poruchy vazomotorické (dilatace = rozšíření cév v oblasti oka).

Diagnóza: podle anamnézy a klinického obrazu.

Léčba: jednotlivých záchvatů má většinou malý efekt pro jejich rychlý vznik a krátké trvání. Z nových léků se i u této formy doporučuje sumaptriptan (Imigran). Progylaktická léčba je podobná jako u migrény. Nejčastěji se požívají antiserotoninové a ergotaminové přípravky. Malý efekt mají většinou betablokátory (např. Trimoptol Spofa jako oční kapky) a tricyklická antidepresíva. Někdy jsou účinné kortikoidy (prednizon 40 mg denně) nebo nesteroidní antiflogistika. U některých nemocných se osvědčilo lithium carbonicum, obvykle po dosažení sérové hladiny 1,2 mmol/l. Někdy pomáhají inhalace kyslíku.

Hortova nemoc (podobný název, ale jiná nemoc)

nazývá se též temporální artritida, postihuje především starší lidi, většinou ve věku 66-75 let. Ženy zasahuje více než muže. Jedná se o zánět spánkové tepny. Charakteristickým příznakem je bolest hlavy v oblasti spánků. Vyskytnout se může také celkové únava, náhlá ztráta na váze nebo horečka. Zasažené tepny lze snadno nahmatat, jsou zatvrdlé, zduřelé a na dotyk bolestivé. Jedná-li se o staršího pacienta, jeho celkový zdravotní stav se může zhoršit. Diagnóza se určuje pomocí biopsie (odběr kousku tkáně ze živého organismu) spánkové tepny. Dále se provádí sedimentace. Pokud je zvýšená, svědčí to o zánětu tepny (dnes se někde nahrazuje sedimentace novější metodou = stanovení CRP). Největším nebezpečím této choroby je slepota, která se objeví náhle a je nezvratná. Mohou však nastat i další potíže, jako je oftalmoplegie (ochrnutí okohybných svalů), kdy nemocný nemůže hýbat očima. Včasná diagnóza dokáže těmto potížím většinou zabránit  a umožňuje zahájit odpovídající léčbu, která pacientovi uleví. Spočívá v medikaci kortizonu. Ten nemocný užívá do doby, než sedimentace dosáhne normálních hodnot. Aby se zabránilo recidivě, trvá léčba v průměru tři roky. V jejím průběhu se podle vývoje stavu pacienta dávky léku postupně snižují.

Bolest hlavy

Migréna

Dehydratace a bolest hlavy

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozková příhoda

Demence a degenerativní onemocnění

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

Zrdoje:
kniha: „100+1 přírodních rad na bolest hlavy“, autor Jarmila Mandžuková
kniha:“Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: “ Neurologie pro praktické lékaře“, autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Bolesti hlavy“, autor MUDr. Josef Jonáš a MUDr. Vladimíra Strnadelová
kniha: „Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit“ autor Ramon C. Gelabert
kniha: „Migréna“ , autor Lise Manson

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *