g160117

Strach

Je možné zemřít strachy? Strach je přirozená emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Někdy se bojí i ten největší odvážlivec. Někteří lidé dokonce strach sami vyhledávají. například sledují různé horory či strašidelné příběhy. Všeho moc škodí a to, že je možné vydědit se až k smrti, v žádném případě mýtus není. Strach začíná stresovým […]

37

Zlomené srdce

Může zlomené srdce způsobit infarkt? „Zlomené srdce “ nemusí způsobit pouze partnerský rozchod, ale i jakýkoliv silně traumatizující zážitek. Syndrom  “ zlomeného srdce“ podle dosavadních pozorování postihuje v mnohem větší míře ženy než muže. „Zlomené srdce“ může mít skutečně projevy podobné masivnímu infarktu, které zahrnují bolest na hrudi a dušnost, studený pot  a v některých […]

21

Agrese

Odkud se bere agrese? Agresivita provází lidstvo už samotných jeho počátků. Setkáváme se s ní na každém kroku  a nemusí se nutně jednat o agresi jednoho člověka vůči jinému. Agresorem  může být i skupina lidí a v globálním pojetí i celý stát. Liší se od sebe mužská a ženská agresivita? Vyšší stupeň agresivity u mužů […]