VODA

 Voda

12

Voda je chemickou sloučeninou vodíku a kyslíku. Spolu s kyslíkem, teplem a světlem tvoří základní podmínky existence života na Zemi.  Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvou a čirou kapalinou bez zápachu a chutě. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led a sníh), v plynném (pára) a v kapalném (voda).

Podle způsobu použití lze rozdělit vodu na pitnou, užitkovou a odpadní. Užitková voda je hygienicky nezávadná voda, které se však nepoužívá jako pitná voda na vaření a pití, ale jen na mytí, koupání a pro výrobní účely. Může pocházet z jakéhokoliv zdroje, pokud vyhovuje zdravotním a technickým požadavkům. Užitkovou vodu lze upravit složitými procesy na vodu pitnou. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu vodu, která vzniká každodenní lidskou činností a pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Tato voda je odváděna do tzv. čističek odpadních vod, kde je filtrována a čištěna proto, aby mohla být následně vypuštěna do přírody a přitom neznečistila životní prostředí.

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanoví, že „pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“ Vyhláška 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že „pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví.“

„Nejlepší vodu najdete na poušti.“ Proč? Protože pouze tam ji lidé zatím neznečistili. Je jí tam tak málo, že si ji tam ochraňují a hýčkají. A tak by to mělo být všude. Tyto stránky se vám budou snažit ukázat, jak úžasná, důležitá a cenná je voda. Jak velký dar nám příroda dává. Jak může být voda lékem i jedem zároveň.

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak čistit domácí vodárnu

Dehydratace a bolest hlavy

Čím je voda zajímavá

Za vším hledej vodu

Alergie na vodu

Množství vody v lidském těle

Máte v koupelně legionellu?

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *