Rovnováha

Rovnováha

Vnitřní ucho obsahuje 5 tekutinou vyplněných útvarů: tři polokruhovité kanálky a váčky sakulus a utrikulus. Všechny obsahují receptorové buňky, které zaznamenávají pohyby hlavy a předávají tyto informace nervovými vlákny do mozku. Polokruhovité kanálky jsou uloženy v rovinách navzájem kolmých. Mohou proto zaznamenávat pohyby hlavy jakýmkoliv směrem. Na začátku každého kanálku je rozšířený oddíl = ampula= v jejíž stěně jsou smyslové buňky. Utrikulus a sakulus jsou vzájemně propojené a v jejich stěnách jsou smyslové receptory regulující náš pohyb v gravitačním poli. Utrikulus a sakulus obsahují vláskové buňky, které mají na svém povrchu malé částečky uhličitanu vápenatého = otolity. Je-li hlava vzpřímená, otylity tlačí na určitý úsek receptorů. Při úklonu se přesouvají a dráždí tak jiné receptorové buňky. Pohyb hlavy je vnímán receptory v ampule, kde tekutina polokruhovitých kanálků ohýbá vlásky receptorových buněk. Kanálky jsou umístěny ve třech základních rovinách a pohyb hlavy rozproudí tekutinu nejméně v jednom z nich. Vestibulární systém ale sám nerozezná, zda se pohnula jen hlava nebo celé tělo. To umožní nervové spojení s mozečkem a receptory svalů a kloubů šíje. Orientace těla v prostoru závisí též na zrakových vjemech, dále na podnětech přicházejících  z receptorů svalů a kloubů končetin a ze zádových a šíjových svalů.Významně se uplatňují i kloubní receptory krčních obratlů. Je-li vnitřní ucho poškozeno a nevysílá do mozku přiměřené signály, ostatní smysly dokáží rovnovážnou polohu těla do jisté míry zajistit.

Vnitřní ucho kromě hlemýždě obsahuje tři kapalinou vyplněné polokruhovité kanálky a dva váčky sakulus a utrikulus. Tyto orgány pracují nezávisle na sluchu a podílejí se pouze na udržování polohy těla a rovnováhy. Váčky nás informují o poloze a pohybu hlavy vůči zemské gravitaci.

 

 

 

Materiály použité ve všech článcích z oblasti ORL Ušní problematika a audiologie jsou čerpány především z následujících zdrojů :
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *